Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

 


Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: integrirani preddiplomski i diplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 6 godina, 360 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica dentalne medicine, dr.med. dent.

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: Završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)

Ishodi učenja: Diplomirani doktor/doktorica dentalne medicine treba imati sveobuhvatno dentalno medicinsko obrazovanje koje će moći primjeniti u svim područjima kliničke dentalne medicine, također treba biti osposobljen je za rad u ostalim biomedicinskim znanostima,treba koristi i surađivati s ostalim zdravstvenim strukama u rješavanju svakodnevne dentalnomedicinske kazuistike,te svakako treba imati dobre komunikacijske vještine.Mora biti spreman na cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja i vještina, a praksu temeljiti na dokazima koristeći teoretska i praktična znanja i vještine.

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina može se nastaviti studij na poslijediplomskom specijalističkom studiju ili poslijediplomskom doktorskom studiju.

Mogućnost zapošljavanja: u svim zdravstvenim ustanovama gdje se obavlja djelatnost dentalne medicine

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09) i usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije


 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice