Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MedicinaNositelj i izvoditelj studijskog programa:
Medicinski fakultet Sveučilišta u
Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: integrirani preddiplomski i diplomski

Područje studija:  biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija:
6 godina, 360 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi
: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija
: doktor/doktorica
medicine, dr.med

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: Završena četverogodišnja
srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni
testovi državne mature (prema parametrima vrednovanja koji se određuju za
svaku akademsku godinu).

Ishodi učenja: Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij
Medicina omogućuje studentu stjecanje slijedećih znanja i vještina:
odgovarajuće poznavanje znanosti na kojima se temelji medicina i dobro
razumijevanje znanstvenih metoda, uključujući i načela mjerenja bioloških
funkcija, ocjenjivanja znanstveno utvrđenih činjenica i analize podataka;
dostatno razumijevanje strukture, funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih
osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog
i društvenog okruženja; odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i
postupaka, koje im daje cjelovitu sliku o duševnim i tjelesnim bolestima, o
medicini sa stajališta profilakse, dijagnoze i terapije te o ljudskom
razmnožavanju; odgovarajuće kliničko iskustvo u bolnicama pod primjerenim
nadzorom.

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Integriranog preddiplomskog
i diplomskog sveučilišnog studija Medicina može se nastaviti studij na
poslijediplomskom specijalističkom studiju ili poslijediplomskom
sveučilišnom (doktorskom) studiju.

Mogućnost zapošljavanja: u svim zdravstvenim ustanovama

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i
priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09) i
usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije.

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice