Zavod za Anatomiju

Arhiva novosti

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE AK. GODINA 2014./2015.

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
Kolegij ANATOMIJA


RASPORED I PROGRAM PREDAVANJA I SEMINARA
za prvi tjedan 2014./15. godine


- PREDAVANJA

- ponedjeljak (06.10.) od 8,00 – 11,00 sati na Zavodu za anatomiju

- SEMINARI

- utorak (07.10.) od 12,00 – 15,00 sati i četvrtak (09.10.) od 13,00 – 16,00 sati na Zavodu za anatomiju

Na seminare studenti trebaju doći teoretski pripremljeni. Za obavljanje praktične nastave potrebna je bijela kuta, anatomska sonda ili anatomska pinceta.

1. tjedan
1.P. Uvod u anatomiju
2.P. Koštani sustav, opća osteologija
3.P. Kralježnica

1.S. Opća anatomija i opća osteologija (1.-15.str.)
2.S. Kralježnica (15.-22.str.) Test 1

Literatura:

1. S.Bajek, D.Bobinac, R.Jerković, D.Malnar, I.Marić: Sustavna anatomija čovjeka. Digital point, Rijeka, 2007.

2. Anatomski atlas


Nastava u narednim tjednima održavati će se po istom rasporedu, a teme predavanja i seminara vidjeti u "Izvedbenom planu" koji se nalazi na oglasnoj ploči Zavoda za anatomiju.

objavljeno 29 09 2014

OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.


REZULTATI NATJEČAJA ZA DEMONSTRATORE NA ZAVODU ZA ANATOMIJU

Niže navedeni studenti odabrani su temeljem prikupljenih molbi za mjesto demonstratora na Zavodu za anatomiju u ak. godini 2014./2015. te se pozivaju na sastanak dana 06.10.2014. s početkom u 15,00 sati u predavaonici broj 1 Medicinskog fakulteta:

II. GODINA

1. KNEZ LUCIJA
2. BEGOVAC MARTA
3. BLAIĆ ANTONIO
4. BRAJENIĆ NIKA
5. DIKLIĆ PERIN FILIP
6. DOMINKOVIĆ CLAUDIA
7. JAKOVIĆ MARIO
8. JUKIĆ IVAN
9. KOVAČIČ MISLAV
10. KRPINA MARIJA
11. KRTALIĆ MARTINA
12. LACKOVIĆ ALOJZIJE
13. LONČARIĆ ANTUN
14. MARUŠIĆ DRAGANA
15. MARUŠIĆ MARTINA
16. NIKIĆ MANCA
17. PLEŠ LIDIJA
18. RUBINIĆ IGOR
19. ŠRAJBEK MARKO
20. SRDOČ LORI
21. TUDOR FILIP
22. VERUNICA NIKOLA
23. ZEKO SUZANA

III. GODINA
1. BELANČIĆ ANDREJ
2. BEMBIĆ MASSIMO
3. GULAN LEO
4. HLAČA NIKA
5. JAKŠIĆ ANTE
6. MILOLOVIĆ LUCIJA
7. PERIN ENA
8. STOŠIĆ MATEA
9. ŠEREMET JURE
10. ŠEVELJEVIĆ IVAN
11. ŠOKEC VALENTINA
12. ŠUŠNJAR JANJA
13. VRANIĆ LUKA
14. VRBANOVIĆ ANAIV. GODINA

1. BRKIĆ FILIP
2. MARTINČIĆ PETAR
3. ORMANEC EMA
4. PRPIĆ ANTE
5. SROK DORIAN
6. BABIĆ IVANA


V. GODINA

1. ĆURIĆ MELANY
2. JERBIĆ RADETIĆ ANA TEREZIJA
3. KERETIĆ DOROTEA
4. MAROEVIĆ JAN
5. OMRČEN HRVOJE
6. SANTINI VEDRANA

VI. GODINA

1. MADUNIĆ MATEO
2. IVANOVSKI IVAN
3. MARIĆ JOSIPA

objavljeno 24 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJA AK. GODINA 2013./2014.


ISPIT IZ KOLEGIJA OSNOVE MOTORIČKIH TRANSFORMACIJA I ODRŽAT ĆE SE DANA 26.09.2014. S POČETKOM U 11,00 SATI NA FAKULTETU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE U SOBI JASNE LULIĆ DRENJAK, PROF.

ISPIT IZ KOLEGIJA BIOMEHANIKA ODRŽAT ĆE SE DANA 26.09.2014. S POČETKOM U 9,00 SATI NA FAKULTETU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE U SOBI HRVOJA VLAHOVIĆA, PROF. REH.
USMENI DIO ISPITA ODRŽAT ĆE SE ISTI DAN NAKON PISMENOG DIJELA ISPITA.


ISPITNI ROK IZ KLINIČKE KINEZIOLOGIJE ZA DAN 25.09.2014. ODRŽAT ĆE SE DANA 29.09.2014. S POČETKOM U 10,00 SATI NA ZAVODU ZA ANATOMIJU MEDICINSKOG FAKULTETA.
objavljeno 23 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA II. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.

KOLEGIJ NEUROANATOMIJA, rok 23.09.2014.

Pismeni dio ispita iz kolegija Neuroanatomija za ispitni rok 23.09.2014. počinje u 10,00 sati u predavaonici broj 2 za studente koji moraju obaviti taj dio. Usmeni dio za studente koji imaju položeni pismeni dio također počinje u 10,00 sati na Zavodu za anatomiju.
objavljeno 22 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.

KOLEGIJ ANATOMIJA

Ispitni rok 18.09.2014. organiziran je na način da će studenti pristupiti ispitu u četvrtak 18.09.2014. i u petak 19.09.2014. s početkom u 9,00 sati (OSIM STUDENATA KOD ČIJIH JE IMENA NA POPISU NAZNAČENO VRIJEME U 8,00 SATI) prema niže navedenoj podjeli. Studenti koji imaju preparat za položiti prvo pristupaju tom dijelu ispita te odmah nakon položenog preparata pristupaju usmenom dijelu ispita. Studenti koji imaju preparat obavezno moraju donijeti sa sobom kutu i sondu. Obavezno donijeti indeks na ispit te svi indeksi moraju biti potpisani. Ukoliko netko slučajno nema potpisan indeks treba se javiti u kancelariju Zavoda za anatomiju u četvrtak 18.09.2014. u 8,00 sati.

ZAVOD ZA ANATOMIJU, 18.09.2014., 9,00 SATI

1. BLAŽINIĆ SANJIN, REGIJA MS/MI, CC
2. CRLJENO IVAN, REGIJA CC
3. DOLENEC ANDREJA, REGIJA MS/MI
4. KLARICA LUCIA
5.BOGDANOVIĆ KATARINA
6.JUKIĆ CHRISTINA ISABEL
7.ĆURIĆ ENA
8. ĆATIPOVIĆ KRISTINA
9.SMRKULJ DOROTEA, REGIJA AT, ISPIT U 8,00 SATI
10. PLOH MAJA, REGIJA AT, ISPIT U 8,00 SATI
11. PERIĆ PETAR, REGIJA AT, ISPIT U 8,00 SATI
12. MORIĆ NIKOLINA, REGIJA AT, ISPIT U 8,00 SATI
13.GREGOROVIĆ JULIJAN
14. MIKULIČIĆ IVAN
15.MAMIĆ MELANI
16.IŠEK JURAJ
17. JURKOVIĆ IVAN
18. TERIHAJ VIKTORIJA, REGIJA MS/MI
19.TOPIĆ ANA , REGIJA CNS
20.ORAK JELENA, REGIJA MS/MI,CNS
21.BLAGOVIĆ VALENTINA
22.JADAN RAHELA MARIJA, REGIJA AT
23.GRUBIŠIĆ VINKO, REGIJA AT
24. BLAŽIĆ ANDREA, REGIJA CC, AT

19.09.2014, ZAVOD ZA ANATOMIJU, 9,00 SATI

1.BALENOVIĆ ANA
2.HARALOVIĆ VANDA
3.KRŠIĆ VALENTINA
4.PEDIŠIĆ MIRTA
5.POSPIŠ KLARA
6. RAJOVIĆ DINA
7.SIKIRICA MARKO
8.SIMIČIĆ NIKOLA
9.SMILJANIĆ TEA
10.ŠABULIĆ MARKO
11.ŠTEFANAC DAVOR
12.ŠUKUNDA ENA
13.ŠUŠNJAR ANAMARIA
14.ZGRABLIĆ DAVID
15.ŽUNIĆ SANI
objavljeno 17 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK.GOD.2013/2014

SRUDENTI KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA KONZULTACIJE PRIJE ISPITNOG ROKA NA PREPARATU ODRŽARI CE SE 17.09.2014. OD 9.00 DO 10.30.


IZ KANCELARIJE ZAVODA
objavljeno 16 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE SANITARNOG INŽENJERSTVA AK. GODINA 2013./2014.


Kolegij Osnove anatomije i histologije, voditelj prof.dr.sc. Daniela Malnar, prof.dr.sc. Ester Pernjak Pugel

Ispit će se održati dana 18.09.2014.
Pismeni dio ispita za studente koji moraju pisati test održat će se u predavaonici broj 1 s početkom u 11,00 sati. Usmeni dio ispita bit će isti dan u 12,00 sati na Zavodu za anatomiju.
objavljeno 16 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE STUDIJA DENTALNE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.

Kolegij Anatomija, voditelj.prof.dr.sc. Sanja Zoričić Cvek

Ispitni rok iz kolegija Anatomija od 17.09.2014. održat će se dana 19.09.2014. s početkom u 9,00 sati na Zavodu za anatomiju.
objavljeno 16 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE FIZIOTERAPIJE AK. GODINA 2013./2014.


Ispit iz kolegija Anatomija s histologijom održat će se dana 16.09.2014. s početkom u 8,00 sati na fakultetu za Zdravstvene studije. Prijavljeni studenti trebaju se u navedeno vrijeme javiti mr.sc. A.Fužinac Smojver te imati indeks sa sobom.
objavljeno 15 09 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA AK. GODINA 2013./2014.


KOLEGIJ ANATOMIJA

Ispit iz kolegija Anatomija, voditelj-prof.dr.sc. Snježana Bajek održat će se dana 22.09.2014. s početkom u 9,00 sati. Studenti koji imaju pismenio dio ispita pristupit će tom dijelu u 9,00 sati, a studenti koji imaju usmeni dio za obaviti pristupit će također u 9,00 sati tom dijelu ispita. Svi studenti trebaju doći na Zavod za anatomiju sa indeksima.
objavljeno 11 09 2014

 

 

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
vrh stranice