Početna stranica » Upisi » Upisi

Upisi

REZULTATI TESTA MANUALNE SPRETNOSTI

Objavljujemo REZULTATE TESTA MANUALNE SPRETNOSTI (dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti) za upis u I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 2015./2016. godini.
Žalbu na rezultate testa manualne spretnosti pristupnik može podnijeti Dekanu Medicinskog fakulteta u Rijeci u pisanom obliku u roku od 24 sata od objave rezultata (do 07.07.2015. u 15.00h). Urudžbirana žalba treba se osobno predati u Službu za studentske poslove fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

Datum i vrijeme objave rezultata: 06.07.2015. (u 15h)


TEST MANUALNE SPRETNOSTI – RASPORED ODRŽAVANJA

Objavljujemo RASPORED ODRŽAVANJA TESTA MANUALNE SPRETNOSTI za upis u 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina u akademskoj 2015./2016.
Datum održavanja je 1.7.2015.

Objavljeno 09.06.2015.


TEST MANUALNE SPRETNOSTI

Objavljujemo važne upute i napomene kandidatima u vezi provedbe testa manualne spretnosti koji æe se održati 1. srpnja 2015.

Objavljeno: 1.06.2015.


IZVADAK IZ NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI - DOPUNA

Objavljujemo dopunjeni Izvadak iz Natječaja Sveučilišta u Rijeci s informacijama  vezanim za prijavu i upis studenata u 1. godinu svih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci preko NISpVU sustava u akademskoj 2015./2016. godini. U prilogu je obrazac potreban za prijavu Testa manualne spretnosti. Cjelokupni Natječaj objavljen je 13.05.2015. na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Objavljeno 14.05.2015.


 
OBAVIJEST ROKOVIMA ZA PRIJAVU

Objavljujemo Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci o ROKOVIMA za prijavu na studijske programe preko NISpVU sustava u akademskoj 2015./2016. godini.


OBAVIJEST ZA DRŽAVLJANE EUROPSKE UNIJE

Kandidatima, državljanima članica EU za upis u 1. godinu studija Medicinskog fakulteta u Rijeci priznaje se materinski jezik, položen u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita usporedivog s državnom maturom umjesto ispita Hrvatskog jezika položenog na državnoj maturi u RH. Odluka je donesena na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 28. siječnja 2014. godine.

Objavljeno 05.01.2015.


UPISI U 1. GODINU PREKO SUSTAVA „POSTANI-STUDENT“
Objavljujemo uvjete vrednovanja za upis na 1. godinu svih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 2015./2016. godini preko NISpVU sustava (sustav državne mature - „Postani-student“).

Objavljeno 05.01.2015.


 

Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2010.) možete pogledati ovdje.

Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2014.) možete pogledati ovdje.

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | webmaster@medri.hr | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice