ODBOR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE

 

Članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Odluka Fakultetskog vijeća 17.02.2015.)
Samovrednovanje kvalitete studiranja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - veljača 2015. (Odluka Fakultetskog vijeća 17.02.2015.)
Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst) (Odluka Fakultetskog vijeća 28.10.2014.)
"Organizirana vršnjačka podrška i podrška nastavnika kroz studij (student-mentor i nastavnik-mentor)- brošura i evidencijski listić" - listopad 2014.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu za osiguranje i unapređenje kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci (Odluka Fakultetskog vijeća 18.03.2014.)
Sažetak Izvješća o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci (ožujak 2014.)
Izvještaj predsjednika Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2013. godinu i analiza studentskih anketa provedenih tijekom akademske 2012./2013. godine (Odluka Fakultetskog vijeća 25.02.2014.)
Odluka o prihvaćanju Plana aktivnosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete za tekući trogodišnji ciklus (Odluka Fakultetskog vijeća 17.09.2013.)
Politika kvalitete (Odluka Fakultetskog vijeća 26.1.2013.)
Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci (lipanj 2012.)
Pravilnik o sustavu za osiguranje i unapređenje kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Odluka Fakultetskog vijeća 28.03.2012.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice