Obranjeni doktorski radovi

1959. (2)

1. Ivo ŠVEL: Reumatoidni artritis u dječjoj dobi

2. Branko ANTONIN: U-val i t-v spojnica kao djelovi normalne EKG krivulje i njihove devijacije kod hipertrofije srčanih klijetki

1962. (3)

3. Branko STRINOVIĆ: Vrijednost sinoviektomije u liječenju zglobne tuberkuloze u djece

4. Drago VRBANIĆ: Analiza uzroka perinatalnog mortaliteta

5. Zvonimir ŠULC: Metabolizam tijamina kod gravidnih štakorica i njihovih embriona

1963. (2)

6. Ferdo LICUL: Fizikalna medicina i rehabilitacija. Problemi medicinske i profesionalne rehabilitacije kod kroničnih reumatskih poliartritičara

7. Stanko DEPOLO: Studije o tekućim eteratima stibija i bizmuta

1964. (3)

8. Marijan KOLOMBO: Prilog ispitivanju cinkditiofosfata kao antioksidanta i inhibitora korozije sa osobitim obzirom na više ugljikovodike

9. Mira PREMUŽIĆ: O eritropoetskoj aktivnosti humane plazme i ulozi bubrega u njezinom nastanku

10. Marijan MATEJČIĆ: Kompleks dijafragmalnih hernija ezofagealnog hijatusa

1965. (3)

11. Mihailo DŽOLJIĆ: Prilog farmakologiji gvanetidina

12. Slobodan MARIN: Sindrom plućnih režnjeva

13. Vladimir DOLEZIL: Prirođene atrezije žućnih puteva kao kirurški problem

1966. (1)

14. Vladimir ŠUSTIĆ: Prilog kirurgiji pilonidalnog sinusa

1967. (3)

15. Vera ATANACKOVIĆ: Prilog farmakologiji blokatora beta - adrenergičnih receptora

16. Mladen CEZNER: Problem difterije na području riječkog kotara prije i poslije postizanja kolektivnog imuniteta

17. Božena KOPAJTIĆ: Učestalost i klinička slika hipertireoza u hrvatskom primorju i Gorskom kotaru

1968. (2)

18. Nikola KORIN: Studija povreda u riječkoj luci

19. Predrag PAVLOVIĆ: Nove mogućnosti palijativnog liječenja uznapredovalog raka dojke

1969. (3)

20. Kajetan BLEČIĆ: Poliomijelitis i cijepljenje protiv te zaraze na području općine Rijeka

21. Krunoslav TURKULIN: Prilog poznavanja mehanike disanja u bolesnika s torakalnim deformacijama

22. Verena KOGOJ - BAKIĆ: Fetalni eritrociti u majčinu krvotoku prvog dana puerperija i njihova prisutnost u retroplacentarnoj krvi

1970. (2)

23. Vera GALL - PALLA: Sfingolipidi jetre čovjeka

24. Zdenko ŠPORN: Kirurško liječenje pottove paraplegije sa posebnim osvrtom na substituciju razorenih kralježaka i korekciju specifičnoh gibusa

1971. (3)

25. Vinko RIBARIĆ: Komparativno ispitivanje različitih terapeutskih postupaka kod herpetičnog keratitisa

26. Aleksandar VESELINOVIĆ: Nasljedni faktor u razvoju glaucoma

27. Risto BONEVSKI: Ispitivanje frakcija zemnog ulja (nafte) metodama kromatografije i fluorescencije u vezi nekih medicinskih problema

1972. (6)

28. Daniel RUKAVINA: Fiziologija reaktivnosti mladih štakora na alogeni kalem nakon senzibilizacije majke

29. Anđelko WOLF: Uloga svjetla u nastanku patoloških zbivanja u koži

30. Mladen KRIŽ: Žarišne epilepsije dječje dobi /ontogenetski utjecaji na kliničku i elektrografsku evoluciju bolesti/

31. Ljubo ŠANTEL: Učestalost kongenitalnih anomalija bubrega i gornjih mokraćnih puteva kod osoba sa kriptorhizmom

32. Milan PRICA: Karakteristike peptičkog ulkusa u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju

33. Vladimir UREMOVIĆ: Prilog morfologiji i terapiji recidivirajućih upalnih procesa Bartholinove žlijezde

1973. (3)

34. Miljenko KOVAČEVIĆ: Mukoviscidoza u otorinolaringologiji s posebnim osvrtom na ispitivanje elektrolita u znoju

35. Marinka KIRIGIN - FRANČIŠKOVIĆ: Djelovanje biokatalizatora fenilmerkapto octene kiseline tetrahidropirankarbonske kiseline, tetrahidropiranoctene kiseline i 2,4 diklorfeniksioctene kiseline na neozračenu i ozračenu soju s x zrakama

36. Tomislav MATUTINOVIĆ: Prenos zvučnih vibracija kroz srednje uho magnetskim putem

1974. (6)

37. Franjo ŠOLIĆ: Prilog proučavanju stvaranja slobodnih radikala pri uzbudi skeletnih mišića kralješnjaka

38. Anton ŠEPIĆ: Vrijednost vagotomije i piloroplastike u liječenju perforiranog duodenalnog ulkusa

39. Alma POLIĆ - TADEJEVIĆ: Kliničke i elektrokardiografske osobine akutnog plućnog srca

40. Danilo PAVEŠIĆ: Rano otkrivanje malignih tumora jajnika pomoću ispiranja Douglasovog prostora

41. Zdenka MARUNIĆ: Spolni kromatin u respiratornom traktu čovjeka u toku ontogeneze

42. Henrik BOSNER: Spontani porod na zadak

1975. (10)

43. Jerko ZEC: Izbor dijalitičke metode u liječenju kronične i renalne insuficijencije

44. Šime VUČKOV: Mjesto plastike ureterovezikalnog ušća u sveukupnom liječenju vezikoureteralnog refluksa u dječjoj dobi

45. Miljenko ŽUROVEC: Incidencija i karakteristike reumatske bolesti dječjeg doba iz aspekta bioklimatske regije Hercegovine

46. Božidar BOSNAR: Klinička evaluacija kardiomegalije u doba dojenčeta i malog djeteta

47. Šimun KORDIĆ: Učestalost zubnog karijesa i nekih razvojnih anomalija s posebnim osvrtom na duševno i tjelesno oštećenu djecu

48. Ivan RUDELIĆ: Istraživanje kasnih gestoza u Istri

49. Davorin GLIGO: Ispitivanje centralnog i perifernog mezopičnog vida i praktična primjena testiranja u mezopiji

50. Aleksandra FRKOVIĆ: Uloga tokolitika u sprečavanju prijevremenih poroda

51. Biserka RADOŠEVIĆ - STAŠIĆ: Uloga limfatičnog sustava u kompenzacijskom rastu bubrega

52. Ljiljana RANDIĆ: Primjena intrauterine kontracepcije i sadržaj bakra u cervikalnoj sluzi

1976. (5)

53. Andrija LONGHINO: Eksperimentalni i klinički prilog kirurškom zatvaranju bronha i jednjaka

54. Miroslav CUCULIĆ: Značaj i karakteristika sindroma alimentarne toksiko infekcije uzrokovanog shigellama na području Rijeke

55. Franjo KRMPOTIĆ: Acido bazno stanje krvi majke i ploda tokom poroda vođenog u hipnozi

56. Slobodan ĆUK: Uloga registra hospitaliziranih alkoholičara SR H za planiranje suzbijanja alkoholizma sa specijalnim osvrtom na prilike u riječkoj regiji

57. Lovro MIROŠEVIĆ: Mekonijalna plodova voda i kardiotokografski nadzor fetusa u porodu

1977. (9)

58. Vesna ŠVARCER: Proučavanje kinetičkog modela koloida u ljudskom organizmu

59. Vera TOMAŠIĆ: Izučavanje nekih aberacija humanih kromozoma i mogućnosti njihovih tumačenja

60. Ivan TIČINOVIĆ: Nasljedne gluhoće i nagluhosti na području 12 srednjedalmatinskih općina koje gravitiraju Splitu

61. Zlatko PAVLIN: Kardioverzija u terapiji kronične atrijske fibracije, neposredni i kasniji rezultati

62. Anton BURIĆ: Inicijalna kinetika 113 m in - transferina i njezino značenje u ispitivanju vaskularnih prostora

63. Branko VOLARIĆ: Značajke forenzičke patologije primorskog područja

64. Vladimir BEZJAK: Utjecaj magnetskih polja jakosti 2250 oersteda na rast i razmnažanje candida albicans

65. Petar LEDIĆ: Smrtnost od multiple skleroze u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru

66. Božidar VOJNIKOVIĆ: Fizikalno matematski principi metode određivanja oftalmoelasticiteta uz modifikaciju Schiotzova tonometra

1978. (3)

67. Ivan KOZULIĆ: Ispitivanje vratne kralježnice rendgenskim metodama

68. Zdravko VEDLIN: Značaj oftalmološke simptomatologije kod endemske nefropatije

69. Juraj HRASTE: Komparativno ispitivanje oralnog morbiditeta kao indikatora zdravstvenog stanja i korištenje stomatološke zaštite

1979. (11)

70. Aleksandar LEKOVIĆ: Vrijednost snimanja kosim snopovima rendgenskih zraka kod intravenozne urografije u najranijoj dječjoj dobi

71. Severin MILOHANIĆ: Neurofiziološki doprinos patogenezi Bell-ove paralize

72. Juraj SEPČIĆ: Benigni oblici multiple skleroze u riječkom kraju

73. Ivo ETEROVIĆ: Regija u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj djelatnosti u teoriji i praksi

74. Janez RUGELJ: Metoda evaluacije liječenja i rehabilitacije alkoholičara u klubovima liječenih alkoholičara

75. Branimir MARIČIĆ: Učestalost dentalnog karijesa s obzirom na stupanj prisutnosti dentobakterijskog plaka

76. Anton ŠKARPA: Lumbalna simpatektomija u liječenju obliterirajuće ateroskleroze donjih ekstremiteta /klinička komparativna studija/

77. Jurica BAČIĆ: Vrednovanje dijagnostičkih istraživanja u patologiji mjehura

78. Olga HERMAN: Prednji dio ošita s posebnim obzirom na subkostosternalne hernije

79. Neven JELAVIĆ: Rast i eksperimentalni doprinos problemu rasta

80. Tomislav TIĆAC: Izbor i obrada živog donora za transplantaciju bubrega

1980. (7)

81. Anto JONJIĆ: Epidemiološko istraživanje zdravstvene problematike pušenja

82. Ante SIMONIĆ: Utjecaj biogenih amina, holinergika, gaba-e glicina i piracetama na funkciju traumatizirane kičmene moždine

83. Željko FUČKAR: Plastika urinarnih puteva vijugom tankog crijeva

84. Branko VUKELIĆ: Značaj talasoterapije u liječenju opstruktivnih bronhopulmonalnih bolesti dječje dobi

85. Šime STIPANIČEV: Važnost i mogućnost rane dijagnoze prirođenih displazija kukova

86. Neda KRPAN - ANTONIN: Prognostički kriteriji u akutnoj limfatičnoj leukemiji djece sa posebnim osvrtom na morfologiju limfoblasta

87. Anton FRKOVIĆ: Rasprostranjenost histaminskih h-1 i h-2 rceptora u organizmu

1981. (7)

88. Ljubica ŽIC: Standardne vrijednosti termovizijskih nalaza abdomena u zdrave djece

89. Ivana KNEZIĆ: Uloga pogodujućih faktora urinarne infekcije u djece

90. Čedomil IVKOVIĆ: Utjecaj buke i vibracija na učestalost komplikacija tijekom trudnoće u tekstilnih radnica

91. Mirko LENKOVIĆ: Istraživanje nekih karakteristika akutnog pankreatitisa u žena i muškaraca

92. Josip GRGURIĆ: Prospektivna komparativna studija recidivnih abdominalnih bolova u hospitalizirane djece

93. Tomislav TAMARUT: Procjena stanja zubne pulpe i mjerenje dužine korijenskog kanala primjenom elektroničkog uređaja vlastite konstrukcije

94. Franjo ČOHAR: Imunosupresivna terapija u transplantaciji bubrega

1982. (13)

95. Tihomir REDE: Mjesto, uloga, značaj i perspektive dječjih bolnica u sistemu zdravstvene zaštite djeteta u Jugoslaviji

96. Jerko ŠTAMPALIJA: Komparativna studija neuroloških manifestacija i komplikacija kronične renalne insuficijencije kod bolesnika na dijalizi i nakon transplantacije bubrega

97. Jadranka FRANULOVIĆ: Prilog poznavanju evolutivnih aspekata infantilnih hidrocefalusa

98. Vjekoslav BAKAŠUN: Epidemiološke karakteristike i značaj epidemija dijarealnog sindroma na turističkom i pomorskom području subregije Rijeka 1961-1980. godine

99. Nikola MOHAR: Ultrazvučna dijagnostika kože i potkožja mogućnosti primjene dijagnostičkog ultrazvuka u dermatologiji

100. Zvonimir MIHELIĆ: Prilog operativnom liječenju lumboishijalgije

101. Ivo DREŠĆIK: Analiza embolektomija ekstremitetnih arterija

102. Slavko KOŽIĆ: Prekomjerna anteverzija vrata femura i njezina učestalost i kliničke reperkusije u djece školske dobi

103. Lino PERŠIĆ: Epidemiološko istraživanje kroničnih bolesti i nove mogućnosti njihovog suzbijanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

104. Otmar BELEZNAY: Patološka bilirubinemija neonatusa

105. Ksenija WILLHEIM: Uloga i doprinos radioizotopne dijagnostike u ranom otkrivanju i praćenju cerebrovaskularnih bolesti

106. Rikard STANIĆ: Ispitivanje odnosa dijabetesa i glaukoma

107. Branko GRAHOVAC: Učestalost vezikoureteralnog refluksa u djece s infravezikalnom opstrukcijom

1983. (8)

108. Vladimir CIPRUŠ: Kliničko epidemiološka ispitivanja ortodontskih anomalija istarsko-primorsko-goranske regije

109. Jan MAKIŠ: Numerička i kompjuterska identifikacija gramnegativnih bakterija

110. Miljen GAZDIK: Epileptički status u dječjoj dobi /kliničke elektrografske značajke, evolucija i prognoza/

111. Vesna GOLUBOVIĆ: Utjecaj promjenjene aktivnosti neurotransmitera na motoričku aktivnost kičmene moždine u toku anestezije halotanom

112. Đurđica MATIĆ - GLAŽAR: Procjena radne sposobnosti osoba s transplantiranim bubregom

113. Mario GLAVAŠ: Prilog liječenju ishemije donjih okrajina rekontruktivnim kirurškim zahvatima na aortoilijakalnomn i femoropoplitealnom segmentu arterija

114. Miroslav POSPIŠ: Značaj neurorazvojnih prospektivnih parametara kod sindroma minimalne cerebralne disfunkcije

115. Milan ZGRABLIĆ: Funkcija bubrega nakon preboljele eph – gestoze

1984. (9)

116. Vinko ŠAMANIĆ: Dokazivanje salmonella, shigella i enteropatogenih e. coli u izmetu imunofluorescentnom metodom sa osvrtom na nekultivabilne oblike

117. Sanja KRSTULOVIĆ: Problem rane dijagnostike blokiranog nistagmusa male djece

118. Petar ORLIĆ: Imunološko praćenje bolesnika s transplantiranim bubregom: pretransplantacijski status. Procjena intenziteta imunosupresije i predviđanje krize odbacivanja.

119. Duje VUKAS: Značenje urinarne infekcije nakon transplantacije bubrega

120. Vlasta SOLTER LAJKO: Karakteristike uloga članova nuklearne obitelji shizofrenog bolesnika

121. Nikola MATEJČIĆ: Uloga imunoloških mehanizama u nastanku i razvoju kliničke slike eph gestoze

122. Mihovil VUKELIĆ: Sociomedicinske specifičnosti alkoholizma mladih u urbanoj sredini

123. Marija UDOVIĆ ŠIROLA: Anestezija i imunološki odgovor

124. Vlatko THALLER: Dijagnostička vrijednost proširenja treće moždane komore u alkoholičara

1985. (15)

125. Jugoslav ANDRIĆ: Analiza uzroka migracije endoproteze kod aloartroplatike kuka

126. Stipan JONJIĆ: T limfocitne subpopulacije u svinje karakterizirane monoklonskim protutijelima

127. Dragan STOJANOV: Radiološka analiza stenozirajućih i okludirajućih promjena u arteriogramu pušača duhana

128. Mima WEINER: Uloga ultrazvučne sonografije u ranom otkrivanju ekstrakranijalnih karotidnih stenoza

129. Milan GUDELJ: Evalvacija uspješnosti liječenja alkoholičara u timu primarne zdravstvene i socijalne zaštite

130. Vladimir AHEL: Prognostičko značenje ranih postoperativnih komplikacija u djece operirane zbog prirođenih srčanih grešaka

131. Milan VUJČIĆ: Korelacija kliničkih, laboratorijskih i termovizijskih nalaza aktivnosti reumatoidnog artritisa u toku liječenja D penicilinom

132. Tatjana FILIPOVIĆ: Evaluacija abnormalnih odnosa konvergencije i akomodacije u strabizmu

133. Vasilije PULEVIĆ: Značaj psihopatoloških karakteristika delinkvenata mlađih punoljetnih osoba u njihovoj resocijalizaciji

134. Jovan TOFOSKI: Imunološki aspekti odnosa majke i fetusa. Mehanizam transplacentarne imunizacije

135. Ljubomir RIBARIĆ: Klinička procjena indikacije za traheotomiju kod dugotrajno intubiranih bolesnika

136. Bariša TALIJANČIĆ: Kritički osvrt na vrijednost liječenja periarthritis humero scapularis telekobalt terapijom

137. Miljenko DORIĆ: Promjene u aloreaktivnosti tijekom trudnoće u miša

138. Franjo GRUBER: Kliničko epidemiološki aspekti gonoroične infekcije u riječkoj luci

139. Ivan LOVASIĆ: Vrijednost radioloških pretraga u dijagnostici patologije transplantiranog bubrega

1986. (13)

140. Milovan PEZELJ: Dijagnostička vrijednost otežane glasovne audiometrije

141. Ante JURJEVIĆ: Doprinos istraživanju sekundarnih mišićnih odgovora (h i f potencijala) u dijagnostici bolesti perifernih živaca

142. Marijan CAR: Povrede zigomatiko - maksilarnog kompleksa, indikacije za eksploraciju i drenažu maksilarnog sinusa

143. Dragica BOBINAC: Reaktivnost potpornih elemenata nekih mišića ruke i noge kao odraz njihovih funkcionalnih stanja

144. Mario GLIGORA: Imunofluorescentna studija istaloženih imunokompleksa u nepromijenjenoj koži bolesnika s kolagenozama

145. Viktor LEGOVIĆ: Epidemiologija kroničnih patoloških stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta u zaposlene populacije na području općine Rijeka

146. Dubravka ŠEPIĆ - GRAHOVAC: Imunološki aspekti epilepsije

147. Semida VEKARIĆ: Funkcija T i B limfocitnog sustava u djece s Iga nedostatnostima

148. Igor LUTTENBERGER: Mogućnosti terapije glaukoma laser koagulacijom

149. Milivoj PEROVIĆ: Određivanje vrijednosti koncentracije mokraćne kiseline u serumu za rano otkrivanje graviditetnih komplikacija i eph - gestoza

150. Miljenko URAVIĆ: Patofiziološki i imunološki aspekti ortotopne alogeničke transplantacije jetre u svinje

151. Ante TIĆ: Modifikacija intermaksilarne imobilizacije metalnim kukicama

152. Miro MOROVIĆ: Imunološka analiza multiple skleroze i kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa

1987. (14)

153. Zlatko DEMBIĆ: Struktura i funkcija gena receptora limfocita za antigen MHC

154. Ante BARTOLIĆ: Analiza potreba i mogućnosti razvoja zdravstvene samozaštite i suzaštite kod stanovnika u seoskoj sredini

155. Ante PENTZ: Liječenje senilne makulopatije argonskim laserom

156. Nikola BARIĆ: Interakcija naslijeđa i socioekonomskih faktora na tok starenja čovjeka

157. Slavko SAKOMAN: Evaluacija programa suzbijanja alkoholizma u pojedinim zajednicama općina SR Hrvatske

158. Juraj KUČIĆ: Prevencija i terapija ranih aritmija tijekom akutnog infarkta miokarda

159. Mira Ćuk: „Interakcija procesa regeneracije jetrnjeg i limfohematopoetskog tkiva u subletalno ozračenih miševa“

160. Ivan RAKULJIĆ: Komparativna studija konzervativnih i operativnih metoda liječenja prijeloma dijafize humerusa

161. Branko ŽUŽA: Suvremene mogućnosti u dijagnostici i terapiji karcinoma usne

162. Nada CINDRIĆ: Komparativna analiza promjena parodontnih tkiva u odnosu na bioelektrični potencijal, koncentraciju iona i proteina u tkivu gingive

163. Nives JONJIĆ: Imunološka istraživanja distribucije limfocitnih subpopulacija s posebnim osvrtom na zbivanja tijekom antigenske stimulacije

164. Hanija GRUBIŠIĆ - GREBLO: Epidemiološko istraživanje pojave bolesti ovisnosti

165. Renata DOBI - BABIĆ: Sudsko medicinska ocjena ozljeda ramenog pojasa

166. Arsen DEPOLO: Istraživanje učinka sfinkterotomije i sfinkteroplastike sfinktera oddi u liječenju kalkuloze bilijarnog suastava

167. Žarko TOMLJANOVIĆ: Ispitivanje optimalnih uvjeta za rekonstrukciju perifernih živaca

1988. (4)

167. Miljenko KAPOVIĆ: Imunoregulacija i aloreaktivnost u intrauterino senzibiliziranih ženki štakora

168. Vladimir BUJANOVIĆ: Vrijednosti dužina udova ploda i novorođenčeta mjerenih u trudnoći i nakon porođaja

169. Milivoj DUJMOVIĆ: Prilog poznavanju rendgenološke slike želuca i dvanaesnika poslije vagotomije i piloroplastike

170. Ante UJEVIĆ: Volumen krvi kod kronične opstrukcije plućne bolesti u stadiju respiracijske dekompenzacije

1989. (10)

171. Josip SABOLIĆ: Biopsija endometrija u klimakteriju s posebnim osvrtom na neoplastične lezije. Morfološka analiza.

172. Ksenija VUJAKLIJA - STIPANOVIĆ: Transfuzija krvi u transplantaciji bubrega

173. Suzana BUJANIĆ - CUCULIĆ: Utjecaj inhalacije kisika na kritičnu frekvenciju fuzije treptaja u toksične neuropatije optikusa

174. Miloš ŠURLAN: Intervencijska radiologija mokraćnog sustava. Vrijednost perkutanog liječenja simptomatske ciste bubrega.

175. Boris NEMEC: Utjecaj funkcije koljena na cijeljenje ozljede njegove hrskavice

176. Vladimir FEDEL: Primjena tkivnog ljepila za konstrukciju avfistule u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi

177. Josip KRAJCAR: Vrednovanje doppler sonografije u hemodinamskim zbivanjima dubokog venskog sustava kod refluksnih flebopatija donjih udova

178. Mijo MILAS: Smrtnost alkoholičara splitske općine

179. Frane RUŠINOVIĆ: Dijagnostička i prognostička važnost dokaza života ploda ultrazvukom kod krvarenja u ranoj trudnoći

180. Maja ČUBRANIĆ: Imunološki pristup sarkoidozi

1990. (7)

181. Krunoslav MARGIĆ: Cijeljenje povrijeđenih malih žila

182. Teodora GREGUREK - NOVAK: Imunost pri kroničnim trihofitozama

183. Anđelka RADOJČIĆ: Sekvencioniranje i ekspresija gena za klasu i antigena glavnog sustava tkivne srodnosti placente štakora

184. Nikola KIRINČIĆ: Doprinos tumačenju patogeneze Menierove bolesti nalazima ultrazvučnih pretraga i oftalmodinamometrija

185. Veselin VREBALOV: Elektromiografija vanjskog uretralnog i analnog sfinktera te brzina provodljivosti n. pudendalisa u topičkoj diferencijalnoj dijagnozi

186. Gordana ŽUPAN: Utjecaj kolinomimetika, piracetama i dihidroergotoksina na pasivno izbjegavanje kazne u štakora s lezijom bazalne jezgre

187. Damir MATOVINOVIĆ: Biomehanička analiza prijenosa opterećenja i morfoloških promjena acetabuluma u bolesnika sa ukočenim zglobom kuka

1991. (10)

188. Josip IVICA: Deksametazonski test kao biološki marker u dijagnostici depresije u alkoholičara

189. Lucijan MOHOROVIĆ: Utjecaj produkata sagorjevanja ugljena na tijek i ishod trudnoće u mikroreginalnim uvjetima

190. Pero LUČIN: Regulacijski učinak T limfocita i citokina na pojavu autoantitijela tijekom infekcije citomegalovirusom

191. Herman HALLER: Imunohistološka karakterizacija i imunosupresijska aktivnost decidualnih limfocita u prvom tromjesečju trudnoće

192. Đurđica GMAJNER: Znanstveno stručne osnove ocjenjivanja radne sposobnosti kod alkoholičara i alkoholom izazvanih poremećaja

193. Mirjana SEVER - PREBILIĆ: Prognostički faktori u kroničnoj limfatičnoj leukemiji

194. Neda BRKIĆ: Procjena uspješnosti farmakodinamskog sredstva na eksperimentalnom modelu pulpe štakora

195. Snežana GLAVAŠ - BORAS: Terapijski doprinos izmjene plazme u teškim stanjima miastenije gravis - terapijski protokol

196. Jakov MASOVČIĆ: Procjena vrijednosti nekih kliničkih i laboratorijskih postupaka u predviđanju kasnih gestoza

197. Žarko MAVRIĆ: Prognostička evaluacija bolesnika s akutnim infarktom miokarda

1992. (12)

198. Brigita RUKAVINA - MAVRIĆ: Ultrazvučno ispitivanje fetalnog disanja u normalnoj trudnoći

199. Ivan LUŠTICA: Termokoagulacija sluznice nosa u kroničnih opstruktivnih rinitisa

200. Željka CRNČEVIĆ - ORLIĆ: Autoimunosne bolesti štitnjače

201. Mladen BABIĆ: Evaluacija uloge limfocitnih subpopulacija u krvi i sinovijalnoj tekućini u reumatskim bolestima

202. Laura MADY: Ispitivanje utjecaja nekih bioloških faktora na erupciju zubi u riječke djece

203. Ferdinand PRIMC: Evaluacija kliničko epidemioloških faktora i operativnih postupaka kod kronične upale srednjeg uha

204. Mira KRSTULJA: Vaskularizacija glioblastoma s naglaskom na primarne strukture

205. Mirna JURETIĆ: Malignomi usne šupljine: mogućnosti rekonstrukcije postoperativnog defekta

206. Oleg PETROVIĆ: Imunohistologija i funkcijska aktivnost limfocita humane decidue u prvom tromjesečju patoloških trudnoća

207. Eduard PAVLOVIĆ: Agresivnost i uporaba alkohola kod paranoidnih shizofrenih bolesnika

208. Ela PAUČIĆ - KIRINČIĆ: Parcijalna kompleksna epilepsija dječje dobi / Evolutivno prognostički aspekti

209. Hasan KOVAČEVIĆ: Ispitivanje djelovanja hiperbaričkog kisika kod bolesnika u drugom stadiju aterosklerotske insuficijencije donjih eksteremiteta

1993. (12)

210. Ante ŠKROBONJA: Utjecaj nekih somatskih, genetskih i stečenih faktora rizika na krvni tlak i arterijsku hipertenziju u radnoaktivnoj populaciji

211. Darko MANESTAR: Određivanje imunoloških reaktivnosti kod postavljanja indikacija za tonziloadenoektomiju

212. Luka ZAPUTOVIĆ: Usporedba učinaka različitih protokola trombolitičke terapije u bolesnika s akutnim infarktom miokarda

213. Marija PETKOVIĆ: Regeneracija jetrenog i limfatičkog tkiva nakon deplecija limfocitnih subpopulacija

214. Mladen PERŠIĆ: Gastrointestinalni sekretorni imuni sustav u kroničnim poremećajima probavnog trakta

215. Nada BRNČIĆ - DABO: Hepatitis C virusna infekcija u rizičnim skupinama bolesnika

216. Milorad ŠUŠA: Patološke promjene tijekom citomegalovirusnog oboljenja nakon transplantacije koštane srži

217. Eržebet TOMLJENOVIĆ: Spirometrijska procjena učinaka operativnih zahvata na larinksu

218. Mitja VELEPIČ: Uloga elektromiografije u dijagnostici i planiranju terapije velofaringealne insuficijencije

219. Vladimir VINCEK: Porijeklo i evolucija dr haplotipova glavnog sistena tkivne srodnosti

220. Zdravka KOLACIO: Hereditarni nanizam na otoku Krku

221. Antun RUKAVINA: Uloga koštanih pomaka u nastanku artroze gornjeg nožnog zgloba nakon maleolarnih prijeloma

1994. (9)

222. Marta BONIFAČIĆ: Transkranijska doppler sonografija - doprinos patogenezi vrtoglavica

223. Branko ŠESTAN: Analiza hoda ljudi s ozljedom prednje ukrižene sveze koljena

224. Aleksandar VČEV: Biokemijsko patomorfološke promjene jetre i bubrega pri opstruktivnom ikterusu u štakora

225. Višnja BLAŠKOVIĆ - ŠUBAT: Kompjutorizirana metoda za evaluaciju anatomsko - morfoloških osobina humanih zubi

226. Niko CVJETKOVIĆ: Vlastita metoda operacije nosnog vrška

227. Eris MATERLJAN: Gorski kotar, Hrvatska. Područje visokog rizika za multiplu sklerozu.

228. Aleksandar SMOKVINA: Doprinos dinamičkih ispitivanja radionuklidima u ocjeni perfuzije transplantiranog bubrega

229. Branko PANCIĆ: Smrtnost od cerebrovaskularnog inzulta u riječkoj subregiji. Epidemiološko - klinička studija

230. Milan GAJIĆ: Planiranje i praćenje onkološke terapije u abdominalnih tumora ultrazvukom

1995. (8)

231. Ante MATANA: Infarkt miokarda desne klijetke - kliničke karakteristike i prognostičko značenje

232. Vesna BARAC - LATAS: Morfološka i imunološka istraživanja u korona virus induciranom demijelinizirajućem encefalomijelitisu

233. Elvira MUSTAĆ: Usporedba morfometrijskih parametara s rezultatima DNA - flow citometrije i lektina histokemije u bolesnika s rakom dojke

234. Jasenka MRŠIĆ: Utjecaj blokatora kalcijsklih kanala kolinomimetika i nootrpika na sposobnost učenja u hipoksiji izloženih životinja

235. Josip RUDEŽ: Ozljede u etiopatogenezi multiple skleroze

236. Ivica PAVIĆ: Značaj citokina u nadzoru citomegalovirusne infekcije

237. Dražen KOVAČ: Korelacija prognostičkih parametara u raku debelog crijeva

238. Bojana BRAJENOVIĆ - MILIĆ: Morfološke i citogenetičke promjene u patoloških trudnoća

1996. (24)

239. Darinka VUČKOVIĆ: Kampilobakterioza u miša - patogeneza i imunološki nadzor

240. Daniela MALNAR - DRAGOJEVIĆ: Utjecaj protoka krvi na razvoj atrofije u denevriranim mišićima štakora

241. Karmen LONČAREK: Funkcionalno testiranje oftalmičkog sliva u dijabetičara sa i bez dijabetičke retinopatije

242. Hrvoje LALIĆ: Utjecaj neuroza i agravacije na izbivanje s posla u fizičkih radnika

243. Anton MARIČIĆ: Rane postoperacijske komplikacije supravezikalnih derivacija urina

244. Ivan BENČIĆ: Promjene optimalnog slušnog polja u osoba s oštećenjem sluha bukom

245. Ivica POLJAK: Krvno - moždana barijera i intratekalna sinteza imunoglobulina u infekcijskim bolestima i multiploj sklerozi

246. Zoran ŽGALJARDIĆ: Prilog indikacijama za resekciju i rekonstrukciju mandibule u bolesnika s oralnim karcinomom

247. Jelena TOMAC: Utjecaj subletalne koncentracije fenola u vodi na enzimske sustave jetre šarana

248. Ivo GLUNČIĆ: Istraživanje nastanka promjena na laringotrahealnom segmentu i postavljanje indikacije za traheotomiju tijekom dugotrajne intubacije

249. Snježana BAJEK: Morfohistokemijsko ispitivanje uzoraka slabinskog mišićja u osoba operiranih zbog hernije diskusa

250. Gordana ZAMOLO: Histološke varijacije, kriteriji klasifikacije i kliničko - patološka korelacija meningealnih tumora

251. Brigita TIĆAC: Legionella pneumophila - obrambeni mehanizmi i patogeneza infekcije u miša

252. Bojan POLIĆ: Mehanizmi imunološkog nadzora latentne herpesvirusne infekcije

253. Marin STANČIĆ: Primjena različitih optičkih povećanja i uspješnost regeneracije tibijalnog živca u štakora presađivanjem živčanog kalema

254. Maja ABRAM: Listeerioza u miša - patogeneza i uloga stanične imunosti

255. Damir MUHVIĆ: Utjecaj različitih puteva aplikacije somatostatina na eksperimentalni alergijski encefalomijelitis

256. Maja KRAŠEVIĆ: Serozni cistični tumori jajnika - vrijednosti imunohistokemijske analize jezgrinog antigena proliferirajućih stanica /pcna/, regije nuklearnog organizatora /nor/ i histološkoga gradusa kao prognostičkog faktora

257. Damir MILETIĆ: Procjena renalne heemodinamike opstrukcijske i neopstrukcijske pijelokaliektazije duplex color doppler sonografijom

258. Ester PERNJAK PUGEL: Histokemijske promjene u aktivnosti enzima jetre šarana nakon izlaganja vodotopivoj komponenti nafte

259. Vojko ROŽMANIĆ: Kontinuirani ezofagealni ph monitoring u otkrivanju gastroezofagealnog refluksa u djece s kroničnim bolestima dišnih putova

260. Smiljana RISTIĆ: Genetski čimbenici u etiologiji multiple skleroze

261. Lea GUDELJ: Imunohistološka i funkcijska istraživanja perforina u endometriju i decidui trudnoće u čovjeka

262. Tomislav RUKAVINA: Klebsiella Pneumoniaee – utjecaj antilipopolisaharidnih protutijela na tijek infekcije u miša

1997. (21)

263. Davor ŠTIMAC: Mehanizmi imunološkog nadzora citomegalovirusne infekcije jetre

264. Nadan PETRI: Mentalne i psihomotorične promjene u ronilaca prironjenju na zrak na malim dubinama

265. Antun SASSO: Značaj somatosenzornih evociranih potencijala u ranoj detekciji neuromotornih ošteećenja u rizične novorođenčadi

266. Štefica DVORNIK: Metaboličke promjene u jetri tijekom imunološke reakcije humoralnog i celularnog tipa

267. Vilma MATKOVIĆ - TROŠELJ: Analiza respiratornih funkcija u žena izloženih onečišćenju zraka

268. Vesna ŠTEFANAC - NADAREVIĆ: Analiza morbiditeta i zdravstvena zaštita turista na području Grada Rijeke

269. Ana BOGADI - ŠARE: Učinci profesionalne izloženosti niskim koncentracijama benzena na hematopoetske i genetske pokazatelje

270. Romana JERKOVIĆ: Regulacija ispoljavanja gena za lake lance miozina sporoga tipa u regenerativnom tkivu skeletenih mišića

271. Ivica KONTOŠIĆ: Istraživanje faktora rizika oboljelih od varikoznog sindroma donjih ekstremiteta kod određenih zanimanja radno - aktivnog pučanstva u Rijeci

272. Višnja KOVALJEV: Gardnerella vaginalis u trudnoći

273. Vladimir MIĆOVIĆ: Mikrobiološko onečišćenje objekata u sustavu kontrole kritičnih točaka

274. Jelena ROGANOVIĆ: Genetski čimbenici u onkogenezi razvojne dobi

275. Đulijano LJUBIČIĆ: Sezonske varijacije i depresija: analiza trombocitnog serotonina i aktivnosti hipotalamično - hipofizno - adrenalne osi

276. Ksenija LUČIN: Prognostički značaj adhezijskih molekula u invazivnom raku dojke

277. Edo VEDRIŠ: Prilog istraživanju baktericidnog učinka vinskog octa i vinskog destillata

278. Mirna ŠUBAT - DEŽULOVIĆ: Dijagnostičke metode u ranom otkrivanju anomalija i trajnih renalnih oštećenja u djece s urinarnom infekcijom

279. Darko PERUŠIĆ: Nasljednost poremećaja bioritma budnost - spavanje s desinhronizacijom "c" i "s" procesa u bolesnika s endogenom depresijom

280. Ivan KRAUS: Prognostički čimbenici u preživljavanju bolesnika s alkoholnom cirozom jetre

281. Nediljka BULJUBAŠIĆ: Kardiovaskularni učinci inhalacijskih anestetika - mehanizmi djelovanja

282. Irena CRNKOVIĆ: Uloga citomegalovirusnih gena u izbjegavanju imunološkog nadzora pomoću rekombinantnih virusa

283. Gordana RUBEŠA: Zastupljenost citolitičkih i apoptičkih molekula tijekom trudnoće

1998. (14)

284. Alan ŠUSTIĆ: Uloga sonografije u predikciji letaliteta od akutnog akalkuloznog kolecistitisa

285. Mirjana GRŽETIĆ: Vrijednost citologije sedimenta mokraće u dijagnostici uzroka funkcionalnog oštećenja bubrežnog transplantata

286. Adelaida HALAJI: Kompjutorska tomografska analiza paravertebralne muskulature u bolesnika s bolnim sindromom leđa

287. Igor PRPIĆ: Spektralna analiza elektroencefalograma i evociranih moždanih potencijala kod rizične djece

288. Berislav BUDISELIĆ: Procjena perkutane transluminalne angioplastike u liječenju arterijskih stenoza

289. Jasna KRIŽ: Mijelinizirana živčana vlakna: uloga Na+ i K+ kanala u prijenosu bioelektričnih signala u fiziološkim i patološkim uvjetima

290. Leo JONJIĆ: Biomehaničko izračunavanje rezistencije u dentalnoj praksi

291. Elika MESAROŠ - KANJSKI: Endemska gušavost u školske djece na otoku Krku

292. Željko SESAR: Epidemiološko istraživanje infekcije HIV-om u naših i stranih pomoraca duge plovidbe

293. Vesna ERAKOVIĆ: Eksperimentalne konvulzije u štakora: učinci blokatora kanala kalcija na biokemijske pokazatelje oštećenja

294. Pero DRAGANIĆ: Utjecaj nimodipina, indometacina, vitamina C i hiperbarične oksigeenacije na somatosenzorne potencijale i motoričku aktivnost u kunića s kontuzioniranom leđnom moždinom

295. Biserka TROŠELJ VUKIĆ: Najracionalnije liječenje akutnih infektivnih proljeva

296. Meri MATIJACA: Kliničko značenje imunokompleksa u multiploj sklerozi

297. Zlatko TROBONJAČA: Hormonska modulacija proliferacije i diferencijacije limfatičkih stanica u normalnom i patološkom rastu

1999. (22)

298. Marko PERKOVIĆ: Utvrđivanje raspodjele sila na modificiranim aktivnim pločama pomoću elektroničkog računala

299. Ognjen ŠIMIĆ: Abdominalne komplikacije u kardijalnoj kirurgiji

300. Ante BUČA: Prognostička vrijednost kompjutorizirane tomografije mozga u bolesnika sa supratentorijskim infarktom

301. Dinko VITEZIĆ: Učinak lamotrigina na aktivnost Na+-K+ - atpaze u mozgu štakora s eksperimentalno uzrokovanim konvulzijama

302. Irena VANČURA: Posebnosti razvoja umnjaka kod djece u Istri

303. Darko LEDIĆ: Zasnivanje suvremene neurokirurgije: harvey williams cushing

304. Tatjana BOBUŠ: Vrednovanje radioterapije nakon operacije karcinoma dojke i istraživanje homogenosti raspodjele doze zračenja

305. Ivana MARIĆ: Uloga morfogenih proteina u eksperimentalnom kolitisu štakora

306. Zlata BEG ZEC - KOPANI: Analiza bolesnika s karcinomom pluća u Primorsko - goranskoj županiji 1990. - 1995.

307. Boris MLINARIĆ: Vrednovanje radiologijske dijagnostike u liječenju zločudnih novotvorina jetre

308. Fran DOBRILA: Prognostički čimbenici u žena s karcinomom dojke

309. Alan BOSNAR: Samoubojstva u ratu i miru

310. Boris LAH: Osteoindukcijska vrijednost pasteriziranog transplantata iz koštane banke kunića

311. Maja KOVAČEVIĆ: Elektrokemijska i imunohistologijska analiza početnih stadija apeksnog parodontitisa

312. Renata DOBRILA - DINTINJANA: Kontrola bola u bolesnika s malignim tumorima probavnog sustava

313. Sonja PEZELJ - RIBARIĆ: Razina tnf-alfa u zdravoj i upalno promijenjenoj humanoj zubnoj pulpi

314. Dražen STOJANOVIĆ: Tijek i prognoza multiple skleroze u Hrvatskoj

315. Jagoda RAVLIĆ - GULAN: Učinci peptidoglikanskih imunostimulatora na tijek opstruktivne žutice

316. Vera VLAHOVIĆ - PALČEVSKI: Klinička uporaba antimikrobnih lijekova: analiza i smjernice

317. Mila PERIŠA: Značenje socijalno - ekonomskih i antropometrijskih parametara roditelja na pojavu učestalosti makrosomnog novorođenčeta

318. Gordan GULAN: Sistemska i lokalna ekspresija perforina u bolesnika s reumatoidnim artritisom

319. Jadranka BOŽIN - JURAČIĆ: Antropometrijska obilježja i pokazatelji tjelesne sposobnosti muške mladeži Primorsko - goranske županije

2000. (10)

320. Renata GRŽIĆ: Poremećaji funkcije stomatognatog sustava u stanovništvu Rijeke

321. Alena BURETIĆ - TOMLJANOVIĆ: Heteromorfizam konstitutivnog heterokromatina u osoba smanjene plodnosti

322. Hrvoje ŠTALEKAR: Prilog kirurškom liječenju ratnih i mirnodopskih ozljeda dijafize kostiju potkoljenice

323. Ivan ZUBOVIĆ: Mogućnosti dijagnostike, praćenja i liječenja bolesnika s astmm mjerenjem razine eozinofilnog kationskog proteina - medijatora upalne reakcije /ecp-a/ u serumu bolesnika

324. Kornelija MIŠE: Procjena vrijednosti kliničkih radiologijskih i funkcijskih pretraga u dijagnostici kroninih intersticijskih plućnih bolesti

325. Sanja ZORIČIĆ: Uloga morfogenetskog proteina-7 u ektopičnoj i ortotopičnoj osteogenezi u štakora

326. Ratomir DIMNIK: Eksperimentalni i klinički aspekti intraoperacijske prevencije sraslinskih procesa trbušne šupljine

327. Dubravka MATANIĆ: In vitro otpuštanje citokina iz plućnih makrofaga izoliranih bronhoalveolarnom lavažom u bolesnika s malignim tumorom pluća

328. Marija KAŠTELAN: Uloga antigena HLA razreda I i II imunoloških čimbenika u patogenezi psorijaze

329. Zdravko DELIĆ: Određivanje međučeljusne okluzijske vertikalne dimenzije modificiranim Kraniometrom

2001. (13)

330. Neda SMILJAN - SEVERINSKI: Histomorfometrijske osobitosti humane posteljice na nalaze krvne slike tijekom trudnoće

331. Ivone UHAČ: Odnos kraniomandibularnih disfunkcija i stresa

332. Zdenko OSTOJIĆ: Histomorfometrijska procjena gustoće koštane mase slabinskog kralješka

333. Sanja BALEN MARUNIĆ: Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata

334. Goran PELČIĆ: Utjecaj hiperbaričke oksigenacije na ishemijsko oštećenje vidnog živca u štakora

335. Ines BRAJAC: Psihosocijalni i imunološki čimbenici u nastanku alopecije areate

336. Tanja FRANČIŠKOVIĆ: Pretskazatelji, tijek i prognoza akutne reakcije na borbeni stres

337. Goran BAJEK: Stanični mehanizmi nastanka osteofita slabinskog dijela kralježnice u bolesnika sa sindromom lateralnog recesusa

338. Astrid KRMPOTIĆ: Uloga herpesvirusnih gena u izbjegavanju imunološkog nadzora posredovanog limfocitima T I NK-stanicama in vivo

339. Damir KOVAČEVIĆ: Liječenje proliferativne dijabetične retinopatije fotokoagulacijom mrežnice argonskim laserom

340. Srđan BANAC: Citološka analiza bronhalnoh aspirata u dijagnostici plućnih bolesti djece

341. Neven SKITARELIĆ: Infekcije nakon operacije malignih tumora glave i vrata

342. Radoslav KUKIĆ: Domovinski rat u Hrvatskoj i multipla skleroza: epidemiologijska istraživanja u Osječko - baranjskoj županiji

2002. (17)

 1. Gordana LAŠAKRIN: Regulacija citolitičke aktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva hormonsko - citokinskom mrežom

 2. Dražen CUCULIĆ. Ubojstva u Primorsko - goranskoj i Ličko - senjskog županiji s kaznenopravnog i sudsko - medicinskog gledišta

 3. Ante KVESIĆ: Mjesto ombredanne-ove plastike među metodama rekonstrukcije hipospadne ureter

 4. Radovan MIHELIĆ: Utjecaj koštanih morfogenetskih proteina na cijeljenje prednje ukrižene sveze koljenog zgloba

 5. Ines MRAKOVČIĆ - ŠUTIĆ: Uloga jetrenih limfatičkih stanica u eksperimentalnim autoimunim bolestima

 6. Anton TUDOR: Prognostička vrijednost "pročišćenog" wibergovog kuta u razvoju zgloba kuka

 7. Veljko ŠANTIĆ: Liječenje defekta duge kosti rotacijom periosta i alogenim koštanim presatkom u kunića

 8. Tamara ŠOIĆ - VRANIĆ: Utjecaj inervacije na ekspresiju neuralne sintetaze dušikova monoksida u skeletnim mišićima štakora

 9. Irena SLAVIĆ: Imunizacija djece protiv hepatitisa B u području umjerene endemičnosti

 10. Radojka PANTOVIĆ: Slobodne masne kiseline leđne moždine netraumatiziranih i traumatiziranih kunića

 11. Toni VALKOVIĆ: Tumorski makrofagi u regulaciji angiogeneze invazivnog duktalnog raka dojke

 12. Lidija TUŠKAN MOHAR: Epidemiologija primarnih tumora središnjeg živčanog sustava u Primorsko - goranskoj regiji

 13. Lorena RADOLOVIĆ - PRENC: Izazovi diferencijalne dijagnoze multiple skleroze

 14. Mira BUČUK: Povezanost tranzitorne globalne amnezije i migrene

 15. Sanja KATALINIĆ: Zapuštanje i zlostavljanje djece i maloljetnih osoba

 16. Ivana BREKALO: Antimikrobni učinak i citotoksičnost materijala za punjenje korijenskog kanala

 17. Robert ŽIVADINOV: Kognitivni poremećaji u bolesnika s multiplom sklerozom

 

2003. (12)

 1. Saša OSTOJIĆ: Moguća uloga interleukina-16,-17 i -18 na fetoplacentnoj površini u miša

 2. Sandro DESSARDO: Dinamika razvoja hipoksijsko - ishemijske encefalopatije u novorođenčeta

 3. Brankica MIJANDRUŠIĆ - SINČIĆ: Epidemiologija upalnih bolesti crijeva u pučanstva Primorsko - goranske županije

 4. Aleks FINDERLE: Uloga doplerskog mjerenja uteroplacentarnog protoka krvi i testa gliceril-trinitratom u predikciji hipertenzije u trudnica

 5. Mirjana GRAOVAC: Stilovi suočavanja sa stresom tijekom srednje faze adolescencije u srednjoškolaca

 6. Ika RONČEVIĆ - GRŽETA: Liječenje kroničnih duševnih poremećaja uvjetovanih ratnom psihičkom traumom

 7. Antica DULETIĆ - NAČINOVIĆ: Interleukin 6 i infekcija Epstein-Barrovim virusom u ne-Hodgkinovih limfoma

 8. Natalia KUČIĆ: Endocitoza virusa i površinskih glikoproteina

 9. Tatjana KEHLER: Značenje ultrazvuka u ranoj dijagnostici i pravodobnom liječenju reumatskih bolesnika

 10. Radan STARČEVIĆ: Značenje nepravilnosti nistagmusa u elektronistagmografskom zapisu bolesnika s migrenom

 11. Daniela KOVAČEVIĆ: Ispitivanje promjena gustoće alveolarne kosti oko zuba nosača kvačica metodom intraoralne mikrodenzitometrije

 12. Nataša ŠTRBO: Uloga proteina toplinskoga stresa gp96 u mehanizmima imunološke tolerancije

 

2004. (14)

 1. Aleksandra FRKOVIĆ: Informirani pristanak u teoriji i praksi kliničke bioetike

 2. Vladimir SABLJIĆ: Učestalost i osobitost akutne akatazije tijekom liječenja antipsihoticima

 3. Goran PALČEVSKI: Praćenje potrošnje i procjena kvalitete uporabe lijekova u dječjoj dobi

 4. Ivanka JELIĆ: Analitička epidemiologija multiple skleroze u Lici

 5. Dubravka JURIŠIĆ - ERŽEN: Ekspresija sintetaza dušikova monoksida u eksperimentalnom modelu šećerne bolesti

 6. Srđan NOVAK: Monoklonska protutijela na TNF? u liječenju najtežih oblika reumatoidnog artritisa

 7. Sandra MILIĆ: Učestalost mutacija gena za hemokromatozu u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza i aminotransferaza

 8. Larisa PRPIĆ - MASSARI: Uloga citolitičkoga mehanizma posredovanoga perforinom u imunopatogenezi psorijaze i lihen planusa

 9. Eugenio STOINI: Rast i razvoj djece četrdesetogodišnjih i starijih rodilja

 10. Leo GRANDIĆ: Prednosti poštednog kirurškog liječenja ozljeda slezene u kliničkim uvjetima i na eksperimentalnom modelu

 11. Martin TOKALIĆ: Vrijednost radikalnog kirurškog liječenja raka debelog crijeva

 12. Harry GRBAS: Stanicama posredovana imunost i jetrena reakcija akutne faze nakon laparoskopske i klasične kolecistektomije

 13. Stanislav RUPČIĆ: Limfadenektomija u liječenju raka jajnika

 14. Aldo ŠPELIĆ: Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata


2005. (17)

 1. Đulija MALATESTINIĆ: Indikatori kvalitete javnozdravstvene ustanove u promicanju mentalnog zdravlja srednjoškolske mladeži

 2. Josipa BORČIĆ: Određivanje raspodjele naprezanja uzrokovanih žvačnim silama na dvokorijenskom zubu s nadogradnjom metodom konačnih elemenata

 3. Robert KRAJINA: Antropometrijska i biokemijska procjena intrauterinog zastoja rasta u terminske novorođenčadi

 4. Klementina RUŽIĆ: Procjena liječenja psihijatrijskih forenzičkih bolesnika

 5. Josip BAČIĆ: Biokemijska analiza majčinog seruma u kliničkoj procjeni tijeka i ishoda trudnoće

 6. Ivan BUBIĆ: Imunobiologija citomegalovirusnih proteina kao liganada za aktivacijske receptore na NK-stanicama

 7. Marija CRNIĆ MARTINOVIĆ: DNA tipizacija HLA gena u bolesnika s multiplom sklerozom u Gorskom kotaru, Hrvatska

 8. Marina NIKOLIĆ: Ekspresija miogenih regulacijskih čimbenika tijekom denervacije i regeneracije skeletnih mišića štakora

 9. Josip ŠPANJOL: Koštani morfogenetski proteini i njihovi receptori u patogenezi karcinoma prostate

 10. Vladimir MOZETIČ: Kliničko - patološki prognostički čimbenici u raku bubrežnih stanica s posebnim osvrtom na angiogenezu

 11. Irena MILOTIĆ: Karakterizacija humanog citomegalovirusa s delecijom homologa receptora vezanih za G protein

 12. Senija BEHREM: Međuovisnost razvijenosti krvožilja i ekspresije tenascina u astrocitnim tumorima mozga

 13. Elizabeta DADIĆ - HERO: Utjecaj obiteljskih odnosa na tijek shizofrenije

 14. Tedi CICVARIĆ: Klasifikacija ruptura medijalne glave gastroknemijusa na temelju kliničkog i sonografskog nalaza

 15. Vladimir BOSCHI: Subbrahijalni operacijski pristup dijafizi nadlaktične kosti

 16. Željko JOVANOVIĆ: Učinci liječenja pretilosti smanjenjem unosa i apsorpcije masti na čimbenike kardiovaskularnog rizika

 17. Julije MEŠTROVIĆ: Bodovni sustavi predviđanja smrtnosti i kakvoća života djece liječene u jedinici intenzivnog liječenja

 

2006. (18)

 1. Luka ČIČIN – ŠAIN: Komplementacija citomegalovirusnih varijanti in vivo

 2. Zoran KOVAČ: Funkcija stomatognatog sustava u bolesnika s multiplom sklerozom

 3. Jasna GRKOVIĆ: Strategije prilagodbe kao posrednici u cjelovitom oporavku srčanih bolesnika

 4. Antun MARIČEVIĆ: Vanjski fiksator u liječenju ratnih ozljeda donjih udova

 5. Goran GOLČIĆ: Hiperfrakcionirano zračenje tumora glave i vrata

 6. Olivio PERKOVIĆ: Utjecaj genetskih i okolišnih čimbenika na neujednačenu rasprostranjenost multiple skleroze u Gorskome kotaru

 7. Vladimir AHEL: Evaluacija ekstrakcije zuba donjim premolarnim kliještima

 8. Ljiljana BULAT - KARDUM: Mutacija gena za receptor interferona gama kao jedan od uzroka nasljedne sklonosti obolijevanju od tuberkuloze

 9. Tanja BATINAC: Apoptoza i proliferacija u spinocelularnom karcinomu i keratoakantomu

 10. Željko ŽUPAN: Ultrazvukom vođena perkutana dilatacijska traheotomija u bolesnika s ozljedama središnjeg živčanog sustava

 11. Deni KARELOVIĆ: Tumorska obilježja i preživljenje oboljelih od raka dojke tijekom 15 godišnjeg razdoblja: odnos prijeratnog, ratnog i poslijeratnog razdoblja

 12. Slaven KOKIĆ: Učinci primjene kombinacije metformina i inzulinskog analoga lispro u liječenju šećerne bolesti tipa 2

 13. Svjetlana GRBAC - IVANKOVIĆ: Uloga scintigrafije s 99mTc-MAG3 i 99mTc-DMSA u ranom otkrivanju i praćenju oštećenja parenhima bubrega u djece s urinarnom infekcijom

 14. Robert CEROVIĆ: Značenje prisutnosti antigena krvnih grupa u slini bolesnika kao mogućeg čimbenika u patogenezi karcinoma usne šupljine

 15. Alen BRAUT: Regeneracijska sposobnost stanica postnatalne zubne pulpe u miša

 16. Lidija BILIĆ - ZULLE: Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine

 17. Sanja BRAJNOVIĆ-ZAPUTOVIĆ: Klinički i genetički probir na prirođenu gluhoću

 18. Dario RAHELIĆ: Serumske koncentracije bakra, cinka,mangana i magnezija u pacijenata s jetrenom cirozom

 


2007. (14)

 1. Zdenka BARIĆEV-NOVAKOVIĆ: Epidemiološke karakteristikae pretilosti u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji

 2. Miljenko KOVAČEVIĆ: Utjecaj izvantjelesnog krvotoka na apoptozu miokardijalnih stanica

 3. Stanislav PEHAREC: Kinematska analiza statičkih i dinamičkih karakteristika kralježnice zdravih osoba i pacijenata s lumbalnim bolnim sindromom

 4. Leonardo BUKMIR: Obiteljski liječnik i medicinar rada u ublažavanju psihofizičkog stresa vatrogasaca

 5. Danko BAKARČIĆ: Učinkovitost žvakanja u djece s cerebralnom paralizom

 6. Gordana BRUMINI: Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih ustanova

 7. Hana MAHMUTEFENDIĆ: "Sortiranje konformiranih i nekonformiranih glikoproteina u membranske "

 8. Marina BUBONJA: "Eksperimentalna neonatalna listerioza u miša s nedostatkom gena za receptor 1 čimbenika nekroze tumora"

 9. Damir FABIJANIĆ: "C-reaktivni protein i oštećenje gastroduodenalne sluznice u bolesnika s koronarnom bolešću srca"

 10. Ines DIMINIĆ-LISICA: "Učinak liječenja depresije u hipertenzivnih bolesnika"

 11. Suzana JONOVSKA: "Biopsihosocijalni aspekt liječenja prijeloma dugih kostiju u djece i adolescenata"

 12. Nataša IVANČIĆ-JOKIĆ: "Strah od stomatološkog liječenja u djece s ponovljenim ozljedama zuba"

 13. Sanjin RAČKI: "Kliničko značenje sindroma pothranjenosti, upale i ateroskleroze u bolesnika na redovitoj hemodijalizi"

 14. Iva SORTA BILAJAC: " Kvantitativno istraživanje bioetičkih problema u kliničkoj praksi: potrebe Kliničkog bolničkog centra Rijeka za sustavom bioetičkih konzultacija "

 

2008. ( 10 )  

 1. Tea SCHNURRER - LUKE VRBANIĆ: "Propriocepcija i funkcionalna stabilizacija zglobova aktivacijom zatvorenoga kinetičkog lanca u rehabilitaciji gornjeg i donjeg ekstremiteta"

 2. Olga CVIJANOVIĆ: "Procjena kvalitete kosti u osoba različite dobi i spola te tjelesne konstitucije ".

 3. Veljko FLEGO: "Polimorfizam TNF-alfa gena (TNF-alfa-308 i TNF-alfa-238) u bolesnika s primarnim karcinomom pluća"

 4. Ivana GOBIN: "Stanična i molekulska svojstva imunopatofiziološkog odgovora na bakteriju Legionella longbeachae serogrupe 1 na mišjem modelu"

 5. Miro KLARIĆ: "Posredna traumatizacija u supruga ratnih veterana oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja"

 6. Juraj KUNIŠEK: "Stupanj hipertrofije lijeve klijetke i incidencija srčanih aritmija u bolesnika s hipertenzivnom bolesti srca"

 7. Nada STARČEVIĆ - ČIZMAREVIĆ: "Polimorfizmi gena za hemokromatozu, transferin i čimbenik nekroze tumora u multiploj sklerozi"

 8. Sanja ŠTIFTER: "Uloga nuklearnog faktora kappa B u regulaciji angiogeneze u multiplom mijelomu"

 9. Miranda Muhvić Urek: "Etiopatogeneza kronične boli žvačnih mišića u bolesnika s  posttraumatskim stresnim poremećajem"

 10. Gordana Starčević - Klasan: "Ispoljavanje regeneracijskog gena Reg IV u tkivu   štakora"  

 

2009. (24) 

 1. Luka Traven: "Ekotoksikološka karakterizacija sedimenata Riječkog zaljeva upotrebom in vitro biotestova"

 2. Veljko Rogošić: "Uloga cirkulirajućih agregata trombocita i hemodinamskih promjena u arteriji oftalmici u propadanju vidnog polja tijekom pseudoeksfolijativnog glaukoma"

 3. Maja Radman: "Važnost metode neprekidne potkožne kontrole glukoze u oboljelih od dijabetične nefropatije"

 4. Hrvoje Jakovac: "Morfogenetska i imunomodulacijska svojstva stresnih proteina metalotioneina i glikoproteina 96 tijekom regeneracije jetre u miša"

 5. Davor Jurišić: "Ekspresija proteina u tkivima oboljelih od Dupuytrenove kontrakture"

 6. Maja Merlak: "Ekspresija vaskularnog endotelnog faktora rasta u perforativnim ozljedama oka i proliferativnoj dijabetičnoj retinopatiji"

 7. Ivan Vlastelić: "Plodnost muških partnera u postupku pomognute oplodnje"

 8. Koviljka Matušan Ilijaš: "Prognostičko značenje osteopontina u karcinomu bubrega"

 9. Morana Brkljačić: "Bioetički, zakonodavni i organizacijski preduvjeti primjene suvremenih trendova u hospicijskom pokretu u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske"

 10. Gordana Đorđević: "Regulacijski mehanizmi ekspresije vaskularnog endotelnog čimbenika rasta u karcinomu bubrega"

 11. Aldo Ivančić: "Vanjska stabilizacija prsnoga koša obuhvatnom svezom u politraumatiziranih bolesnika"

 12. Leo Čabrijan: "Uloga adhezijskih molekula ICAM-1 i VCAM-1 u nastajanju psorijaze"

 13. Snježana Glavičić: "Utjecaj vertikalne sile i okretnog momenta tijekom ručne i strojne obrade kanala na nastanak vertikalne frakture korijena zuba in vitro"

 14. Dijana Detel: "Uloga molekule CD26 u razvoju kolitisa u miša"

 15. Jurica Arapović: "Molekularna osnova različite osjetljivosti proteina RAE-1 na regulaciju citomegalovirusom"

 16. Marija Vučić Peitl: "Utjecaj osobnosti na seksualno samopoimanje u shizofrenih i depresivnih bolesnika"

 17. Tamara Braut: "Uloga receptora epidermalnog faktora rasta u patogenezi karcinoma grkljana"

 18. Miran Čoklo: "Odnos toksikoloških, demografskih i sudsko-medicinskih značajki samoubojstava koja nisu povezana s predoziranjem"

 19. Dragan Trivanović: "Dijagnostički i prognostički čimbenici u bolesnika s metastatskim karcinomom nepoznatog primarnog sijela"

 20. Maksim Valenčić: "Epidemiologija i dijagnostika karcinoma prostate - tridesetpetogodišnje iskustvo"

 21. Elizabeta Fišić: "Vrijednost citokina u predviđanju tijeka akutnog pankreatitisa"

 22. Stela Živčić Ćosić: "Kliničko i imunološko praćenje bolesnika nakon presađivanja bubrega"

 23. Ita Hadžisejdić: "Uloga ekspresije proteina i amplifikacije gena HER-2, EGFR i ciklina D1 u invazivnom duktalnom raku dojke"

 24. Valter Stemberga: "Važnost imunohistokemijske analize izražaja surfaktant proteina A u tkivu pluća pri utvrđivanju uzroka smrti utapanjem

2010.

 1. Aleksandra Pirjavec: "Stanicama posredovana imunost i uloga citolitičke molekule perforina u bolesnika s opeklinama"

 2. Gordana Blagojević: "Endocitozni put i recikliranje MHC molekula I razreda"

 3. Srećko Severinski: "Rana dijagnoza autoimune bolesti štitnjače i celijakije u djece i adolescenata oboljelih od šećerne bolesti tipa 1"

 4. Irena Glažar: "Procjena oralnog zdravlja štićenika ustanova za njegu starijih osoba"

 5. Lidija Orlić: "Gustoća koštane mase u dijaliziranih bolesnika"

 6. Tamara Turk: "Izražaj posrednika signalnog puta koštanih morfogenetskih proteina i biljega diferencijacije podocita u dijabetičnoj nefropatiji"

 7. Tomislav Prpić: "Utjecaj razine akumuliranog umora na posturalnu kontrolu"

 8. Stanislava Stojanović Špehar: "Prevalencija depresije i komorbiditet odrasle populacije grada Zagreba"

 9. Franjo Lovasić: "Usporedba modificirane radikalne mastektomije i poštednih operacijskih postupaka u liječenju invazivnog raka dojke"

 10. Vlatka Sotošek Tokmadžić: "Promjene stanične imunosti u bolesnika s teškom ozljedom mozga"

 11. Sunčana Simonić: "Utjecaj kroničnog stresa i okluzijske interferencije na bol maseteričnog mišića"

 12. Barbara Mady Maričić: "Podudarnosti i razlike ortopantomografskih i endgenokefalometrijskih nalaza u ispitanika s ortodontskim anomalijama klase II/2 i klase III"

 13. Robert Antonić: "Analiza naprezanja intaktnog i apikotomiranog zubnog korijena metodom konačnih elemenata"

 14. Milodar Kujundžić: "Kvantitativna analiza vaskularizacije sluznice nosa u alergičnih bolesnika liječenih mometazon furoatom"

 15. Alen Protić: "Utjecaj prijeoperacijskog hranjenja na motilitet želuca, peristaltiku tankog crijeva i veličinu žučnog mjehura tijekom ranog poslijeoperacijskog perioda u bolesnika operiranih u spinalnoj anesteziji"

 16. Juraj Arbanas: "Morfologija velikoga slabinskog mišića kod osoba s degenerativnim promjenama u lumbalnom dijelu kralježnice"

 17. Dean Markić: "Izražaj koštanih morfogenetskih proteina u normalnim i karcinomskim stanicama bubrega"
 18. Biljana Zafirova: "Uloga NKG2D u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama NK stanica"

 19. Lara Batičić: "Neuroimunomodulacijska svojstva dipeptidil-peptidaze IV u modelu upalne bolesti crijeva u miša"

 20. Marko Zelić: "Utjecaj prijeoperacijske i rane poslijeoperacijske enteralne prehrane na stresni odgovor nakon laparoskopskih i otvorenih operacija

 21. Martina Barkić: "Uloga tumorskog supresora p53 u fenotipu Rpl24-heterozigotnih miševa"

 22. Goran Hauser: "Usporedba psihološkog profila bolesnika s kroničnim upalnim bolestima crijeva i funkcionalnim bolestima gastrointestinalnog trakta".

 23. Edita Simonić:"Psihosocijalna obilježja bolesnika s psorijazom i psorijatičnim artritisom"

 24. Željko Puljiz: "Prediktori nealkoholnog steatohepatitisa u bolesnika s nejasnim porastom aktivnosti alanin - aminotransferaze"

 25. Nadica Laktašić: "Povezanost tjelesne sposobnosti s koncentracijom vitamina D u krvi i utjecaj na koštanu mineralnu gustoću u žena u postmenopauzi"

 26. Ratimir Lazić: "Kombinirano liječenje senilne neovaskularne makularne degeneracije primjenom bevacizumaba i fotodinamske terapije"

2011.

 1. Alemka Brnčić Fischer: "Ekspresija čimbenika rasta endotela limfnih žila-C i ciklooksigenaze-2 u raku jajnika"

 2. Gabrijela Stanić: "Vrijednost određivanja ekspresije BCL-2 obitelji proteina, TP53 i C-MYC-a u meduloblastomima"
 1. Vanja Vasiljev Marchesi: "Mehanizam protulipopolisaharidne    imunosti u teških Klebsiella infekcija”

 2. Maja Ilić Tomaš: "Endocitozni put MHC molekula I razreda u stanicama        inficiranim mišjim citomegalovirusom"

 3. Sandra Peternel: "Ekspresija citokina TRAIL i TWEAK te njihovih receptora u psorijazi"

 4. Zlatko Kolić: "Važnost ranog operacijskog liječenja subarahnoidalnog krvarenja izazvanog aneurizmom moždane arterije"

 5. Iva Bilić Čače: "Utjecaj prenatalne izloženosti niskim koncentracijama metil-žive na razvoj mozga u novorođenčadi"

 6. Ivan Rakovac: "Nova "L" vrijednost u evaluaciji razvojnog poremećaja dojenačkog kuka"

 7. Aleksandar Bulog: "Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog  statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša"

 8. Dalen Legović: "Liječenje oštećenja hrskavice  koljenog zgloba tehnikom mikrofraktura uz intraartikularnu primjenu hijaluronana u kunića"

 9. Dubravko Manestar: "Značenje rinomanometrije u procjeni olfaktorne rehabilitacije nakon laringektomije tehnikom Polite Yawning"

 10. Anja Sasso: "Sekularni trend razvoja trajnih zubi u hrvatskoj populaciji Istre i Primorja"

 11. Josip Ažman: "Ekspresija regeneracijskih gena Reg obitelji u regenerativnome tkivu skeletnog mišića štakora"

 12.   Marko Velepič: "Usporedba adenoidektomije i adenoidektomije s ventilacijskim cjevčicama        u liječenju kronične sekretorne upale uha u djece"

 13. Damir Grebić: "Uloga stresnih proteina metalotioneina i proteina toplinskog šoka u različitim         modelima tkivnog             oštećenja"

 14. Suzana Sršen Medančić: "Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen          predočnih stanica rane trudnoće" Danijela Veljković Vujaklija: "Uloga granulizina na majčino-fetalnom spoju tijekom           rane     trudnoće"

 15. Nenad Petrošić: "Utjecaj modificirane  operacije po Whippleu  na  gastrointestinalnu          funkciju i ranu enteralnu prehranu"

 16. Mr. sc. Milenka Šain: " Učinkovitost malih doza       nadroparina u bolesnika s rizikom krvarenja liječenih hemodijalizom M"

 17. Mr. sc. Đordano Bačić: "Uloga regulacijskih T i NKT stanica na lokalnoj i   sistemskoj razini u bolesnika s kolorektalnim karcinomom"

 18. Mr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović: "Procjena uloge psihosocijalnih obilježja žena na gustoću koštane mase"

 19. Mr. sc. Inge Klupka Sarić: "Polimorfizmi gena uključenih u proces fibrinolize kao rizični čimbenici u multiploj sklerozi"

 20. Mr.sc. Hari Jurdana: "Resekcijska artroplastika s osteotomijom baze prve metatarzalne kosti u liječenju hallux valgusa" 

 21. Kistina Pilipović dr. med.: "Traumatska ozljeda mozga u štakora: mehanizmi oštećenja i oporavka te učinci pioglitazona i enoksaparina

 22. Mr.sc. Harry Nikolić: "Mogućnost spontanog ispravljanja deformiteta humerusa nakon neadekvatne repozicije suprakondilarnog prijeloma u djece"

 23. Mr. sc. Suzana Janković: "Stavovi roditelja učenika osnovnih škola Grada Rijeke o spolnom odgoju njihove djece"

 24. Mr.sc. Igor Antončić: "Liječenje akutnog hemisfernog moždanog infarkta kombinacijom trombolize i hemodilucije"

 25. Mr.sc. Stanislav Sotošek: "Obilježja stanične imunosti u bolesnika s benignom prostatičnom hiperplazijom i karcinomom prostate"

 26. Đurđica Cekinović:"Imunološki nadzor prirođene citomegalovirusne  infekcije mozga u novookoćenih miševa – zaštitna uloga stanične imunosti i protuvirusnih protutijela"

 27. Sandor Roth: "Liječenje gibljivog spuštenog stopala u djece modificiranom calcaneo - stop metodom"

 28. Rosana Troskot: "Sustavni prijenos kisika i    eliminacija ugljičnog dioksida u bolesnika sa sepsom"

 29. Radenka Kuzmanić- Šamija: disertacije "Polimorfizam gena endotelne sintaze dušikova monoksida i perinatalno hipoksično-ishemično oštećenje mozga"

 30. Neva Girotto: "Doprinos diuretske dinamičke scintigrafije s 99mTcMAG3 u praćenju djece s prenatalno otkrivenom dilatacijom odvodnog sustava bubrega"

 31. Igor Medved: „Usporedba dviju metoda kirurške revaskularizacije miokarda: s izvantjelesnim krvotokom ili bez njega“

 32. Vlatka Lajnert: Psihološke dimenzije u procjeni kvalitete života povezane s dentalnom estetikom"

 33. Daniela Petrić: "Značenje psiholoških čimbenika u razvoju zloćudnih tumora glave i vrata"

 34. Dora Fučkar Čupić: "Uloga matriksnih metaloproteinaza u progresiji raka dojke"

 35. Milena Kabalin: "Utjecaj okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkog sindroma autohtonog stanovništva otoka Cresa"

 36. Sanja Klobučar Majanović: "Usporedba liječenja pretilosti intragastičnim balonom i bihevioralno - kognitivnim pristupom"

 37. Vedran Frančišković: "Promjene fetalnih biometrijskih obilježja u posljednjih trideset i pet godina"

 38. Zorana Ivanković Buljan: "Konvencionalne i samoligirajuće ortodontske bravice kao izvor oksidacijskog stresa in vitro"

 39. Danijela Lakošeljac: "Epidemiološka obilježja HIV-om zaraženih muškaraca"

 40. Marina Babić Čač: "Virusna regulacija aktivnosti NK-limfocita: uloga inhibicijskih Ly49 receptora"

 41. Iva Nemčić Moro: "Promjene osobnosti u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem uzrokovanim borbenim iskustvom"

 42. Ronald Antulov: "Procjena spolno ovisnih promjena mozga u bolesnika s multiplom sklerozom pomoću konvencionalnih i nekonvencionalnih mjerenja magnetnom rezonancijom"

 43. Ingrid Belac - Lovasić: "Analiza utjecaja adjuvantnog liječenja s 5-fluorouracilom i leukovorinom u bolesnika s rakom debelog crijeva"

 44. Snježana Golubović: "Učinci intravenske i epiduralne analgezije na staničnu imunost i izražavanje citolitičke molekule perforina u bolesnika nakon operacije kolorektalnog karcinoma"

 45. Margita Belušić - Gobić:"Čimbenici rizika za nastanak infekcije rane nakon kirurškog liječenja oralnog karcinoma"

 46. Marin Marinović:"Histomorfološke promjene zglobne hrskavice i subhondralne kosti glave bedrene kosti u bolesnika s osteoporozom i osteoartritisom"

 47. 2012.

 48. Vesna Herceg - Čavrak:"Procjena krutosti arterija oscilometrijskom metodom u djece liječene antraciklinima zbog maligne bolesti"

 49. Rajna Knez:"Značajke obiteljskih odnosa i prilagodba roditelja djece s kroničnim bolestima gastrointestinalnog sustava"

 50. Nada Sindičić Dessardo:"Povezanost histološki dokazanih upalnih promjena posteljice i kronične plućne bolesti u nedonoščadi"

 51. Mercedes Vidas:"Primjena autogenog treninga kod majki nakon porođaja s ciljem promicanja dojenja"

 52. Jelena Prpić:"Bolesti usne šupljine: prevalencija i povezanost s koronarnom bolesti srca 

 53. Arnela Redžović:"Učinak tumorskog glikoproteina 72 na decidualne dendritičke stanice rane trudnoće in vitro

 54. Irena Slavuljica:"Uloga NKG2D receptora u imunološkom nadzoru citomegalovirusne infekcije"

 55. Ozren Mamula: "Prognostički značaj iskazivanja čimbenik limfangiogeneze u raku pločastih stanica vrata maternice"

 56. Aleksandar Ljubotina: "Prediktori suradljivosti pacijenata u liječenju nekomplicirane arterijske hipertenzije"
 57. Krunoslav Capak:"Izloženost arsenu u vodi za piće i njegov utjecaj na zdravlje"

 58. Marina Letica Crepulja: "Kumulativni utjecaj ratnih stresora i kontekstualnih čimbenika na duševno zdravlje ratom pogođene populacije"

 59. Dorotea Modrčin:"Organizacija borbe protiv tuberkuloze na području Rijeke između dvaju svjetskih ratova"

 60. Vraneković Jadranka:"Polimorfizmi gena uključenih u metabolizam folata kao rizični čimbenici trisomije 21"  

 61. Romano Oguić:"Prediktivni značaj biomarkera karcinoma prostate na resekcijskom rubu"

 62. Tea Čaljkušić Mance:"Utjecaj protoka krvi arterijama karotidnog sustava na razvoj starosne degeneracije žute pjege"

 63. Tea Štimac:"Procjena fetalne plućne zrelosti u trudnoćama kompliciranim preeklampsijom i kroničnom placentarnom insuficijencijom sa zastojem fetalnog rasta"

 64. Siniša Dunatov:"Intraventrikularna primjena rekombinantnog tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnih moždanih krvarenja s prodorom krvi u ventrikularni sustav"

 65. Gordana Pelčić:"Informirana suglasnost djece u teoriji i praksi s posebnim osvrtom na Hrvatsku"

 66. Gordana Pavoković:"Uloga iglC gena u unutarstaničnom životu Francisella tularensis"

 67. Petra Valkovi Zujić:"Ultrazvučna procjena širine ekstrahepatalnih žučnih vodova prije laparoskopske kolecistektomije i nakon nje"

 68. Ana Milardović:"Povezanost intrauterine izloženosti metil-živi s razvojem djece u dobi od 18 mjeseci"

 69. Silvija Zec Sambol:"Utjecaj vegetarijanske prehrane i polimorfizma C677T gena metilentetrahidrofolat-reduktaze na razinu vitamina B12, folata i homocisteina"

 70. Sandro Brusich:"Uporaba endovenske elektrode za elektrostimulaciju srca kao hemodinamskog senzora"


564. Duška Petranović" Utjecaj anemije na kognitivne sposobnosti onkološko-hematoloških bolesnika"

565. Ante Lučev" Otkrivanje nodalnih metastaza i recidiva tumora u bolesnika s karcinomom usne šupljine"

566. Ivan Bačić" Uloga tumorske angiogeneze i izražaja proteina i amplifikacije gena EGFR i HER-2 u nesitnostaničnom raku pluća"

567. Zlatko Čubranić" Dijagnostička i prognostička vrijednost srčanog proteina koji veže masne kiseline i BB izoenzima glikogen-fosforilaze u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom"

568. Alenka Vukelić-Šarunić" Značaj serumskih vrijednosti endotelina-1 i čimbenika rasta vaskularnog endotela u prognozi neonatalnog ishoda u trudnoća s hipertenzivnim poremećajima i intrauterinim zastojem rasta"

569. Krešimir Bukal" Funkcija endotela tijekom perioperacijskog razdoblja u bolesnika s totalnom protezom koljena"

570. Daniela Germin Petrović" Kvaliteta života uvjetovana zdravljem u bolesnika liječenih nadomještanjem bubrežne funkcije"

571. Tomislav Jakljević" Pričuva frakcijskog protoka u procjeni značajnosti aterosklerotskih koronarnih lezija u bolesnika sa šećernom bolesti"

572. Duje Vukas" Uloga anuloplastike na ishod operacijskog liječenja hernije intervertebralnog diska stražnjom diskektomijom"

573. Kristian Krpina"Prognostička vrijednost stanica imunološkog odgovora u karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura"

574. Indira Radin Mačukat" Utjecaj liječenja benigne prostatične hiperplazije inhibitorima 5 alfa reduktaze na koštane parametre"

575. Višnja Jovanović" Škrljevska bolest: dosezi rekonstrukcije i evaluacije karakteristika endemije prema podacima iz matičnih knjiga umrlih"

576. Ana Kaštelan" Psihičke smetnje djece iz obitelji veterana oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja"

577. Dražen Massari" Izražaj i citotoksičnost posredovana granulizinom u bolesnika s psorijatičnim artritisom"

578. Damir Šnjarić" Analiza irigacije korijenskog kanala u endodontskoj terapiji metodom računalne dinamike fluida"

579. Damir Bonacin" Promjena difuzijskog kapaciteta pluća u bolesnika s gastroezofagealnom refluksnom bolesti"

580. Sanda Tešanović" Sekrecija hormona rasta i kortizola kao odgovor na hipoglikemiju izazvanu inzulinom u osoba različitog stupnja prekomjerne tjelesne težine"

581. Nikola Ivaniš" Uloga visokofrekventne miniradijalne endoluminalne sonde u procjeni proširenosti tumorskih promjena probavne cijevi"

582. Zdrinko Brekalo" Međudjelovanje stanica urođene imunosti, enzima matrix metaloproteinaze-9 i proteina toplinskog šoka 70 u aterosklerotskoj bolesti karotidnih arterija"

583. Rado Janša" Značaj mikrovezikulacije staničnih membrana kod karcinoma probavnog sustava"

584. Robert Marčun" Značaj ultrazvuka srca i NT-proBNP u bolesnika s akutnim pogoršanjem kronične opstruktivne plućne bolesti"

585. Marina Bralić" Izražaj kalpaina u moždanim strukturama osoba preminulih nakon traumatske ozljede mozga"

586. Nebojša Sindik" Uporaba kontinuirane epiduralne analgezije u vaginalnim porodima"

587. Ira Pavlović Ružić" Utjecaj kliničkih i patohistoloških pokazatelja na ishod poslijeoperacijskog adjuvantnog liječenja bolesnika s malignim melanomom"

588. Melita Kukuljan" Povezanost čimbenika rizika s nastankom pneumotoraksa u tijeku kompjutorskom tomografijom vođene perkutane iglene biopsije plućnih lezija"

589. Andrea Dekanić" Izražaj tirozin kinaznih receptora - EGFR, HER-2, C-KIT  i cikolina D1 u kolorektalnim karcinomima"

590. Lovel Giunio"Promjene difuzijskog kapaciteta pluća u bolesnika s dijastoličkom disfunkcijom lijeve klijetke"

591. Tatjana Bogović Crnčić"Imuno-endokrine osobitosti autoimune bolesti štitnjače tijekom trudnoće i u ranom postporođajnom razdoblju"

592. Tamara Voskresensky Baričić" Značenje specifičnih IgE protutijela na komponente alergene hrane biljnog podrijetla u kliničkoj dijagnostici djece polisenzibilizirane na peludi"

593. Marko Klarić" Uloga receptora CD 44 i CD 168 (RHAMM) u progresiji karcinoma endometrija"

594. Ante Barbir" Utjecaj pušenja duhana na druge bolesti ovisnosti"

595. Damir Erceg" Obilježja protuupalnih lijekova u liječenju astme u djece u uvjetima stvarnog života"

596. Mirko Prodan" Antenatalni i intrapartalni čimbenici rizika za razvitak cerebralne paralize"

597. Ingrid Škarpa Prpić" Procjena kvalitete propisivanja antiepileptičkih lijekova u Hrvatskoj"

598. Ksenija Baždarić" Vrijednost postupka otkrivanja plagiranja u biomedicinskom časopisu"

599. Dijana Travica Samsa" Procjena upalne reakcije u bolesnika tijekom akutnog infarkta miokarda

2013.

600.Tatjana Čulina "Povijesnomedicinski i javnozdravstveni odrazi neravnomjernoga gospodarskog razvitka Rijeke i okolice u XIX. stoljeću"

601. Kristian Deša "Značaj regresijskog pravca vjerojatnosti bolničke smrti u predviđanju ishoda intenzivnog liječenja"

602. Tanja Ćelić "Uloga koštanog morfogenetskog proteina-7 u prevenciji oštećenja tkiva bubrega izazvanog hladnom ishemijom"

603. Ines Strenja-Linić "Prognostički značaj određivanja monocitnog kemotaksijskog proteina-1 i interleukina-18 u bolesnika sa stenozom karotidnih arterija"

604. Ivana Babić Božović "Globalna DNA metilacija i trisomija 21"

605. Maja Arapović "Uloga NK-stanica u modulaciji specifičnog imunološkog odgovora na virus"

606. Zdravko Jotanović "Uloga polimorfizama gena proupalnih citokina IL-1 i IL-17 u primarnom osteoartritisu koljena i kuka"

607. Davor Kuiš "Dugoročna procjena uspješnosti dviju tehnika liječenja izoliranih i višestrukih gingivalnih recesija"

608. Sergej Nadalin"Polimorfizmi gena signalnog puta fosfolipaze A2 i niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem"

609. Viviana Avancini-Dobrović"Djelovanje fokusiranog i radijalnog udarnog vala na cijeljenje koštanih prijeloma i okolnih mekih tkiva u štakora"

610. Slađana Bursać: „Uloga ribosomskih proteina u aktivaciji supresora tumora p53“

611. Vanda Juranić Lisnić:“ Analiza transkriptoma mišjeg citomegalovirusa”

612. Vanja Giljača:“ Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici koledokolitijaze“

613. Nina Pereza:“ Varijabilnost gena matriks metaloproteinaza i tkivnih inhibitora metaloproteinaza u parova s ponavljajućim spontanim pobačajima nepoznate etiologije“

2014.

614. Maja Cokarić Brdovčak:“ Mehanizmi putem kojih supresor tumora p53 uzrokuje patološki fenotip Rpl24-heterozigotnih miševa“

615. Emina Babarović:“ Povezanost izraženosti osteopontina i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta s angiogenim parametrima i njihova prognostička vrijednost u monoklonalnoj gamapatiji neodređenog značenja i multiplom mijelomu“

616. Nives Radošević Quadranti, dr.med. "Utjecaj edukacijskih mjera na izvanbolničku i bolničku potrošnju antimikrobnih lijekova"

617. Koraljka Rajković Molek, dr.med. “ Povezanost molekulskih podtipova raka dojke i ekspresije NF-κB i HIF-1α"

618. Luka Đudarić, dr.med. "Izražaj osteoinduktivnih proteina i njihovih inhibitora tijekom osteogeneze"

619. Vesna Pehar-Pejčinović, dr.med. "Stanicama posredovana imunost i uloga apoptotičke molekule granulizina u bolesnika s infarktom miokarda"

620. Ljubinka Frlan-Vrgoč, dr.med. „Biopsihosocijalni model u bolesnika s amputacijom donjeg uda"

621. Martina Mavrinac, dipl.psih.-prof. "Stav o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva u biomedicini"

622. Tomislav Tadin, dr.med. "Značaj ekspresije ciklooksigenaze-2 i uroplakina u predikciji rekurencije mišićno neinvazivnog urotelnog karcinoma mokraćnog mjehura"

623. Ivan Šoša, dr.med. "Odnos ekspresije koštanog morfogenetskog proteina-9 i transformirajućeg čimbenika rasta-β tijekom regeneracijskih procesa jetre u čovjeka"

624. Vanja Licul, dr.med. "Utjecaj polimorfizama gena autoimunosnoga odgovora na predispoziciju i kliničku ekspresiju celijakije"

625.Snježana Štemberger-Papić,dr.med. "Ekpresija molekula CD44, CD117 i CD133 u uznapredovalom seroznom raku jajnika"

626.Rajko Miškulin,dr.med.,"Cirkulirajuće toplinske stresne bjelančevine u bolesnika s akutnim infarktom miokarda"

627.Goran Poropat, dr.med., "Učinkovitost enteralne prehrane u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom"

628.Branislava Popović, dr.med." Procjena kvalitete propisivanja lijekova osobama starije životne dobi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj"

629.Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr.med. "Značaj ekspresije dvojnog biljega p16/Ki67, citomorfologije i HPV genotipa u premalignim promjenama pločastog epitela vrata maternice graničnog, blagog i umjerenog stupnja"

630.Teodora Zaninović Jurjević, dr.med. "Prognostička vrijednost kombinacije jednostavnih kliničkih i laboratorijskih parametara za predviđanje hospitalnog ishoda u bolesnika s akutnom dekompenzacijom zatajivanja srca"

631. Ivana Mikolašević: "Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD - čimbenik progresije kronične bubrežne bolesti"

632. Manuela Avirović: “Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinoma pločastih stanica usne šupljine"

633. Mr. sc. Irena Seili-Bekafigo: „Morfološke imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma",

644.Tamara Gulić: "Utjecaj bjelančevine toplinskog šoka 70 i glikoproteina 96 na sazrijevanje decidualnih CD1a? dendritičkih stanica prvog tromjesečja trudnoće“

2015.

645. Miljenko Katunarić: „Proteinska ekspresija i genska amplifikacije EGFR-a i ciklina D1 u nodularnom melanomu"

646. Lovorka Bilajac: „Povezanost socioekonomskih obilježja s korištenjem zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj“

647. Tanja Grubić-Kezele: “Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa“

648. Tomislav Mađarević: „Ultrazvučno vođena operativna tehnika liječenja Haglundove bolesti“ 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice