Međunarodna suradnja

Služba za međunarodnu suradnjuSlužba za međunarodnu suradnju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci ima za cilj koordinaciju aktivnosti i razvoj međunarodne suradnje i razmjene sa sveučilištima i fakultetima s kojima Sveučilište u Rijeci ima zaključene ugovore kao i s ustanovama u Europi i svijetu s kojima Medicinski fakultet ima zaključene bilateralne ugovore o suradnji. Zadaća Službe je:

 • razvoj međunarodne razmjene i suradnje s ustanovama u Europi i svijetu

 • poticanje mobilnosti studenata, sveučilišnih nastavnika i nenastavnoga osoblja u okviru programa Erasmus

 • suradnja s fakultetima Sveučilišta u Rijeci s ciljem poboljšanja razine i uvjeta odvijanja međunarodnih aktivnosti


Zadaća Službe ostvaruje se prvenstveno u stručnom i administrativnom servisiranju sljedećih područja aktivnosti:

 • razmjena studenata temeljem bilateralnog ugovora s Hyogo College of Medicine, Japan

Razmjena studenata s Hyogo College if Medicine već je, može se reći, postala tradicionalna. Svake godine na Medicinski fakultet dolaze po tri japanska studenta na mjesec dana, a u Hyogo College of Medicine odlaze tri studenta Medicinskog fakulteta završnih godina studija Medicine i Dentalne medicine koji se odabiru kroz natječajni postupak.

    -   razmjena studenata temeljem bilateralnog ugovora s Rochester Institute of Technology, Rochester, New York

Razmjena je slična kao i sa Hyogom samo što je riječ o više studenata, ovisno o trenutnim mogućnostima.   

 • mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja putem Erasmus programa koja uključuje:

 1. Mobilnost studenata: ostvaruje se kroz studiranje u inozemstvu, obavljanje stručne prakse i učenja jezika.

 2. Mobilnost nastavnika:  ostvaruje održavanjem nastave u inozemstvu ali i kroz stručnu praksu nastavnika

 3. Mobilnost nenastavnog osoblja: ostvaruje se kroz stručnu praksu u inozemstvu.


 • prikupljanje informacija o raspisanim natječajima za međunarodne znanstvene projekte i prosljeđivanje tih informacija zainteresiranim znanstvenicima Fakulteta


Djelatnici Službe za međunarodnu suradnju:

 • Rukovoditeljica Službe: Višnja Ljepojević, dipl. iur., tel: ++ 385 51 651 214

 • Suradnica: Vedrana Padovan, oec., tel: ++ 385 51 651 228

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice