Zavod za Anatomiju

Arhiva novosti

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE FIZIOTERAPIJE AK. GODINA 2013./2014.

RASPORED ZA ISPIT IZ KLINIČKE KINEZIOLOGIJE 11.07.2014.

U petak, 11.07.2014. na Zavod za anatomiju u 9,30 trebaju doći slijedeći studenti:

Ime studenta Prezime studenta
1.Marina Bašić Palković
2.Tatjana Brleković
3.Nina Hanžić
4.Maja Mačina
5.Petra Pilčić

-u petak 11.07.2014. u 11,00 na Zavod za anatomiju trebaju doći slijedeći studenti

Ime studenta Prezime studenta
1.Anja Rafajec
2.Kristina Risek
3.Nora Šahini

-u ponedjeljak 14.07.2014. na Zavod za anatomiju u 9,00 sati trebaju doći slijedeći studenti:


Ime studenta Prezime studenta
1.Anja Virovčec
2.Elena Vozila
3.Emili Zahtila
4.Petra Zebec
5.Ivana Žgrablić


Svi studenti obavezno moraju imati potpisani indeks!

objavljeno 10 07 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.


ORGANIZACIJA ISPITNOG ROKA IZ ANATOMIJE 08.07.2014.

Studenti trebaju sa potpisanim indeksima doći na Zavod za anatomiju u 8,30 sati prema slijedećoj podjeli:

UTORAK, 08.07.2014.

R.BROJ Ime studenta Prezime studenta
1 Sara Akšan usmeni
2 Dino Alagić usmeni
3 Augustin Augustinović usmeni
4 Marita Babić usmeni
5 Ana Balenović usmeni
6 Ana Beljan usmeni
7 Valentina Blagonić usmeni
8 Andrea Blažić cc+at
9 Sanjin Blažinić ms/mi+cc
10 Katarina Bogdanović cc
11 Mia Breški usmeni
12 Filip Brnobić usmeni
13 Ivan Crljenko cns+cc
14 Kristina Ćatipović usmeni
15 Ena Ćurić cns
16 Mirna Dadić usmeni
17 Martina Demaria usmeni
18 Claudia Dominković usmeni
19 Ivan Došen usmeni
20 Fabijan Đumbir usmeni
21 Lucija Franušić usmeni
22 Anđelina Galešić usmeni
23 Paula Georgev usmeni
24 Borna Grubišić usmeni
25 Vinko Grubišić cns+at
26 Sandro Gržančić at
27 Vanda Haralović usmeni
28 Dina Hrnjica usmeni
29 Dora Iljadica cc
30 Rahela-Marija Jadan at
31 Christina Isabell Jukić at
32 Ivan Jurković usmeni
33 Lucija Kefelja usmeni
34 Ana Kilvain usmeni
35 Lucia Klarica usmeni
36 Valentina Kršić usmeni
37 Lora Kukić usmeni
38 Karla Leško usmeni
39 Lucija Mačković usmeni
40 Petra Madžar at
41 Tea Majnarić usmeni
42 Melani Mamić usmeni
43 Kristina Marin at
44 Marija Martinović ms/mi
45 Dragana Marušić usmeni
46 Ana Mijić usmeni


SRIJEDA 9.07.2014


R.BROJ Ime studenta Prezime studenta
1 Ivan Mikuličić usmeni
2 Nikolina Morić cns+at
3 Jana Morović usmeni
4 Ena Mršić usmeni
5 Nuša Naglič usmeni
6 Nenad Nemarnik usmeni
7 Emilio Nemčić usmeni
8 Sebastian Nježić usmeni
9 Sahar Odeh usmeni
10 Alen Omerović nema bodova, ne može pristupiti ispitu
11 Jelena Orak ms/mi+cns
12 Marija Orešković usmeni
13 Eduard Oštarijaš usmeni
14 Dora Palčevski usmeni
15 Mirta Pedišić at
16 Gabrijela Pejkić usmeni
17 Petar Perić at
18 Sofija Petrić usmeni
19 Tena Piljušić usmeni
20 Lidija Pleš usmeni
21 Maja Ploh at
22 Dino Počuča at
23 Neno Poljak at
24 Klara Pospiš usmeni
25 Eli-Marija Rančić at
26 Karlo Ratković usmeni
27 Petra Remenarić usmeni
28 Klara Savić usmeni
29 Marko Sičenica usmeni
30 Nikola Simičić at
31 Tea Smiljanić usmeni
32 Josipa Starčević usmeni
33 Marko Šabulić usmeni
34 Mia Šćiran usmeni
35 Davor Štefanac cc
36 Andrea Štefić usmeni
37 Leona Štromar usmeni
38 Ena Šukunda usmeni
39 Anamaria Šušnjar usmeni
40 Ana Topić cr+cns
41 Anja Vidović usmeni
42 Barbara Vrbanac usmeni
43 Aurelija Vukičević usmeni
44 David Zgrablić usmeni
45 Dani Žunić usmeni
46 Josipa Dolenec ms/mi

Svi indeksi obavezno moraju biti potpisani, ukoliko ima studenata koji još nemaju potpis neka se jave u kancelariju Zavoda u 8,00 sati.
Studenti koji imaju praktični dio za položiti, prvo polažu na preparatu te ukoliko prođu idu dalje na usmeni ispit!objavljeno 07 07 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE SANITARNOG INŽENJERSTVA AK. GODINA 2013./2014.

KOLEGIJ OSNOVE ANATOMIJE I HISTOLOGIJE

Ispit dana 08.07.2014. održat će se s početkom u 9,00 sati.
Studenti koji imaju pismeni dio za položiti pišu test u predavaonici broj 1 s početkom u 9,00 sati, a prijavljeni studenti koji imaju samo usmeni za položiti( oni koji su na prethodnom roku u ovom akademskoj godini dobili bodove iz pismenog) imaju usmeni također s početkom u 9,00 sati. Studenti obavezno moraju donijeti indekse na ispit!
objavljeno 04 07 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA II. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.

ISPIT IZ NEUROANATOMIJE 04.07.2014.

Pismeni ispit iz kolegija Neuroanatomija počinje u 8,00 sati u predavaonici broj 1 Medicinskog Fakulteta prema niže navedenom rasporedu. Studenti koji imaju ostvarene bodove iz pismenog dijela ispita u ovoj akademskoj godini trebaju također u 8,00 sati pristupiti usmenom dijelu ispita na Zavodu za anatomiju. Studenti koji moraju pisati pismeni dio testa, usmenom dijelu će pristupiti nakon pismenog dijela ispita isti dan.

R.BROJ Ime studenta Prezime studenta
1 Ana Balorda TEST
2 Dajana Barbir IMA BODOVE IZ PISMENOG IZ OVE AKADEMSKE GODINE
3 Lovro Bebić IMA BODOVE IZ PISMENOG IZ OVE AKADEMSKE GODINE
4 Marija Brbora TEST
5 Maša Dunatov TEST
6 Dario Džepina TEST
7 Filip Guzić TEST
8 Mihaela Hrvačić TEST
9 Katarina Knez TEST
10 Martina Kolak TEST
11 Lara Kuzmanović TEST
12 Erik Lacman TEST
13 Mia Lončar TEST
14 Šime Medić IMA BODOVE IZ PISMENOG IZ OVE AKADEMSKE GODINE
15 Filip Mirić TEST
16 Nikolina Perić TEST
17 Anja Radošević TEST
18 Josip Savić TEST
19 Igor Sočan TEST
20 Josip Šore TEST
21 Mara Tešanović test
22 Matea Verlić TEST
23 Antonio Vidas TEST
24 Iva Zaborski TEST
25 Dorotea Zagorac TEST
26 Dinko Capak TEST
27 Klaudija Pravdić TEST
28 Saleh Omar IMA BODOVE IZ PISMENOG IZ OVE AKADEMSKE GODINE
29 Šime Srzentić TEST
30 Dražana Vuković TEST
31 Luka Žulj TEST


Svi studenti moraju donijeti potpisani indeks na ispit!
objavljeno 02 07 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.

ORGANIZACIJA ISPITA IZ ANATOMIJE ZA DAN 24.06.2014.

RASPORED STUDENATA:8,00 SATI-ZAVOD ZA ANATOMIJU

RB Ime studenta Prezime studenta
1 Dino Alagić
2 Marta Begovac
3 Antonio Blaić
4 Mateo Borovac
5 Nika Brajenić
6 Filip Brnobić
7 Tin Mihael Capar
8 Mario Cerovečki
9 Eugen Ciglenečki
10 Martina Crnčević
11 Andrija Čakarun
12 Boris Čiča
13 Martina Demaria
14 Filip Diklić Perin
15 Ivan Franin
16 Paula Georgev
17 Sandro Gržančić AT
18 Dina Hrnjica
19 Rahela-Marija Jadan AT
20 Mario Jaković
21 Ivan Jukić
22 Lucija Knez
23 Mislav Kovačić
24 Dora Krebelj
25 Andrea Kresović
26 Marija Krpina
27 Martina Krtalić
28 Alojzije Lacković
29 Antun Lončarić
30 Melani Mamić
31 Martina Marušić
32 Dragana Marušić
33 Maja Ploh AT

10,00 SATI-ZAVOD ZA ANATOMIJU
34 Ana Mijić
35 Ema Mjeda
36 Ana Mršić
37 Ena Mršić
38 Nenad Nemarnik
39 Emilio Nemčić
40 Manca Nikić
41 Sebastian Nježić
42 Sahar Odeh
43 Matea Pavlinović
44 Gabrijela Pejkić
45 Dino Počuča AT
46 Monika Posavac
47 Ena Radman
48 Petra Remenarić
49 Igor Rubinić
50 Marko Sikirica
51 Lovro Sočo
52 Matko Sotošek
53 Josipa Starčević
54 Marko Šabulić
55 Ivana Šanko
56 Andrea Štefić
57 Leona Štromar
58 Andrija Tomljenović
59 Ana Topić CR+ CNS
60 Nikola Verunica
61 Krešimir Vido
62 Barbara Vrbanac
63 Suzana Zeko
64 David Zgrablić
65 Filip Tudor

Studenti koji imaju praktičnio dio za položiti ( regiju koju nisu položili, imaju 0 bodova) prvo će pristupiti tom dijelu ispita, a nakon uspješno obavljenog dijela na preparatu pristupaju usmenom dijelu ispita.
Svi studenti koji pristupaju ispitu moraju imati potpis profesorice Bobinac u indeksu- studeni obavezno pregledajte svoj indeks!

Ukoliko netko nema potpis javiti se prije pristupanja ispitu u kancelariju Zavoda za anatomiju.

objavljeno 23 06 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE SANITARNOG INŽENJERSTVA AK. GODINA 2013./2014.

Organizacija ispitnog roka 24.06.2014.

Pismeni dio ispita počinje u 9,00 sati prema slijedećem rasporedu:

PREDAVAONICA BR. 7

RB. Ime studenta Prezime studenta
1 Krunoslav Bartoš
2 Lucia Bićanić
3 Kristijan Bosilj
4 Porin Brnabić
5 Toni Brnić
6 Filip Cindrić
7 Maja Ivančić
8 Jelena Ivok
9 Jasna-Tinea Jelinek
10 Ardiana Kajtazi
11 Ana Malatestinić


PREDAVAONICA BR. 8

12 Claudia Marghetti
13 Valerija Nora
14 Sara Odobašić
15 Iva Pešić
16 Alaa Sharbini
17 Nikolina Špoljarić
18 Nancy Topić
19 Deni Uršičić
20 Davor Vidović
21 Iva Žgrablić
22 Nensi Živković

Obavezno donijeti indekse sa sobom na ispit.
Nakon pismenog dijela ispita studenti koji su uspješno položili test pristupaju usmenom dijelu ispita.
Prijavljena studentica Klapan Mia nema uvjeta za izlazak na završni ispit!


objavljeno 23 06 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014


Raspored popravnog kolokvija iz kolegija Anatomija zakazanog za dan 20.06.2014.

I. TERMIN 8,30 sati

8,30 SATI, ZAVOD ZA ANATOMIJU
AT

1 SANDRO GRŽANČIĆ
2 MATKO GUSIĆ
3 IVAN DOŠEN
4 VALENTINA KRŠIĆ
5 LUCIA KLARICA
6 CHRISTINA JUKIĆ
7 DINA RAJOVIĆ
8 DOROTEA SMRKULJ
9 MIRTA PEDIŠIĆ
10 NIKOLA SIMIČIĆ
11 CLAUDIA DOMINKOVIĆ
12 KRISTIAN MEDUR
13 ANĐELINA GALEŠIĆ
14 KARLA LEŠKO
15 RAHELA JADAN
16 ANA TOPIĆ
17 LUCIJA KEFELJA
18 NEVENA SKORIĆ
19 ANDREJA DOLENEC
20 PAULA GEORGEV

8,30 ZAVOD ZA ANATOMIJU
CNS
1 KARLO RATKOVIĆ
2 ANA BALAŠ
3 JELENA ORAK
4 IVAN MIKULUČIĆ
5 JANA MOROVIĆ
6 SAHAR ODEH
7 IVAN CRLJENKO
8 VINKO GRUBIŠIĆ

II. TERMIN 10,00 sati

10,00 ZAVOD ZA ANATOMIJU
AT
1 KRISTINA ĆATIPOVIĆ
2 MISLAV KOVAČIĆ
3 DANI ŽUNIĆ
4 DAVOR ŠTEFANAC
5 KLARA SAVIĆ
6 ENA ĆURIĆ
7 KLARA POSPIŠ
8 SOFIJA PETRIĆ
9 IVAN JURKOVIĆ
10 LUCIJA MAČKOVIĆ
11 KRISTINA MARIN
12 TEA MAJNARIĆ
13 PETAR PERIĆ
14 ANAMARIJA ŠUŠNJAR

CC
1 JURAJ IŠEK
2 DAVOR ŠTEFANAC
3 ANDREA BLAŽIĆ
4 LARA NUIĆ
5 DORA ILJADICA
6 LUCIJA MAĐERČIĆ

CC
1 AUGUSTIN AUGUSTINOVIĆ
2 KARLO GLAVIČIĆ
3 MAJA PLOH
4 NENO POLJAK
5 ANDREA SHUTT
6 MATEJ BOŽANIĆ
7 MARTINA BORŠĆAK

III. TERMIN 11,30 sati
MS/MI
1 JULIJAN GREGOROVIĆ
2 PATRIK RODEK
3 VIKTORIJA TERIHAJ
4 ELI-MARIJA RANČIĆ
5 NIKOLINA MORIĆ
6 MATEJA FRANJEŠ

AT

1 KLARA BENIĆ
2 VANDA HARALOVIĆ

MJEŠOVITO

1 SANJIN BLAŽINIĆ CNS/AT/CC
2 JAKOV MAĐERČIĆ AT/CR
3 DINO POČUČA AT/CNS
4 KATARINA BOGDANOVIĆ CC/CNS
5 TAJANA HADŽIĆ CC/AT
6 KRISTINA ERDEC AT/CR/CNS


objavljeno 18 06 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE


Ispit iz kolegija Medicinska masaža održat će se dana 24.06.2014. s početkom u 10,00 sati na Fakultetu za Zdravstvene studije. Prijavljeni studenti trebaju se javiti Verneru Marijančiću, prof. rehabilitatoru.
objavljeno 17 06 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJA AK. GODINA 2013./2014.


Ispit iz kolegija Osnove motoričkih transformacija održat će se dana 27.06.2014. u predavaonici broj 1 Fakulteta za Zdravstvene studije s početkom u 10,00 sati.

objavljeno 17 06 2014

OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2013./2014.

RASPORED ZA POPRAVNI TERMIN IZ ANATOMIJE ZA DAN 16.06.2014.

U 8,30 na Zavod za anatomiju moraju doći slijedeći studenti:

AT REGIJA
1 ANJA KILVAIN
2 LIDIJA PLEŠE
3 DORA ILJADICA
4 MARIJA KRPINA
5 EMA MJEDA
6 SANJIN BLAŽINIĆ
7 DAVOR ŠTEFANAC
8 JULIJAN GREGOROVIĆ
9 JELENA ORAK
10 JURAJ IŠEK
11 KLARA BENIĆ
12 MAJA PLOH

CC REGIJA
1 ČAKARUN ANDRIJA
2 BORŠĆAK MARTINA
3 MEDUR KRISTIJAN


MS/MI REGIJA
1 MARIJA MARTINOVIĆ
2 KARLO LEŠKO

CNS REGIJA
1 DARIA HUVERT PIA
2 SAHAR ODEH
3 LUCIJA MAĐERČIĆ
4 JAKOV MAĐERČIĆ
5 ANA TOPIĆ


U 10,00 sati na Zavod za anatomiju trebaju doći slijedeći studenti:

AT REGIJA
1 MELANI MAMIĆ
2 PATRIK RODEK
3 NENO POLJAK
4 ALEN OMEROVIĆ
5 IVAN MIKULIČIĆ
6 KATARINA BOGDANOVIĆ
7 VIKTORIJA TERIHAJ
8 DANI ŽUNIĆ
9 ELI MARIJA RANČIĆ
10 ANDREJA DOLENEC
11 PETRA MADŽAR


CNS REGIJA
1 DINO POČUČA
2 MATEJA FRANJEŠ
3 VINKO GRUBIŠIĆ
4 KARLO GLAVIČIĆ
5 MARITA BABIĆ


MJEŠOVITE REGIJE CR+CNS
1 KRISTINA ERDEC
2 MIHAEL ŠUBIĆ

NIKOLINA MORIĆ-regija AT, dolazi na kolokvij iza 12 sati!


objavljeno 13 06 2014

 

 

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
vrh stranice