Zavod za Anatomiju

Arhiva novosti

OBAVIJEST STUDENTIMA I GODINE MEDICINE AK.GOD.2014/2015

Kolokvij iz Anatomije, regija CR održat će se dana 22.12.2014. s početkom u 8,00 sati na Zavodu za anatomiju za sve studente, redovne i ponavljače.
Studenti trebaju imati sa sobom kutu, pincetu i sondu te identifikacijsku ispravu.

Studenti koji su navedeni na popisu će izuzetno imati kolokvij u 14 sati:
Ana Balaš
Klaura Benić
Bojana Jocić
Martina Boršćak
Mateja Franješ
Karlo Glavičić
Julijan Gregorović
Jakov Mađerčić
Lucija Mađerčić
Kristijan Medur
objavljeno 19 12 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE AK.2014/2015

Ispit iz kolegija Anatomija za studente I godine Radiološke Tehnologije održati će se 22.12.2014 ( ponedjeljak)
u 9.00 sati na Zavodu za anatomiju.

Iz kancelarije Zavoda
objavljeno 18 12 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015


KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE, REGIJA CR

Kolokvij iz Anatomije, regija CR održat će se dana 15.12.2014. s početkom u 11,00 sati na Zavodu za anatomiju za sve studente, redovne i ponavljače.
Studenti trebaju imati sa sobom kutu, pincetu i sondu te identifikacijsku ispravu.

POPRAVNI KOLOKVIJI iz regija MS/MI te CR održat će se u terminima-12.01.2015.,13.01.2015. i 14.01.2015. za sve studente, redovne i ponavljače. Svaki student može po jednom odabranom terminu popravljati jednu regiju. Kolokvij u svim terminima počinje u 9,00 sati na Zavodu za anatomiju.
objavljeno 12 12 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015

KOLEGIJ ANATOMIJA

Predlaže se studentima da datumi popravnih kolokvija iz regija MS/MI i CR budu 12.,13. i 14.01.2015. umjesto ranije objavljenih datuma 7.,8. i 9. 01.2015. Studenti neka prokomentiraju prijedlog sa svojim asistentima na vježbama pa će se shodno povratnim informacijama definirati konačni datumi popravnih kolokvija.
objavljeno 09 12 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.

KOLEGIJ ANATOMIJA

Kolokvij iz Anatomije, regija CR održat će se dana 15.12.2014. i 22.12.2014. U kancelariji Zavoda za anatomiju nalaze se liste na koje se studenti trebaju upisati, odnosno odabarati koji datum žele polagati kolokvij iz craniuma. Svaki student može odabarati samo jedan datum za polaganje.

Rok za upis na listu za 15.12.2014. je 11.12.2014. do 15,30 sati, a za dan 22.12.2014. je 18.12.2014. do 15,30 sati.
Točan raspored studenata po terminima za odabrane datume biti će objavljen nakon zaključivanja lista.

Popravni kolokvij iz regije MS/MI te CR bit će organiziran 7.,8. i 9. 01.2015. Liste za upis studenata i odabir dana polaganja također se nalaze u kancelariji Zavoda za anatomiju.

Navedene obavijesti vrijede za redovne studente kao i za ponavljače.
objavljeno 08 12 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.


KOLEGIJ ANATOMIJA

Dana 08.12.2014. III. seminarska grupa ima seminar u redovnom terminu od 14,15-15,45 u predavaonici broj 8 Medicinskog fakulteta, umjesto u predavaonici broj 7.
objavljeno 08 12 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA -STARENJE SKELETNE MUSKULATURE
VODITELJ: PROF.DR.SC. MARINA NIKOLIĆ


R.B. Ime Prezime Ocjena Postotak %
1 Karmela Antolović 5A 83
2 Petra Baričević 5A 100
3 Vedran Blažina 5A 100
4 Tea Borović 5A 83
5 Ana Bošnjak 5A 83
6 Patricia Božičević 5A 83
7 Matilda Crnić 5A 94
8 Iva Maja Cvetko 5A 83
9 Danijela Erdeljac 5A 89
10 Ingrid Felker 5A 100
11 Marko Gabrovec 5A 89
12 Dora Gašparini 5A 83
13 Mihaela Gredelj 4B 78
14 Ana Jozepović 4B 72
15 Đorđe Kolundžija 4B 78
16 Andrea Kos 5A 83
17 Lucija Krčelić 4B 78
18 Dominik Lenčić 4B 78
19 Ana-Marija Loparić 4B 78
20 Marko Međimurec 4B 72
21 Domagoj Mičetić 4B 72
22 Martina Murković 4B 72
23 Ana Pavletić 4B 72
24 Adrian Pranić 4B 72
25 Marko Škvorc 5A 89
26 Tea Zdunić 4B 72
27 Anja Žurić 4B 72

Studenti trebaju donijeti indekse za upis ocjene 8.12.2014. na Zavod za anatomiju.
objavljeno 03 12 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE STUDIJA MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.

RASPORED KOLOKVIJA IZ ANATOMIJE, REGIJA MS/MI ZA STUDENTE I. GODINE STUDIJA AK. GODINA 2014./2015.

Kolokvij iz Anatomije, regija MS/MI za redovne studente održat će se na Zavodu za anatomiju petak 21.11.2014. prema rasporedu:

I. TERMIN 8,00-10,30
U 8,00 kolokvij polažu studenti V. i VI. vježbovne grupe

II. TERMIN 10,45-13,00
U 10,45 kolokvij polažu studenti I. i II. vježbovne grupe

III. TERMIN 13,00-15,30
U 13,00 kolokvij polažu studenti III. i IV. vježbovne grupe

Studenti trebaju sa sobom donijeti bijeli mantil, pincetu i identifikacijsku ispravu.

objavljeno 17 11 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE STUDIJA MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.-PONAVLJAČI

RASPORED KOLOKVIJA IZ ANATOMIJE, REGIJA MS/MI ZA PONAVLJAČE AK. GODINA 2014./2015.

19.11.2014., SRIJEDA U 13,30 SATI KOLOKVIJ ĆE IMATI SLjEDEĆI STUDENTI:
1. JURAJ IŠEK
2. JAKOV MAĐERČIĆ
3. KRISTINA ĆATIPOVIĆ
4. JULIAN GREGOROVIĆ
5. MARKO SIKIRICA
6. JURA POPOVIĆ

21.11.2014., PETAK U 8,00 SATI KOLOKVIJ ĆE IMATI SLJEDEĆI STUDENTI:
1. NUIĆ LARA
2. PLEŠE IVONA
3. GLAVIČIĆ KARLO
4. MAJA PLOH
5. TOPIĆ ANA
6. BENIĆ KLARA
7. MEDUR KRISTIJAN
8. KRISTINA ERDEC

21.11.2014., PETAK U 10,00 SATI KOLOKVIJ ĆE IMATI SLJEDEĆI STUDENTI:
1. JOCIĆ BOJANA
2. ORAK JELENA
3. BALAŠ ANA
4. POSPIŠ KLARA
5. PETAR PERIĆ
6. LUCIJA MAĐERČIĆ
7. NIKOLINA MORIĆ
8. MARTINA BORŠĆAK

21.11.2014., PETAK U 12,00 SATI KOLOKVIJ ĆE IMATI SLJEDEĆI STUDENTI:
1. OMEROVIĆ ALEN
2. BOGDANOVIĆ KATARINA
3. SMRKULJ DOROTEA
4. LUCIA KLARICA


21.11.2014., PETAK U 13,00 SATI KOLOKVIJ ĆE IMATI SLJEDEĆI STUDENTI:
1. VINKO GRUBIŠIĆ
2. MATEJA FRANJEŠ
3. MATEJ BOŽANIĆ
4. ANDREA BLAŽIĆ
5. SANJIN BLAŽINIĆ
6. SCHUTT ANDREA
7. SKORIĆ NEVENA
8. VIKTORIJA TERIHAJ

IZ KANCELARIJEobjavljeno 17 11 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.


Na Zavodu za anatomiju pronađen je novčanik studenta/ice Medicine nakon obavljenih vježbi u anatomskim salama.
Neka se osoba koja je izgubila novčanik javi u kancelariju Zavoda za anatomiju.
objavljeno 14 11 2014

 

 

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
vrh stranice