Dekanski kolegij

 
 
DEKAN
Prof. dr. sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr. med.
elektronička pošta: tomislav.rukavina@medri.uniri.hr

PRODEKANI
Prof. dr. sc. JAGODA RAVLIĆ – GULAN, dr. med. - prodekanica za nastavu
elektronička pošta: jravlic@medri.uniri.hr
Izv. prof. dr. sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med. - prodekanica za poslovne odnose
elektronička pošta: brigita.ticac@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med. - prodekan za znanstvenoistraživačku djelatnost
elektronička pošta: damir.miletic@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. ZLATKO TROBONJAČA - prodekan za  poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje
elektronička pošta: zlatko.trobonjaca@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ - prodekanica za studij Dentalne medicine
elektronička pošta: sonja.pezelj.ribaric@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. SAŠA OSTOJIĆ - prodekan za razvojne programe i studij Sanitarno inženjerstvo
elektronička pošta: sasa.ostojic@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med. - prodekanica za međunarodnu suradnju i kvalitetu
elektronička pošta: jasenka.mrsic.pelcic@medri.uniri.hr
 
Tajnik fakulteta
Nataša Cikuša, dipl. iur.
elektronička pošta: natasa.cikusa@medri.uniri.hr

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice