Zavod za Anatomiju

Arhiva novosti

OBAVIJEST STUDENTIMA FIZIOTERAPEUTIMA I. GODINE, AK. GODINA 2014./2015.

Ispit iz kolegija „Klinička kineziologija“ održati će se 01.04.u srijedu u 8.30 sati na Zavodu za anatomiju.

Iz kancelarije Zavoda.
objavljeno 31 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA II. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.

Ispit i kolegija Neuroanatojija (pismeni i usmeni) će su održati sutra, 31.03.2015 u 08.00 u predavaonama br. 2 i br. 5.

U predavaoni br. 2 ispit pišu sljedeći studenti :

Akšan Sara, Babić Marita, Dunatov Maša, Đumbir Fabijan, Fabijanić Lovro, Gržančić Sandro, Hrnjica Dina, Iljadica Dora, Jaković Mario, Jurković Ivan, Kresović Andrea, Krpina Maria, Kršić Valentina, Kuzmanović Lara, Mamić Melani, Mijić Ana, Nemarnik Nenad, Nemčić Emilio, Nikić Manca, Nježić Sebastian, Palčecski Dora, Pedišić Mirta, Pleš Lidija i Posavec Monika.

U predavaoni br. 5 ispit pišu sljedeći studenti :

Radman Ena, Rajović Dina, Rančić Eli Maria, Remenarić Petra, Rubinić Igor, savić Josip, Simčić Nikola, Srdoč Lori, Sušanj LucijaŠabulić Marko, Šanko Ivana, Šrajbek Marko, Tomljenović Andrija, Vido Krešimir, Zeko Suzana.

Iz kancelarije Zavoda.

objavljeno 30 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.

Otvoren je ispitni rok 01.04.2015 u srijedu iz kolegija Anatomska podloga lezije spinalnih i kranijalnih živaca. Prijave za ispit su moguće samo danas i sutra, odnosno 27.03. i 28.03.

Iz kancelarije Zavoda.
objavljeno 27 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE, AK. GODINA 2014./2015.

Konzultacije prije popravnih kolokvija iz kolegija Anatomija će se održati 13. i 14. 4. od 9.00 do 10.00 sati na Zavodu za Anatomiju!

Iz kancelarije Zavoda.
objavljeno 27 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014./2015.

POPRAVNI KOLOKVIJI IZ ANATOMIJE

Termini za popravak pojedinih regija iz kolegija Anatomija su slijedeći:

1. termin 15.04.2015. srijeda (prijava u kancelariji Zavoda do 14.04. do 12 sati)

2. termin 16.04.2015. četvrtak (prijava u kancelariju Zavoda do 14.04. do 12 sati)

3. termin 17.04.2015. petak ( prijava u kancelariju Zavoda do 14.04. do 12 sati)

Svaki student može samo jedanput ispravljati odabranu regiju. Tablica za prijavu na kolokvije nalazi se ispred kancelarije Zavoda.
Za sve termine o popravnim kolokvijima biti ćete obavješteni naknadno.

Iz kancelarije Zavoda.
objavljeno 25 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014/2015

Obavještavamo studente da se u ponedjeljak 16.03. neće održati predavanja iz Kolegija anatomija nego će u tom terminu početi kolokvij za studente II. seminarske grupe.

Studenti VII. seminarske grupe (ponavljači) koji su se upisali za ponedjeljak i utorak 16/17.03. kolokvij počinje u 9.00h.

Iz kancelarije Zavoda
objavljeno 13 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014/2015

RASPORED ODRŽAVANJA KOLOKVIJA IZ ANATOMIJE, REGIJA CC ZA STUDENTE I. GODINE STUDIJA AK. GODINA 2014./2015.

Kolokvij iz Anatomije, regija CC za redovne studente održati će se na Zavodu za anatomiju u ponedjeljak 16.03. i utorak 17.03. prema rasporedu:
PONEDJELJAK 16.03.2015.
I. TERMIN 11.00-14.00
U 12.00 kolokvij polažu studenti II. seminarske grupe.

II. TERMIN 14.00-16.00
U 14.00 kolokvij polažu studenti V. seminarske grupe.

III. TERMIN 16.00 – 17.00
U 16,00 kolokvij polažu studenti I. seminarske grupe pod rednim brojem od 1. do 13.

UTORAK 17.03.2015.
I. TERMIN 12.00-14.00
U 12.00 kolokvij polažu studenti III. seminarske grupe.

II. TERMIN 14.00-16.00
U 14.00 kolokvij polažu studenti IV. seminarske grupe.

III. TERMIN 16.00 – 17.00
U 16,00 kolokvij polažu studenti I. seminarske grupe pod rednim brojem od 14. do 27.

Iz kancelarije Zavoda
objavljeno 13 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014/2015

Raspored predavanja, seminara i vježi - SPLANHNOLOGIJA

PREDAVANJE

P11 Organi probavnog sustava 1 Predavaonica br. 2
PONEDJELJAK
16.03.2015. 11,00-12,00

P12 Organi probavnog sustava 1 Predavaonica br. 2
UTORAK
17.03.2015. 9,00-10,00

P13 Srce 1 Predavaonica br. 2
PONEDJELJAK
23.03.2015. 11,00-12,00

P14 Organi dišnog sustava 1 Predavaonica br. 2
UTORAK
24.03. 2015. 09,00-10,00

VJEŽBE

V11 Jednjak, želudac, tanko crijevo, jetra, ekstrahepatični žučni vodovi, gušterača (Križan: Građa grudi trbuha i zdjelice: 55-56, 98-100, 102-112 str)
(proučiti građu i opis organa, te krvne žile i živci organa – bez topografije) 3 Zavod za anatomiju
18.03.2015.

V12 Debelo crijevo, slezena (Križan: 113-118 str), završno crijevo (rectum) (Križan:155-157), bubreg (Križan: 120-122), mokraćovod (Križan: 124-125 str) 3 Zavod za anatomiju
20.03.2015.

V13 Srce (Križan: 38-49 str) 3 Zavod za anatomiju
25.03.2015.

V14 Dušnik, pluća (Križan: 27-36 str) 3 Zavod za anatomiju
27.03.2015.

SEMINARI

S6 Srce 2 23.03.2015.
Zavod za anatomiju-I. grupa 12,15-14,00
Predavaonica br.4-II. grupa
12,15-14,00
Zavod za antomiju-V. grupa
14,15-16,00
Predavaonica br.4-IV. grupa
14,15-16,00

24.03.2015.
Zavod za anatomiju-III. grupa
12,15-14,00

objavljeno 13 03 2015

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2014/2015


Studenti koji žele pristupiti redovnom kolokviju iz regije CC u petak, 13.03. moraju se upisati na listu do četvrtka 12.03. do 12.00h. Lista se nalazi na Zavodu. Za ostale studente redovni kolokvij iz CC Regije održati će se u ponedjeljak 16.03. i utorak 17.03. i biti će raspoređeni po grupama uz dogovor sa asistentima.

Iz Kancelarije.
objavljeno 10 03 2015

Obavijest studentima medicine kolegij Neuroanatomije AK.2014/2015

Studenti treće seminarske grupe od rednog broja 1 do 12 imaju seminar u jutarnjim satima u grupi 5 u terminu od 8.00 do 10.30h, a studenti od rednog broja 12 do 23 imaju u četvrtoj seminarskoj grupi u terminu od 13.15 do 15.30. Svi seminari se održavaju na Zavodu za anatomiju.

Lp,
Kancelarija Zavoda
objavljeno 03 03 2015

 

 

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
vrh stranice