Popis dostupnih dokumenata

 

 

1. ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD, IZBORI U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE
 
1.1 Odluka o uvjetu za izbor u naslovnog asistenta
1.2 Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta ( Prilog 1., Prilog 2.)
1.3 Odluka o izmjeni Pravilnika uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
1.4 Odluka o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
1.5 Upute za pisanje prijave za izbor u znanstvena i znanstevno-nastavna zvanja
1.6 Obrazac za izbor u nastavno zvanje.pdf
1.7 Obrazac Izbor u nastavno zvanje.doc
1.8 Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.pdf
1.9 Obrazac Izbor u znanstveno-nastavno zvanje.doc
1.10 Obrazac za izbor u znanstveno zvanje.pdf
1.11 Obrazac Izbor u znanstveno zvanje.doc
1.12 Pravilnik o dodjeli nagrada najboljim mladim znanstvenicima (pročišćeni tekst)

 

2. ETIKA
 
2.1 Odluka-Etički kodeks
2.2 Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvnika
2.3 Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa nastavnika,suradnika i znanstvenika Medicinskog fakulteta Sveučilšta u Rijeci
2.4 Etički kodeks studenata Medicnskog fakulteta sveučilišta u Rijeci
2.5 Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa studenata Medicinskog fakulteta Sveučilšta u Rijeci
2.6 Poslovnik Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti, čuvanje dostojanstva ipromicanje ugleda Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. pdf, Odluka.pdf
2.7 Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti, čuvanje dostojanstva i promicanja ugleda Medicinskog fakulteta Sveučilšta u Rijeci
2.8 Obrazac za sastavljanje informiranog pristanka za sudjelovane u istraživanju
2.9 Dokumenti (upute i obrasci) za korištenje informatičkog programa "Turnitin" za provjeru izvornosti završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija (Odluka Fakultetskog vijeća od 17.02.2015.):
a) Zahtjev za dobivanjem ovlasti za ulazak u mrežni sustav za provjeru podudarnosti tekstova "Turnitin"
b) Upute za korištenje mrežne usluge "Turnitin" za NASTAVNIKE
c) Upute za korištenje mrežne usluge "Turnitin" za STUDENTE
d) Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada

 

3. NASTAVA, OCJENJIVANJE I NAGRAĐIVANJE STUDENATA
 
3.1 Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja
3.2 Odluka o izmjenama uvjeta upisa u višu godinu studija
3.3 Katalog znanja i vještina za studij medicine Medicinskih fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagreb
3.4 Pravilnik o ocjenjivanju studenata (.pdf)
3.5 Pravilnik o nagrađivanju redovnih studenata
3.6 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata/studentica
3.7 Odluka o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta
3.8 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta
3.9 Pravilnik o odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima i izdavanju potvrde o odgovarajućem akademskom i stručnom nazivu stečenom na Medicinskom fakultetu u Rijeci
3.10 Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog naziva stečenog na Medicinskom fakultetu u Rijeci sa odgovarajućim akademskim nazivom
3.11 Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog naziva stečenog na Medicinskom fakultetu u Rijeci sa odgovarajućim stručnim nazivom
 
 
4. IZRADA DIPLOMSKOG / ZAVRŠNOG RADA STUDENATA
 
4. 1 Naputak za prijavu, oblikovanje i opremu diplomskog rada i polaganje diplomskog ispita (za studente koji su u akademskoj 2014./2015. godini upisali 6. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina)
4.2 Naputak o prijavi i oblikovanju diplomskog rada – studij Dentalne medicine
4.3 Naputak o oblikovanju Diplomskog rada na Diplomskom studiju sanitarnog inženjerstva
4.4 Naputak o oblikovanju diplomskog rada Diplomskog studija OPUZ
4.5 Naputak o oblikovanju Zavrsnog rada Prediplomskih stručnih studija
4.6 Naputak o oblikovanju završnog rada na Preddiplomskom sveučilišnom studiju sanitarnog inženjerstva
4.7 Obrasci - završni rad - Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
4.8 Obrasci - diplomski rad - Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
4.9 Obrasci - diplomski rad - Diplomski sveučilišni studij organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
4.10 Naputak za prijavu završnog i diplomskog rada Sveučilišni studiji OPUZ I SANITARNO INZENJERSTVO
4.11 Naputak za prijavu završnog rada – stručni studiji
4.12 Obrasci za obranu završnog rada – stručni studij PRIMALJSTVO
4.13 Obrasci za obranu završnog rada – stručni studij RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
4.14 Obrasci za obranu završnog rada – stručni studij MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
4.15 Obrasci za obranu završnog rada – stručni studij FIZIOTERAPIJA
4.16 Obrasci za obranu završnog rada – stručni studij SESTRINSTVO

 

5. POSLIJEDIPLOMSKI - DOKTORSKI STUDIJI, TRAJNA IZOBRAZBA, IZRADA DOKTORSKOG / ZAVRŠNOG RADA
 
5.1 Uputa za prijavu teme i oblikovanje doktorskog rada
5.2 Uvjeti za prijavu teme doktorskog rada koji se temelji na sustavnom pregledu dosadašnjih istraživanja i spoznaja (Cochrane)
5.3 Odluka o stjecanju doktorata znanosti bez pohađanja nastave i polaganja ispita poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija
5.4 Odluka o prihvaćanju radova objavljenih u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum u postupku stjecanja doktorata znanosti
5.5 Odluka o upisu u treću razlikovnu godinu na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina
5.6 Naputak o oblikovanju završnog rada na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Menadžment u zdravstvu
5.7 Obrasci - završni rad - Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
5.8 Naputak o oblikovanju završnog rada na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
5.9 Obrasci - završni rad - Poslijediplomski specijalistički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
5.10 Pravilnik o trajnoj izobrazbi
 

6. IZDAVAČKA DJELATNOST
 
6.1 Postupak prijave udžbenika i ostalih nastavnih izdanja na Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci (usvojen na Fakultetskom vijeću 25.02.2014.)
6.2 Obrazac za recenziju
 
 
7.FINANCIRANJE I NABAVA
 
7.1 Financijski plan - Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
7.2 Bilješke uz financijska izvješća za 2014.
7.3 Financijski plan rashoda i izdataka za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.
7.4 Plan prihoda i primitaka 2015. - 2017.
7,5 Prijedlog financijskog plana za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.
7.6 Završna financijska izvješća za 2014_bilanca
7.7 Završna financijska izvješća za 2014_pr ras
7.8 Završna financijska izvješća za 2014_pvrio
7.9 Završna financijska izvješća za 2014_referentna stranica
7.10 Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | webmaster@medri.hr | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice