Osnovni podatci

Medicinski fakultet u Rijeci utemeljen je 21. studenog 1955. godine i kao takav najstarija je škola Sveučilišta u Rijeci. Od vremena svog osnutka, pa sve do danas Medicinski fakultet u Rijeci predstavlja jedno od glavnih žarišta medicinske znanosti i rasadnik brojnih kvalitetnih kadrova. Na njemu se školuje veliki broj redovnih studenata koji nakon završenog studija uspješno obavljaju i najodgovornije poslove u zdravstvenim i drugim ustanovama.
Medicinski fakultet u Rijeci
Braće Branchetta 20

Već u prvih deset godina postojanja uspio je rješiti sve temeljne pretpostavke za uspješan i cjelovit rad – vlastite kadrove, ustrojstvo jedinica temeljnih i kliničkih predmeta, što je bio preduvjet za poslove u medicinskoj nastavi, visokostručnom radu u zdravstvu i medicinskoj znanosti. Danas fakultet, u mnogočemu, predstavlja snažnu znanstveno-nastavnu ustanovu koja je značajno proširila i obogatila svoju djelatnost u posljednjih 20 godina.

Medicinski fakultet u Rijeci u dodiplomskoj nastavi ima četiri sveučilišna studija. To su studij medicine, što je njegova izvorna djelatnost, studij stomatologije, studij sanitarnog inženjerstva, te studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, prvi ovakve vrste u Hrvatskoj.

Uz sveučilišne studije fakultet danas organizira pet stručna dodiplomska studija. To su studij sestrinstva, studij fizioterapije, studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, studij medicinske radiologije te studij primaljstva.


Klinika za ortopediju Lovran

Fakultetska nastava odvija se u zgradi Medicinskog fakulteta, na klinikama Kliničkog bolničkog centra Rijeka, u Domu zdravlja Primorsko-Goranske županije, u Zavodu za javno zdravstvo Primorsko-Goranske županije, u Specijalnoj Kliničkoj ortopedskoj bolnici Lovran, u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma "Thalassotherapia" u Opatiji, u Domu zdravlja u Labinu, u Stomatološkoj poliklinici Medicinskog fakulteta, te u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć u Rijeci.

Vrijednost fakulteta, uz nastavni plan i program, broj i kvalitetu objavljenih znanstvenih radova, čine nositelji nastave.


Klinički bolnički centar Rijeka - Lokalitet Kantrida

Medicinski fakultet danas ima 167 nastavnika, s asistentima 268, u strukturi: redovnih profesora – trajno zvanje 14, redovnih profesora 16, izvanrednih profesora 54, docenata 66; zatim, viših predavača i predavača 17, asistenata 101, stručnih suradnika i suradnika u nastavi 5 te znanstvenih novaka 57.

Znanstvena djelatnost ogleda se uglavnom u znanstvenim projektima koje sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U prethodnom istraživačkom razdoblju, djelatnici Medicinskog fakulteta imali su ukupno 52 projekata. Neki od tih projekata ocijenjeni su vrlo visoko i polučili su značajne rezultate.


Klinički bolnički centar Rijeka - Lokalitet Sušak
Međunarodna znanstvena suradnja, posebice putem projekata, vrlo je intenzivna, a započela je prije svega osobnim poznanstvima naših djelatnika sa znanstvenicima u Americi i Europi. Takvim se projektima osiguravaju značajna sredstva putem opreme i izobrazbe znanstvenika.

U narednom razdoblju glavni cilj je poboljšanje kvalitete obrazovanja, usklađivanje sa Bolonjskim procesom, te uvođenje fakulteta u informatičku eru kroz brojne projkte informatizacije.

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice