Studentski zbor

Studentski zbor je nepolitička i neprofitabilna organizacija, a uključuje studente upisane u sveučilišta, veleučilišta i od potonjih izdvojene visoke škole. Prema tome razlikujemo Studentski zbor sveučilišta i Studentski zbor visokih škola. Prvi obuhvaća studente dodiplomskih sveučilišnih i veleučilišnih studija, dok studenti visokih škola formiraju istoimeni zbor.

Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta

Studenti pojedinih studija i studentskih godina izborima utvrđuju predstavnika i njegovog zamjenika koji su zaduženi za studente svoje izborne jedinice. Mandat im traje dvije godine, po čijem isteku slijede izbori.
Rezultat posljednjih izbora prikazuje slijedeći pregled

Predstavnici studenata za mandatno razdoblje 2010. – 2012.

(Download .pdf)

Predsjednica Studentskog zbora Medicinskog fakulteta: Domagoj Gajski
Zamjenik predsjednice Studentskog zbora Medicinskog fakulteta: Danijel Brletić

Aktivnosti Studentskog zbora

Članovi SZ-a nastoje u najvećoj mjeri odgovoriti potrebama studenata u ostvarivanju njihovih prava koja su im eventualno uskraćena ili ih u njih upućuje. U isto vrijeme, SZ je odgovoran Ministarstvu znanosti i tehnologije kojem podnosi financijsko izvješće. Organiziranost studenata je preduvjet u ostvarivanju njihovih zahtjeva pred Fakultetskim vijećem, stoga SZ u tom smislu ima osobiti značaj. Nejasnoće i problemi među studentima i Katedrama vezani za primjerice termine ispitnih rokova, nekorektnih odnosa između studenata i autoriteta, te kršenje statutom i drugim aktima (npr. etički kodeks) utvrđenih pravila, domena su SZ-ovog angažmana.


SZ aktivno potiče mehanizme za poboljšanje kvalitete obrazovanja, osnivajući pojedina povjerenstva. Nadalje, SZ je dužan brinuti o ustroju i provedbi studentskih programa u oblastima kulture, sporta, tehničke kulture; ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski status studenata, te drugim zakonom ili statutom određenih zadaća.

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice