Početna stranica » Upisi » Upisi

Upisi

POČETAK NASTAVE i IMATRIKULACIJSKO PREDAVANJE

Akademska 2014./2015. godina počinje 03.10.2014. (petak) održavanjem
uvodnog (imatrikulacijskog) predavanja za studente upisane u 1. godinu svih
studijskih programa. Predavanje Dekana za studente-brucoše sveučilišnih
studija održat će se od 9.00 do 10.00h, a za studente-brucoše stručnih studija
od 10.00 do 11.00h u velikoj predavaonici Medicinskog fakulteta (B. Branchetta
20, glavna zgrada).

Nakon završenog predavanja studenti upisani u 1. godinu studija u auli glavne
zgrade fakulteta preuzet će svoje studentske isprave i predati 2 primjerka
popunjenog i potpisanog Ugovora o redovitom studiranju.
Mole se studenti da s ispunjenim ugovorima (2 primjerka!) donesu osobnu iskaznicu i OIB. Prazne obrasce Ugovora o redovitom studiranju (po studijskim programima) možete preuzeti ovdje (bit će dostupni od 25.09.):

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina - STRANCI
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Stručni studij Sestrinstvo (redovni studij u Rijeci)
Stručni studij Fizioterapija (redovni studij u Rijeci)
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika (redovni studij u Rijeci)
Stručni studij Radiološka tehnologija (redovni studij u Rijeci)
Stručni studij Primaljstvo (redovni studij u Rijeci)

Nastava svih studijskih programa počinje 06.10.2014. (rasporede i izvedbene
nastavne planove možete naći na mrežnim stranicama pod „Studiji“).
Detaljne obavijesti o predmetima koji se održavaju prvi u nizu bit će objavljene pod „Ustroj“...npr. Katedra za anatomiju.II. JESENSKI UPISNI ROK preko NISpVU sustava

U izvadku iz Natječaja za upis u 1. godinu studija u II. jesenskom roku (preko NISpVU sustava) možete naći informaciju za koje je studijske programe Medicinskog fakulteta u Rijeci otvoren jesenski rok i ostale potrebne obavijesti, kao i obrasce za prijavu.

Objavljeno 25.07.2014.


Popis studenata upisanih u 1. godinu studija u ak. 2014./2015. preko NISpVU sustava u ljetnom roku:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Stručni studij Sestrinstvo - redovni studij Rijeka
Stručni studij Sestrinstvo - izvanredni studij Rijeka
Stručni studij Sestrinstvo - izvanredni studij Karlovac
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - redovni studij
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - izvanredni studij
Stručni studij Fizioterapija - redovni studij
Stručni studij Radiološka tehnologija - redovni studij
Stručni studij Primaljstvo - redovni studij


Objavljeno 25.07.2014.


ŽALBENI ROK ZA PRISTUPNIKE ZA UPIS U 1. GODINU IZVANREDNIH STUDIJA

U sustavu Postani-student objavljeni su bodovi ostvareni temeljem uvjerenja poslodavca o zaposlenju na radnom mjestu i godinama radnog iskustva na poslovima medicinske sestre/medicinskog tehničara (za stručni studij Sestrinstvo-izvanredni studij u Rijeci ili Karlovcu) i godinama radnog iskustva na poslovima laboranta (za stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike – izvanredni studij), a koji su prema Natječaju Sveučilišta u Rijeci dostavljeni do 31.05.2014.
Žalbu na ostvarene bodove možete podnijeti Dekanu Medicinskog fakulteta u Rijeci u pisanom obliku, a može se temeljiti samo na podacima o broju godina radnog iskustva na poslovima medicinske sestre/tehničara i laboranta iz uvjerenja poslodavca koji su dostavljeni do 31.05.2014. Urudžbirana žalba treba se osobno predati u Službu za studentske poslove fakulteta do 11.07.2014. u 12.00h. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

Objavljeno: 9.7.2014. u 11h


REZULTATI TESTA MANUALNE SPRETNOSTI

Objavljujemo REZULTATE TESTA MANUALNE SPRETNOSTI (dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti) za upis u I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 2014./2015. godini.

Žalbu na rezultate testa manualne spretnosti pristupnik može podnijeti Dekanu Medicinskog fakulteta u Rijeci u pisanom obliku u roku od 24 sata od objave rezultata (do 24.06.2014. u 15.00h). Urudžbirana žalba treba se osobno predati u Službu za studentske poslove fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.


Datum i vrijeme objave rezultata: 23.06.2014. (u 15h)


 
VAŽNA OBAVIJEST

Objavljujemo RASPORED ODRŽAVANJA TESTA MANUALNE SPRETNOSTI za upis u 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina.

Objavljeno 04.06.2014.


IZVADAK IZ NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Objavljujemo Izvadak iz Natječaja Sveučilišta u Rijeci s informacijama vezanim za upis studenata u 1. godinu svih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci preko NISpVU sustava u akademskoj 2014./2015. godini. U prilogu su svi obrasci potrebni za prijavu.

Objavljeno 23.04.2014.


OBAVIJEST ZA DRŽAVLJANE EUROPSKE UNIJE

Kandidatima, državljanima članica EU za upis u 1. godinu studija Medicinskog fakulteta u Rijeci priznaje se materinski jezik, položen u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita usporedivog s državnom maturom umjesto ispita Hrvatskog jezika položenog na državnoj maturi u RH. Odluka je donesena na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 28. siječnja 2014. godine.

Objavljeno 07.02.2014.


ROKOVI ZA PRIJAVU I UPIS

Objavljujemo rokove za prijavu i upis na studijske programe Medicinskog fakulteta u Rijeci preko NISpVU sustava za akademsku 2014./2015. godinu (Odluka Fakultetskog vijeća od 21.01.2014.)

Objavljeno 22.01.2014.


Prijava ispita državne mature 2013./2014. i prijave za upis na studijske programe u akademskoj godini 2014./2015.


Dana 02.01.2014. MZOŠ, AZVO, NCVVO i CARNET objavili su brošure „Prijave ispita državne mature 2013./2014. i prijave za upis na studijske programe u akademskoj godini 2014./2015.“ prema vrstama kandidata, s detaljno objašnjenim aktivnostima u vezi prijava ispita, studijskih programa te propisanim rokovima.

- Brošura za učenike u redovnom sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj
- Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2013. godine u Republici Hrvatskoj
- Brošura za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih od 2010. nadalje
- Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine
- Brošura za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske
 
Objavljeno 15.01.2014.

Upisi u 1. godinu preko sustava „Postani-student“

Objavljujemo uvjete vrednovanja za upis na 1. godinu svih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 2014./2015. godini preko NISpVU sustava (sustav državne mature - „Postani-student“).

Objavljeno 13.12.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | webmaster@medri.hr | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice