OBVEZA IZ ČLANKA 5.C.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
(NN 110/07 i 125/08)

 

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( NN 110/07 i 125/08) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ovime objavljuje da dekan Fakulteta kao odgovorna osoba javnog naručitelja ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Fakultet kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c.Zakona.

 

Registar ugovora i okvirnih sporazuma
Pregled postupaka javne nabave objavljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011) javni naručitelj Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci obajvljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2012. godinu

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice