Stručno-administrativne službe

URED DEKANA
VESNA LAMPRET, tajnica dekana
elektronička pošta: dekanat@medri.hr / vesna.lampret@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 162
fax: +385 (0)51 675 806
DRAGANA KOŠANSKI - MACANIĆ
elektronička pošta: draganakm@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 203

Zahjev za službeno putovanje / Nalog 1. za upotrebu službenog - privatnog automobila u službene svrhe / Nalog 2. za upotrebu osobnog vozila u zamjenu za javni prijevoz

SLUŽBA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
ALEKSANDAR ĐUKIĆ, dipl. oec. - rukovoditelj službe
elektronička pošta: aleksandar.dukic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 116
MONIKA PETROV, dipl. oec.
elektronička pošta: monika.petrov@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 224
NADA LJUBOJEVIĆ
elektronička pošta: nada.ljubojevic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 223
ŽELJKA VUKELIĆ
elektronička pošta: zeljka.vukelic@medri.uniri.hr
tel.051 651 118
RAJKA PAUŠIĆ
elektronička pošta:rajka.pausic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 244
BOŽICA POŠMUGA
elektronička pošta: bozica.posmuga@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 672 977

SLUŽBA ZA NABAVU
MIRJANA KUNIŠEK, dipl.oec. - rukovoditeljica službe
elektronička pošta: mirjana.kunisek@uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 100
fax: + 385 (0 51 651 175
NELA PEZO, dipl.oec.
elektronička pošta: nela.pezo@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 218
SABINA KREŠIĆ, dipl.oec.
elektronička pošta: sabina.kresic@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 222
VANA PERSEN, mag.admin.sanit.
elektronička pošta: vana.persen@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 222
ANĐELKA DELIĆ
elektronička pošta: andjelka.delic@medri.hr
tel: + 385 (0)51 651 119
fax: + 385 (0) 51 554 909
ESTIKA AUGUSTINOVIĆ
elektronička pošta: estika.augustinovic@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 115
Zahtjev za nabavu

SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
LJILJANA MILJKOVIĆ – ŠAPIĆ, dipl. iur. - rukovoditeljica službe
elektronička pošta: ljiljanams@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651-105, faks: 051 651 269
ONORINA BLAŠKOVIĆ
elektronička pošta: onorina.blaskovic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 104
KLAUDIJA PETRC
elektronička pošta: klaudija.petrc@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 269
DUNJA BAĆAC
elektronička pošta: dunja.bacac@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651- 109
SNJEŽANA REBAC
elektronička pošta: snjezana.rebac@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 114

Zahtjev za ispaltu autorskog honorara
Zahtjev za isplatu ugovora o djelu
Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora (.pdf)
Zahtjev za korištenje plaćenog – neplaćenog dopusta (.pdf)

SLUŽBA ZA STUDENTSKE POSLOVE
DAMIR ŠEPAC, dipl. pravnik – rukovoditelj službe
elektronička pošta: damir.sepac@medri.uniri.hr,
tel: +385 (0)51 651 201,
KATJA RADONIĆ
elektronička pošta: katja.radonic@medri.uniri.hr,
tel: +385 (0)51 651 106
KORALJKA LONGIN, dipl. ing.
elektronička pošta: koraljka.longin@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 161
MARIJANA KOMADINA
elektronička pošta: marijana.komadina@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 554 900
EMILIJA PRPIĆ
elektronička pošta: emilija.prpic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 268

SLUŽBA ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST, POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE I TRAJNU MEDICINSKU IZOBRAZBU
MAMAJA JANČIĆ, dipl.oec. - rukovoditeljica službe
elektronička pošta: mamaja.jancic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 157

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU:
VIŠNJA LJEPOJEVIĆ, dipl. iur. - rukovoditeljica službe
elektronička pošta: visnja.ljepojevic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 214
URED ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE
TAMARA DEKOVIĆ
elektronička pošta: tamara.dekovic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 229

SLUŽBA ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE STUDIJA DENTALNE MEDICINE
LINDA RUDELIĆ, struč. spec. oec. . - voditeljica
elektronička pošta: linda.rudelic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 345 655, fax.: + 385 (0)51 345 630

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU DJELATNOST
MARINA MAMULA, prof. informatike i filozofije - rukovoditeljica službe
elektronička pošta: marina.mamula@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 103
GORAN RUŽIĆ
elektronička pošta: goran.ruzic@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 227
BRUNO ČINKO
elektronička pošta: bruno.cinko@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 248
BOJAN HRVATIN
elektronička pošta: bojan hrvatin@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0) 51 651 217
DAVOR MAVRIĆ
elektronička pošta: davor mavric@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0) 51 651 217

Odluka o prelasku internetskih servisa: MAIL-a, LDAP-a i WEB-a mrežnog poslužitelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na mrežni poslužitelj Sveučilišta u Rijeci
Obrazac za servisiranje informaticke opreme
Obrazac za primopredaju informaticke opreme

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I TEHNIČKE POSLOVE
DAVORIN ŠIMUNOVIĆ, dipl. inž. građ. - voditelj službe
elektronička pošta: davorin.simunovic@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 651 110
fax: +385 (0)51 554 910
DALIBOR POŠMUGA - Voditelj radionice centralnog grijanja
NIKICA CRNKOVIĆ - Električar
ROSAN KOMUŠANAC - Kućni majstor
RADENKO KIK - Kućni majstor
ALAN VUKELIĆ - Vrtlar
tel: +385 (0)51 651 113
STANKO VARGOVIĆ - Telefonist/portir
tel: +385 (0)51 651 111
RANKO RADOŠEVIĆ - Portir
BOŽO TOVILO - Portir
ILIJA ŽDERIĆ - Portir
ALEN SIMČIĆ - Portir
tel: +385 (0)91 1651 111
ANKICA JURJEVIĆ - Spremačica
KOSA UREMOVIĆ - Spremačica
DAMIR KOVAČEVIĆ - Spremačica
RUŽA VIJAČKIĆ - Spremačica
ĐENKA BAKIĆ - Spremačica
tel: +385 (0)51 651 164

    ODJEL ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
    Mr.sc. ZORKO DEKANIĆ, dipl.ing.
    elektronička pošta: zorko.dekanic@medri.uniri.hr
    telefon: 651 112
Postupnik za rashodovanje nefinancijske imovine
Zahtjev za rashodovanje nefinancijske imovine


KNJIŽNICA
BOSA LICUL - voditeljica
elektronička pošta: bosa.licul@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 123
BRANKA ŠKIBOLA
elektronička pošta: branka.skibola@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 199
ADA PRPIĆ
elektronička pošta: ada.prpic@medri.uniri.hr
tel: + 385 (0)51 651 199
 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice