Obranjeni magistarski radovi

 

1964.
Vera GALL-PALLA: Djelovanje ionizirajućeg zračenja na masti

1965.
Angela ROKAVEC: Prinos poznavanju biometrijskih proporcija, feriliteta i kemijskog sastava nekih vrsta ježinaca kao i promjene njihovog kemijskog sastava u zavisnosti od rasplodnih funkcija

Krunoslav TURKULIN: Prilog tumačenju refleksnih pojava plućnog krvotoka

1966.
Vera ATANACKOVIĆ: Utjecaj prokaina na hronotropnu funkciju srca

Miroslav CUCULIĆ: Alimentarne toksiko-infekcije u materijalu Klinike za infektivne bolesti od 1955. do 1964. godine

Juraj HRASTE: Epidemiološka studija o dentalnom karijesu na području kotara Rijeka s osvrtom na neke etiološke faktore

1967.
Marinka KIRIGIN-FRANČIŠKOVIĆ: Djelovanje biokatalizatora fenilmerkaptooctene kiseline (FMOK), tetrahidropirankarbonske kiseline (THPKK), petrahidropiranoctene kiseline (MCPA) i 2,4-diklorfenoksioctene kiseline (2,4 D) na neozračenu i ozračenu soju s x-zrakama

1968.
Mladen KRIŽ: Neposredna postpartalna bilirubinemija

Vinko RIBARIĆ: Ispitivanje djelovanja Bimolina na herpetični keratitis laboratorijskih životinja

Daniel RUKAVINA: Mehanizam imunološke reaktivnosti na transplantacijske stimule u perinatalnoj dobi štakora

Alma POLIĆ: Etiologija i klinika kroničnog pulmonalnog srca u Hrvatskom primorju

 

1969.
Biserka RADOŠEVIĆ-STAŠIĆ: Ispitivanje uvjeta koji utječu na kompenzacijski rast bubrega štakora

Vladimir UREMOVIĆ: Promjene leukocita kod bolesnica liječenih ionizirajućim zračenjem zbog karcinoma uterusa

1970.
Elen MOHOROVIČIĆ: Kemijsko ispitivanje tkiva tumora s osobitim obzirom na sadržaj aminokiselina

Franjo ŠOLIĆ: Određivanje rendgenskih spektara na medicinskim aparaturama

Zdenka MARUNIĆ: Metode prenatalne dijagnoze spola

Vesna ŠVARCER: Prilog problemu smanjenja doza zračenja kod radiojodnih testova za ispitivanje funkcije štitne žlijezde

1971.
Ivan DREŠĆIK: Akutni tromboflebitis površnog venskog sistema donjih ekstremiteta. Evalvacija uspjeha liječenja antikoagulacijama, Tanderilom, Complaminom i Essavenom

Branimir MARIČIĆ: Prilog razjašnjavanju povećane predispozicije za dentalni karijes kod trudnica

1972.
Juraj SEPČIĆ: Multipla skleroza u riječkom kraju. Epidemiološko-statistička studija

Jerko ŠTAMPALIJA: Odnos učestalosti prolapsa intervertebralnog diska prema fizičkim naporima

Vladimir ŠTRCAJ: Zdravstveni aspekti manjih kanalskih ispusta u more

Vera TOMAŠIĆ: Naša iskustva u primjeni citogenetike u dijagnostičke svrhe. Neka opažanja kromozomskih aberacija stečenih tijekom života

1973.
Aleksandra FRKOVIĆ: pH fetalne krvi i frekvencija čedinjih kucaja kod poroda s mekonijalnom plodovom vodom

Lovro MIROŠEVIĆ: Odraz djelovanja Dispanzera za žene u Opatiji na opstetričku patologiju

Božidar VOJNIKOVIĆ: Tonografska konsenzualna reakcija u asocijaciji s okulokardijalnim refleksom kod glaukoma

Šime VUČKOV: Postoperativni oporavak kao funkcija rano indicirane operativne terapije hipertrofične stenoze pilorusa

1974.
Ivanka KOVAČ: Odnosi nekih tjelesnih mjera studenata medicine u Rijeci

Severin MILOHANOVIĆ: Kritička analiza modernih metoda terapije multiple skleroze s posebnim osvrtom djelovanja terapije na remisiju bolesti

Frane MIKULANDRA: Vrijednost amnioskopije u procjeni stanja intrauterine ugroženosti ploda u posljednijim tjednima trudnoće i pred početak porođaja

1975.
Zvonimir BRAUT: Stomatološka problematika staračke dobi s posebnim osvrtom na geroprotetiku

Suzana BUJANIĆ-CUCULIĆ: Fiziopatologija vidnog polja kod afekcije optikusa s posebnim osvrtom na dijagnostičke mogućnosti flicker check-up perimetrije

Josip KRAJCAR: Morfologija eritrocita u bolesti bubrega i gušterače

Zdravka KOLACIO: Rezultati liječenja hipertireoze s obzirom na vrstu primijenjene terapije

Milena KRUŽIĆ: Kromozomski poremećaji kod nekih spolnih anomalija. Manjak mase x-kromozoma

1976.
Marijan DRABIK: Imunološka reaktivnost na alogeni kalem kože nakon opekline

Željko FUČKAR: Urodinamičke promjene i acidobazni status kod ureteroileocistoplastika

Krsto COTA: Karakteristike alkoholizma na području Zdravstvene stanice «Banderovo»

Ante DRAGNIĆ: Komparacija rezultata operativne i konzervativne terapije prijeloma dijafize tibije
Dragutin SAJKO: Slojevno snimanje sljepoočne kosti

Nivio TOIĆ: Primjena na terenu modificirane metode određivanja šećera u krvi

Ljiljanka TOMAŠIĆ-LONČARIĆ: Evaluacija incidencije intrapleuralnog spontanog pneumotoraksa

Stanko JURDANA: Utjecaj aerosola mora i mineralnih voda na dišni sustav

Nenad ŠUSTAR: Radiološka analiza radiokarpalnog područja kod osoba koje rade s vibracionim strojevima

Žarko TOMLJANOVIĆ: Korelacija dužine trajanja nesvijesti i kasnih posljedica cerebralne traume

1977.
Zdenko ALKIER: Problem optimalnog položaja tuberkuloznog recesiranog koljena s obzirom na zanimanje, dob i obitavalište bolesnika

Tatjana FILIPOVIĆ: Svrsishodnost nekih metoda penalizacije u liječenju ambliopije u djece

Jadranka FRANULOVIĆ: Bijela krvna slika u novorođene djece s posebnim osvrtom na njeno značenje u dijagnozi neonatalnih infekcija

Viktorija KOSIĆ-ANDRAŠEVIĆ: Komparacija epidemioloških podataka i HBs antigenemije u ocjeni etiologije akutnog virusnog hepatitisa

Anton LESICA: Promjene krvne slike kod primjene kemoterapije metastatskih malignoma

Čedomil IVKOVIĆ: Ishod trudnoće kod trudnica sa cerviko-istmičnom insuficijencijom

Ivan LOVASIĆ: Značenje angiografije transplantiranog bubrega

Milivoj PEROVIĆ: Utjecaj ovijene pupkovine na aktualnu pH vrijednost ploda i apgar skor novorođenčeta

Tomislav TAMARUT: Kliničko ispitivanje električnog potencijala eksponirane zubne pulpe aparatom vlastite konstrukcije i njegova primjena u liječenju pulpe metodom direktnog prekrivanja

Ante TIĆ: Uporaba metalnih kukica u intermaksilarnoj imobilizaciji kod prijeloma donje čeljusti

Savo VLAŠIĆ: Cerviko-istmička insuficijencija u trudnoći

Ksenija WILLHEIM: Ispitivanje cerebralne cirkulacije sa 113m In kod intrakranijalnih procesa

Ela PAUČIĆ-KIRINČIĆ: Neki prognostički aspekti tipičnih febrilnih konvulzija

Marija PUHARIĆ-HARAŠLIĆ: Elektrokardiografski nalaz u mirovanju i opterećenju u bolesnika s preboljelim infarktom miokarda

Brigita RUKAVINA: Intrauterina kontracepcija i psihičke promjene u žena

Mira SEVER-PREBILIĆ: Djelovanje citostatske terapije na koštanju srž kod bolesnika s akutnom nelimfatičnom leukozom

Ante SIMONIĆ: Mehanizam kronotropnog djelovanja nekih metilksantima

Marija UDOVIĆ-ŠIROLA: Totalna parenteralna hiperalimentacija kod politraumatiziranih bolesnika s kraniocerebralnim povredama

Lucija VUKELIĆ-BURŠIĆ: Zaštitne mjere provedene na području Rijeke u vrijeme variole na području Jugoslavije 1972. godine

1978.
Marijan ŽUNJEVIĆ: Imunoglobulini u toku megaleritema

Albert ČEPERIĆ: Metode liječenja depresije i komparacije liječenja depresije u Psihijatrijskoj bolnici «Rab», s podacima iz literature

Arsen DEPOLO: Intraoperativna holangiomanometrija i holangiografija i njihov utjecaj na indikaciju za holedohotomiju i papilotomiju

Fedor FISCHER: Evaluacija terenskih kura u rehabilitaciji koronarnih bolesnika

Antun FRANCESCHI: Vrijednost oksitocinksog kardiotokografskog testa u antenatalnoj procjeni stanja fetusa

Nikola MATEJČIĆ: Modifikacija sistemske reaktivnosti u ženki štakora intrauterino senzibiliziranih alogenim tkivom

Jovan MAKSIMOVIĆ: Prilog farmakologiji motiliteta tubae uterinae

Ivan RAKULJIĆ: Kritička procjena liječenja prijeloma diafize humerusa konzervativnim postupcima

Miljenko URAVIĆ: Hemodinamske i metaboličke promjene u svinji za vrijeme ortotopne trasnplantacije jetre

Stanko VINCEK: Epidemiološka analiza socijalno ugroženih osoba na području Mjesne zajednice Jelenje obzirom na pojavu kroničniih oboljenja u razdoblju od 1972. do 1976. godine

Bogdan FRANULOVIĆ: Komparativna studija renografske krivulje i intravenozne urografije kod opstruktivne uropatije

Dragan STOJANOV: Donji prsten jednjaka kao radiološki diferencijalno-dijagnostički znak prema hijatus herniji želuca

1979.
Neda BRKIĆ: Utjecaj noradrenalina i adrenalina na lokalnu anesteziju izazvanu lidocainom

Marijan CAR: Antrooralne komunikacije po ekstrakciji zuba. Evaluacija metoda za njihovo rano otkrivanje

Nada CINDRIĆ: Utjecaj ekoloških faktora na intenzitet kariesa u grupi radnika i studenata

Fran DOBRILA: Evaluacija vrijednosti gastrina u reseciranih i vagotomiranih bolesnika

Anton FRKOVIĆ: Utjecaj histamina, dopamina i prostaglandina F2 alfa na tonus longitudinalne muskulature ampularnog i istmičnog segmenta jajovoda

Vesna GOLUBOVIĆ: Kretanje iona kalcija u toku opće anestezije halotanom

Želimir HOFER: Komparativno ispitivanje oštrine vida standardnom subjektivnom metodom i objektivnom metodom po Ohm-Rombergu pomoću optokinetskog nistagmusa

Anto JONJIĆ: Epidemiološko istraživanje pušenja na području Zdravstvene stanice «Martin Kontuš» - Vežica

Ante JURJEVIĆ: Myasthenia gravis u svjetlu novijih istraživanja

Slavko KLOBUČAR: Tok trudnoće i porođaja mladih i starih prvorotki

Slavko KOŽIĆ: Analiza faktora koji utječu na učestalost prirođene displazije kukova na području općine Labin. Period promatranja 1968.-1976.

Mitja VELEPIČ: Problemi liječenja sinusitisa u dječjoj dobi

Franjo JAKSETIĆ: Rano otkrivanje i praćenje kroničnih bolesnika na sektoru Zdravstvene stanice Viškovo

Ladislav KONTUS: Prednost zračenja karcinoma cerviksa uterusa metodom kasnijeg uvođenja (after-loading) radioaktivnog cezija

Krunoslav MARGIĆ: Cijeljenje povrijeđene tetive u raznim pokusnim uvjetima

Abdul MATOVIĆ: Analiza ozljeda nastalih u prometnim nesrećama u tuzlanskoj subregiji u razdoblju 1970.-1974. godine

Miroslav MOSNER: Poremećaji venske hemodinamike u nogama i njihov utjecaj na kapilarnu fragilnost

Milovan PEZELJ: Otežana glasovna audiometrija (OGLA)

1980.
Vjekoslav BAKAŠUN: Problem šegeloza i praćenja izlučivanja šigela na turističkim području

Dušan BOŠKOVIĆ: Utjecaj gubitka zubi na efikasnost mastikacije i procjena invaliditeta mastikacijskog organa

Mario GLIGORA: Dijagnostičko značenje imunofluorescentnih pretraga u dermatologiji

Javor MAJER: Stomatološka oboljenja djece ometene u psihofizičkom razvoju u Rijeci

Lino PERŠIĆ: Dom zdravlja, najbolja ustanova koja odgovara općini Labin

Jure ŠPRUNG: Evaluacija relativne osjetljivosti testova u maloj spirometriji kod ispitanika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću

Aldo RADOŠ: EMG analiza i doprinos EMG-a u diferencijalnoj dijagnostici akroparestezija

1981.
Mladen BABIĆ: Mogućnost dijagnostike hernije intervertebralnog diska metodom ultrazvuka

Ante BARTOLIĆ: Vrijednost rada u maloj grupi za kontinuirano praćenje kroničnih bolesnika u djelatnosti opće medicine

Albert CURL: Lepra i njezina epidemiološka aktivnost

Hanija GRUBIŠIĆ-GREBLO: Asimptomatska infekcija uzročnikom entameba histolytica u bližoj okolini bolesnika s intestinalnom amebijazom

Ivan JURANIĆ: Mogućnost detekcije karcinoma maternice na području općine Sanski Most

Ivan LUŠTICA: Ispitivanje glavobolja nejasne etiologije s obzirom na prohodnost nosa i otvora paranazalnih sinusa

Laura MADY: Procjena efikasnosti zdravstvenog odgoja pomoću testa oralne higijene

Darko MANESTAR: Utjecaj odstranjenja limfatičkog tkiva pridruženog crijevu na imunološku reaktivnost štakora

Jakov MASOVČIĆ: Procjena vrijednosti testa okretanja u predviđanju gestacijske hipertenzije

Dubravka ORŠANIĆ: Mogućnost liječenja anemije kod kronične bubrežne insuficijencije androgenim hormonima

Vlasta PUHEK-SVILAN: Anestezija kaudalnim blokom u porođaju

Josip STAŠIĆ: Analiza imunološke reaktivnosti štakorica nakon intrauterine senzibilizacije alogenim tkivom

Berislav ŠVALBA: Radiološki nalaz na želucu i dvanaesniku u kroničnih alkoholičara

Marija ŽAGAR: Thymus i myasthenia gravis. Problem indikacije za timektomiju

1982.
Nikola BARIĆ: Utjecaj socijalnih i ekonomskih faktora na brzinu starenja stare populacije općine Labin

Željka CRNČEVIĆ: Bolesti štitnjače u području endemske gušavosti

Miljenko DORIĆ: Imunološka reaktivnost u potomaka adoptivno imuniziranih majki

Marija JARDAS: Pokušaji suicida i suicid na području Rijeke u razdoblju od zadnjih deset godina (1969.-1978.)

Stipan JONJIĆ: Prilog poznavanju imunoloških funkcija sindesmohorijalne posteljice

Boris NEMEC: Kirurške mogućnosti liječenja patoloških prijeloma kostiju

Ferdinand PRIMC: Epidemiološko istraživanje benignih i malignih promjena sluznice larinksa

Dubravka ŠEPIĆ-GRAHOVAC: Epidemiološko-klinička analiza epilepsija u riječkom kraju

Mira ĆUK: Prenatalni i postnatalni prijenos faktora koji utječu na kompenzacijski rast bubrega

1983.

Ratomir HASAN: Procjena kliničke vrijednosti lizinacetisalicilata za analgeziju u porođaju

Josip MAŠKOVIĆ: Retrogradne cistografije i anagiografije u dijagnostici tumora mokraćnog mjehura

Lucijan MOHOROVIĆ: Socijalno-ekonomski utjecaji na priraštaj pučanstva labinštine od 1869. do 1910. godine

Miro MOROVIĆ: Nespecifična imunološka reaktivnost kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog ancefalomijelitisa u štakora

Duško NEŽIĆ: Utjecaj kalcija i njegovih antagonista na kardiovaskularni sistem štakora

Milivoj RUBINIĆ: Diferencijalno dijagnostički problemi krvarenja gastroduodenalnog segmenta s posebnim osvrtom na erozivne promjene

1984.
Nives AUSILIO-JONJIĆ: Građa meke trbušne stijenke s obzirom na Spieghelove hernije

Dragica BOBINAC: Ispitivanje veličine i položaja bubrega s obzirom na anatomska obilježja bubrežnih arterija
Zlatka ČABRIJAN: Neki novi pogledi na etiopatogenezu akni i prijedlog njihove klasifikacije u skladu s njima

Renata DOBI-BABIĆ: Vrijednost ispitivanja koncentracije karboksihemoglobina u materijalu Zavoda za sudsku medicinu u razdoblju od 10 godina (1966.-1975.)

Dijana FLORINI: Koronarna bolest u bolesnika s arterijskom hipertenzijom

Stanko GRBAS: Invalidnost stomatognatog sustava i potrebe za protetskom rehabilitacijom

Mihael GRIL: Prevalenca bronhialne astme pri odreslih v občini Kranj

Miljenko KAPOVIĆ: Mehanizam potenciranja transplantacijske reaktivnosti majke trudnoćom

Petar LELAS: Laboratorijska dijagnostika utapljanja

Eris MATERLJAN: Epidemiologija multiple skleroze u Istri

Ibrahim OSMIĆ: Plućna funkcija u bolesnika s kroničnom terminalnom renalnom insuficijencijom liječenih redovitom dijalizom

Lea OŠTRIĆ: Kliničko ispitivanje djelotvornosti lokalne aplikacije organskih fluorida u prevenciji zubnog karijesa riječke djece

Lovorka POLIĆ: Ispitivanje djelovanja somatostatina na imunološki odgovor miševa i štakora

Darko RAČKI: Socijalno medicinski značaj ekstrakcije zuba i njihov utjecaj na defektnost zubala

Ante ŠKROBONJA: Socijalno medicinske prilike u Rijeci tijekom XV. i XVI. stoljeća

Dušan VELF: Utjecaj fizičkog oštećenja na miokard štakora

Branko ŽUŽA: Biološki učinci lokalnih anastetika kontaminiranih ionima bakra nakon oralnokirurških zahvata

1985.
Maja ČUBRANIĆ: Bronhoalveolarna lavaža kod intersticijalnih bolesti pluća

Ivica KRAUS: Značenje Childovih kriterija za procjenu kliničke slike ciroze jetre

Darko LEDIĆ: Korelacija kliničke slike kroničnog relapsirajuće eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa s patohistološkim promjenama i kožnim reakcijama preosjetljivosti u štakora

Anton MARIČIĆ: Značaj adjuvantne polikemoterapije u liječenju operabilnog raka dojke

Davor MLINARIĆ: Procjenjivanje početka porođaja prema aktivnosti uterusa i cerviksa

Višnja PAVIĆ-PETKOVIĆ: Istraživanje etioloških faktora ulkusne bolesti u zdravstvenim stanicama Kraljevice

Branka PIRŠIĆ: Kronični bronhitis in bronhialna astma v lakirnicah pohištvene industrije (raziskava o pogostnosti kronične nespecifične pljučne bolezni)

Jelena ROGANOVIĆ: Uloga kolinergijske neurotransmisije u hipotalamusu u regulaciji tjelesne temperature štakora

Milan ROMČEVIĆ: Prošireni dijagnostički i terapeutski dometi u pulmologiji – fiberbronhoskopija

Marija SABOL: Komparativna studija kožnih dezinficijensa u pripremi operativnog polja s posebnim osvrtom na «jodnu tinkturu»

Josip SOBOLIĆ: Značaj patohistološke klasifikacije kolorektalnih adenoma za rano otkrivanje malignoma

Predrag STOJANOVIĆ: Mogućnosti talasoterapije u liječenju bronhialne astme

Mile STAMENKOVIĆ: Utjecaj kolinergijske, adrenergijske, dopaminergijske i serotonergijske neurotransmisije te piracetama na žeđanje štakora

Stanislav ŠAREC: Neurofiziološki doprinos dijagnostici sindroma karpalnog tunela

Lučka TOŠ: Adult – ard – etiologija, klinička slika, prognoza in pozne funkcije spremembe

Luka ZAPUTOVIĆ: Istraživanje imunosupresivnih svojstava ciklosporina na modelu kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa u štakora

Matko ŽUPANIĆ: Indukcija i stimulacija porođaja intravenskom primjenom prostaglandina F2 alfa i oxytocina

1986.
Krešimir HERCEG: Prilog rješavanju problema egalizacije donjih ekstremiteta endosalnim stabilnim femoralnim distraktorom

Herman HALLER: Utjecaj supresijskih i facilitacijskih mehanizama na kliničku sliku kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa u štakora

Mira KRSTULJA: Tipovi tkiva u glioblastomu

Dubravko MARKOVIĆ: Sindrom deficita alfa-neura-minidaza
Đurđica PAVIĆ: Problematika postpartalnih psihoza

Luciana PAVIČEVIĆ: Efekt perforacije na toleranciju tvrde kontaktne leće

Mladen PERŠIĆ: Značenje endoskopije i biopsije sluznice želuca u evaluaciji dijagnoze recidivirajućih abdominalnih bolova u djece

Gordana RINČIĆ-GRBAC: Utjecaj liječnika opće medicine i njihova tima na kvalitetu života kroničnih bolesnika

Zlata REMŠKAR-CURK: Preverjanje učinkovitosti fizioterapeutičnih metod zdravljenja pri kronični obstruktivni pljučni bolezni

Adalbert STAŠIĆ: Profesionalna oštećenja kože kod brodograđevnih radnika u riječkoj regiji tijekom 1982-1984.

Nikša ŠEGOTA: Uloga citologije sputuma u suvremenoj dijagnostici plućnog raka

Stanislav ŠUŠKOVIĆ: Cirkadialni imunološki ritmi v bronhialni astmi

Gordana ŽUPAN: Značenje oštećenja nucleus basalis Mynert u nastajanju senilne demencije alzheimerova tipa - eksperimentalna istraživanja

1987.
Licia ANTONELLI-DERANJA: Humoralni imunosni odnosi između multiple skleroze i nekih drugih bolesti

Dunja BARAK-SMEŠNY: Evaluacija rada profesionalne rehabilitacije u populaciji primorsko-goranske regije

Diego BRUMINI: Telekobaltna terapija karcinoma cerviksa uterusa metodom dvostruke pendulacije

Ratomir DIMNIK: Utjecaj fizičkog napora na metabolizam lipida u štakora

Miljenko DEPOLO: Metode liječenja pertrohanternih prijeloma

Renata DOBRILA: Prilog kliničkoj dijagnostici primarne kardiomiopatije

Ljiljana IVANDIĆ: Osjećaj zamora i objektivni fiziološki parametri u bolesnika nakon preboljelog infarkta miokarda

Tomislav JELUŠIĆ: Kućno liječenje i njega na području općine Rijeka

Mirna JURETIĆ: Naša iskustva u kirurškom i radiološkom liječenju malignoma usnice

Jasna JURKOVIĆ-PETRUŠIĆ: Longitudinalno praćenje djece s meningitisom preboljelim u novorođenačkoj dobi

Nikola KIRINČIĆ: Benigna paroksizmalna vrtoglavica u djece (diferencijalno dijagnostički aspekti)

Boris LAH: Rezultati liječenja kroničnog osteomijelitisa protočnom drenažom

Marija MATANIĆ-MANESTAR: Utjecaj pH vrijednosti aspiriranog želučanog sadržaja na razvoj Mendelsonovog sindroma

Branko PANCIĆ: Analiza kliničkih manifestacija u bolesnika sa stenotično okluzivnim procesom ekstrakranijalnih krvnih žila

Oleg PETROVIĆ: Učestalost molarnog graviditeta s osvrtom na patohistološke karakteristike

Anđelka RADOJČIĆ: Citogenetska i imunološka analiza s Robertsonovom translokacijom

Marijan RITTERMAN: Komparativna ispitivanja tromboembolijskih komplikacija u bolesnika s arteficijelnim srčanim valvulama

Đula RUŠINOVIĆ: Crohnova bolest u bolesnika KBC-a Rijeka – analiza desetgodišnjeg materijala

Antun SASSO: Dijagnostička i kineziološka elektromiografija u analizi disfunkcije mekog nepca

Željko SESAR: Učestalost i značaj akutnog dijarealnog sindroma te istraživanje kampilobakterije u dječjoj dobi na području općine Zlatar Bistrica

Rajka STANIĆ-ZAPPIA: Primjena konjugiranih estrogena u fiziološkoj i artificijalnoj postmenopauzi

Ante UJEVIĆ: Utjecaj mehaničke ventilacije na funkciju pluća i bubrega kod respiracijski dekompenzirane kronične opstrukcijske plućne bolesti

Ivan VOLF: Korekcija vertikalne dimenzije okluzije u liječenju artropacija temporomandibularnog zgloba

1988.
Jadranka BOŽIN-JURAČIĆ: Djelovanje zopliconea i nitrazepama na radnu sposobnost smjenskih radnika R.O. Sigurnost Rijeka

Maja CVRLJE: Infekcije respiratornog trakta u predškolske djece uzrokovane hemofilnim bakterijama s posebnim osvrtom na haemophilus influenzae i njegovu osjetljivost na antibiotike

Mirna ČEHIĆ-ŽICA: Učestalost lumbosakralnog sindroma u lučkih radnika

Jasna GOBIĆ-MATEJČIĆ: Metoda prekida trudnoće u drugom trimestru primjenom prostaglandina

Antonija JUG: Primjena metode kondicioniranja cakline u stomatologiji

Tatjana KEHLER: Pojava artimija tijekom ergometrijskog testiranja bolesnika s infarktom miokarda

Damir KOVAČEVIĆ: Značenje sekvencijalnog određivanja C-reaktivnog proteina kod urinarne infekcije u djece

Nela KUFTINAC: Istraživanja prokuženosti pomoraca duge plovidbe s Epstein-Barr virusom

Juraj KUNIŠEK: Korelacija ergometrijskog testiranja i razine HDL-holesterola

Maja KRAŠEVIĆ: Vrijednost patohistološke klasifikacije tumora prelaznog epitela mokraćnog mjehura

Dragan LJUTIĆ: Utjecaj atriopertina na venomotoriku

Angelina MARAS-SURDUČKI: Prilog dijagnostici i prevenciji fisurnog karijesa u dječjoj dobi

Irislav MARGAN: Incidencija rizičnih faktora u trudnoći i porođaju s opisom i katalogom rizičnih faktora

Vilma MATKOVIĆ: Epidemiologija kroničnog bronhitisa u žena na području Bakra, Krasice i Viškova

Radovan MIHELIĆ: Kronična nestabilnost koljena nakokn meniscektomije

Miloš POTKONJAK: Zdravstveno-socijalni profil stanovništva otoka Vrgade

Vedran RADONIĆ: Mogućnosti kirurške opskrbe povrijeđene slezene. Analiza posljedica splenektomije

Mladen RAKIĆ: Poremećaj srčanog ritma za vrijeme endotrahealne intubacije i uvoda u opću anesteziju

Anton RUKAVINA: Komparativno ispitivanje rezultata liječenja maleolarnih prijeloma na kirurškom odjelu Bolnice u Slavonskoj Požegi

Miroslav STAMATOVIĆ: Mogućnosti otkrivanja genetskih anomalija ploda u prvom tromjesečju trudnoće

Ranko SUŠANJ: Statička i dinamička funkcija stopala poslije artrodeze gležnja

Nadežda TOKIĆ-CRNIĆ: Incidencija bronhospazma u bolesnika s bronhalnom astmom u općoj anesteziji

Branka UKROPINA-IVIĆ: Hemodinamika uterusa i utjecaj na stanje fetusa kod aortokavalne kompresije za vrijeme anesteziije kod carskog reza

Božena VUTUC: Procjena oralnog zdravlja i uspješnost stomatološke zaštite dječje populacije na području Labinštine

Renata WIOLA: Ispitivanje povezanosti respiratornih bolesti djece sa smetnjama ponašanja

1989.
Višnja BLAŠKOVIĆ-ŠUBAT: Topografska anatomska obilježja apikalnog dijela korijenskog kanala

Marta BONIFAČIĆ-ZATEZALO: Ispitivanje etioloških činilaca u Menierove bolesti

Sunčica BRADIČIĆ-PETRINOVIĆ: Apsentiziam zbog neuroza u pomoraca

Nada BRNČIĆ-DABO: Morbili prije i nakon uvođenja obavezne imunizacije u subregiji Rijeka

Ivan BROZIČEVIĆ: Epidemiologija prednjeg lijevog Fascikularnog bloka

Ines CAR: Usporedna analiza epidemioloških karakteristika raka jajnika na zagrebačkkom i riječkom području

Marija ČATIPOVIĆ: Klasifikacija šećerne bolesti na području Bjelovar

Gordana DOMIKA: Utvrđivanje intrauterinog stanja ploda pomoću testa fetalne reaktivnosti

Ivica KONTOŠIĆ: Utjecaj buke kao riziko faktora u pojavi hipertonije u pomoraca

Višnja KOVALJEV-ŽIC: Rasprostranjenost i značenje nalaza Acinetobactera kod različitih bolesti na području Rijeke

Borjana KREMŽAR: Pomen aktivnosti antitrombina pri politravmatiziranih bolnikih

Pero LUČIN: Uloga imunoloških činilaca u streptozotocinom induciranom isulitisu i dijabetesu u miša

Smilja MARAVIĆ-BRAVAR: Apsentizam zbog bolesti ovisnosti u radnim organizacijama za promet i trgovinu

Bruno MAZZI: Model racionalne organizacije primarne zdravstvene zaštite u mjesnoj zajednici

Davor MIHELČIĆ: Specifičnosti alkoholizma u goranskih radnika

Livija MOHOROVIĆ-BELIĆ: Rizična stanja potpornih tkiva zuba u djece

Ivo MOSTARČIĆ: Pušenje i promjene u usnoj šupljini

Elvira MUSTAĆ: Rezultati bakteriološke verifikacije akutnih infekcija gornjih dišnih putova

Gordana NIKŠIĆ-VIDAS: Procjena stanja parodonta u stanovnika Motovuna

Marija ŠEGON-PETKOVIĆ: Uloga antigena klase II glavnog sustava tkivne snošljivosti u kontroli normalnog rasta

Branimir PETRUŠIĆ: Epidemiološka slika tuberkuloze u općini Rijeka u razdoblju od 1966. do 1986. godine

Mladen POGORELIĆ: Utjecaj etomidata na glikogenolizu i glukoneogenezu u hepatocitima štakora kultiviranih in vitro

Marija RUTAR-ZUPANČIĆ: Vednost laktata, piruvata in respiracijskih plinov v arterialni in mešani venozni krvi pri bolnikih z respiracijsko insuficienco

Snježana STANKOVIĆ: Značenje rane dijagnostike u liječenju ektopične trudnoće

Aleksandar ŠIKIĆ: Prikaz zdravstvenog stanja u stanovništva Drage Bašćanske i Jurandvora na otoku Krku u razdoblju od 1973. do 1979. godine

Milorad ŠUŠA: Uloga imunološkog sustava u regeneraciji organa

Aleksandar VČEV: Utjecaj ekstra hepatalne holestaze na vrijednosti serumskih proteina

1990.
Dubravka CUCULIĆ: Informiranost učenika od 12 do 16 godina o sindromu stečene imunodeficijencije (vrednovanje podataka dobivenih anketom)

Stipe ČIZMIĆ: Lokalna primjena adrenalina u toku halotanske anestezije

Boris DŽELALIJA: Rikecijske bolesti na području sjeverno-dalmatinske subregije

Jadran ERČIĆ: Problemi u liječenju prijeloma radijusa na tipičnom mjestu

Milan GAJIĆ: Prilog sonografskoj dijagnostici ekspanzivnih procesa jetre

Tanja GRŽETIĆ-ROMČEVIĆ: Opstruktivne bolesti pluća

Zlata JAKŠA: Epidemiologija miasthenije gravis u primorsko-istarsko-goranskoj regiji

Julijana MARKOVIĆ-FRANINOVIĆ: Usporedba rezultata operativnog i konzervativnog liječenja stenoze ekstrakranijalnih karotidnih arterija

Dubravka MATANIĆ: Promjene u plućima izazvane popuštanjem srca s osvrtom na fantomske tumore pluća

Elika MESAROŠ: Epidemioologija multiple skleroze u Gorskom kotaru – uloga faktora okoline

Iva PAVLOVIĆ-RUŽIĆ: Vrijednosti imunodetekcije i imunoterapije u liječenju malignih solidnih tumora

Eduard PAVLOVIĆ: Značaj socijalno-kulturnih faktora kod paranoidnih stanja u bolesnika riječkog područja

Duška RENDIĆ-MIOČEVIĆ: Utjecaj preranog spuštanja glavice djeteta na nastanak kraniosinostoza

Vesna RUPČIĆ: Funkcionalni testovi štitnjače u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom

Tonča SEPIĆ: Procjena antiseptičkog djelovanja tinkture propolis u endodontskoj terapiji

Vesna ŠTEFANAC-NADAREVIĆ: Istraživanje morbiditeta stranih turista

Vesna ŠENDULA-JENGIĆ: Regionalne specifičnosti alkoholičara liječenih u Psihijatrijskoj bolnici Rab

Miljenka TOMLJANOVIĆ-BLAŽEVIĆ: Utjecaj ženskih hormona na parodontna tkiva

Karmen UZELAC-LONČAREK: Kongenitalne malformacije kod mrtvorođenih plodova 20-36 tjedna gestacije

Gordana ZAMOLO: Masivni hipertenzivni hematom i atipično cerebralno krvarenje

Marijan ŽUPAN: Anomalije trajnih zubi u djece istarsko-primorsko-goranske regije

1991.
Goran BAJEK: Akutni subduralni hematom kao komplikacija kraniocerebralne ozljede. Usporedba rezultata kirurškog liječenja primjenom različitih operativnih postupaka

Vesna BARAC-LATAS: Eksperimentalna i klinička istraživanja demijeliniziacijskih bolesti u trudnoći

Mladen DEFRANCESCHI: Endokrinološki status u bolesnika s alkoholnom cirozom jetre

Željka JAMBROVIĆ-GAŠPARAC: Socijalno-psihijatrijska analiza u vozača motornih vozila

Dražen KOVAČ: Značenje patohistološke klasifikacije karcinoma želuca
Nives KRUŽIĆ: Doprinos elektromiografije u dijagnostici lumboishialgije

Ksenija LUČIN: Uloga stanične imunosti u kontroli rasta singeničnog fibrosarkoma

Daniela MALNAR-DRAGOJEVIĆ: Distribucija antigena klase II u normalnim organima svinje

Damir MUHVIĆ: Modulacija kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa somatostatinom

Vesna NAJMAN-KRVAVICA: Analiza promjena u usnoj šupljini dijaliziranih bolesnika

Ivica PAVIĆ: Selektivna uloga limfocita T u kontroli virusne infekcije

Iris SLIVAR: Incidencija parodontnih promjena u trudnica s poremećenom tolerancijom glukoze

Davor ŠTIMAC: Istraživanja receptorskih sustava u izoliranoj šarenici goveda

Leon ŠTIMAC: Dentalno zdravlje goranske djece i mogućnost ostvarivanja stomatološke zaštite

Elmira TABAKOVIĆ: Epidemiološki aspekti alergijskih bolesti u djece na području općine Derventa

Snježana ZARUBICA: Gubitak prostora u segmentima I2-M1 nakon preranog gubitka zubi zone odupiranja kod različitih ortodontskih anomalija

1992.
Snježana BAJEK: Morfohistokemijska istraživanja duboke muskulature čovjeka

Srđan BANAC: Epidemiološka studija bronhalne astme školske djece na području cresko-lošinjskog arhipelaga

Mira BUČUK: Prognoza transzitorne globalne amnezije

Ariana FUŽINAC-SMOJVER: Fetalni i postnatalni razvoj i diferencijacija pojedinih tipova mišićnih vlakana u lumbalnom dijelu M. erector spinae

Dean GIROTTO: Placenta previa i abruptio placentae kao uzrok urgentnog stanja u opstetriciji

Ivica GRKOVIĆ: Veličine i međusobni odnosi kolodijafiznog kuta i kuta anteverzije vrata bedrene kosti

Lea GUDELJ: Urođenoubilačka (NK) aktivnost humanih decidualnih limfocita prvog tromjesečja trudnoće

Nikola IVANIŠ: Značenje ultrazvuka u dijagnostici kolelitijaze

Leo JONJIĆ: Dentalni morbiditet studenata riječkog Sveučilišta

Goran KRSTAČIĆ: Utjecaj jednokratnog subsaturacijskog ronjenja na plućne funkcije ronilaca

Maja LINIĆ-ABRAM: Utjecaj beta-laktamskih antibiotika na mehanizme specifične i nespecifične otpornosti

Đulijano LJUBIČIĆ: Neuroendokrini aspekti shizofrenije i depresije

Marina MARAS-ŠIMUNIĆ: Utjecaj koncentracije hemoglobina krvi na difuzijski kapacitet pluća

Ines MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ: Protektivni učinci peptidoglikana i indometacina u imunosuprimiranih miševa

Jasenka MRŠIĆ: Utjecaj blokatora kalcijskih kanala na spoznaju u intaktnih i hipoksiji izloženih štakora

Ankica PAVLIČEVIĆ: Epidemiologija pojave bolesti ovisnosti u srednjoškolske omladine

Lejla PETERNJEL: Razvoj zdravstvene misli i prakse na području Kopra do kraja 17. stoljeća

Bojan POLIĆ: Učinak citomegalovirusne infekcije i citokina na ekspresiju antigena tkivne podudarnosti na mišjim fibroblastima

Ivica POLJAK: Krvno-moždana barijera u infekcijskim i neinfekcijskim bolestima središnjeg živčanog sustava

Igor PRPIĆ: Prediktori ranog ishoda traume glave u djece

Tomislav RUKAVINA: Utjecaj makrolida, aminoglikozida i beta-laktamskih antibiotika na humoralnu imunološku reaktivnost

Branko ŠESTAN: Rezultati liječenja rupture prednjeg ukriženog ligamenta koljena

Anton ŠTERN: Preživetje pri bolnikih z drobno celičnim pljučnim rakom

Brigita TIĆAC: Funkcijske promjene T-stanica pod utjecajem različitih antibiotika

Jelena TOMAC: Imunohistološka istraživanja sluznice želuca

Darinka VUČKOVIĆ: Promjene u funkciji fagocita tijekom kemoterapije

Anton ŽGOMBIĆ: Klinička iskustva u primjeni adhezivnih mostova

1993.
Pero DRAGANIĆ: Utjecaj antagonista kalcija na motoričku aktivnost kunića s traumatiziranom kičmenom moždinom

Ana FAJDIĆ-FURLAN: Evaluacija oralnog zdravlja i zdravstvene kulture učenika osnovne škole

Harry GRBAS: Hitna medicinska pomoć i urgentna stomatologija

Sanjin KILVAIN: Mogućnosti dobivanja bubrega s umrle osobe u riječkoj subregiji (razdoblje od 1986. do 1990.)

Damir MILETIĆ: Sonografija tupih povreda abdomena

Durđica MUHVIĆ-OSTOJIĆ: Polinoza i hiposenzibilizacija djece

Ester PERNJAK-PUGEL: Histološke i histokemijske osobitosti mišićnih vlakana nekih riba Jadranskog mora

Gordana RUBEŠA: Zastupljenost i fenotipska obilježja perforin pozitivnih stanica u perifernoj krvi i decidui prvog tromjesečja trudnoće

Dragoslav ŠABAN: Mikrobiološka analiza mora opatijske općine u periodu 1986.-1991.

Zlatko TROBONJAČA: Imunomodulacijski učinci somatostatina

Lidija TUŠKAN-MOHAR: Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti u Gorskom kotaru

Ivan VLASTELIĆ: Acidobazni status venske krvi u trudnica u placentnom insuficijencijom i EPH gestozom

Zoran ŽGALJARDIĆ: Etiopatogeneza, dijagnostika i liječenje traumatskog oštećenja srednje trećine lica i maksilarnog sinusa

1994.
Dragan AKSENTIJEVIĆ: Dijagnostički kriteriji moždane smrti. Kritički osvrt

Sanja BALEN-MARUNIĆ: Značaj ekspresije perforina u kliničkoj transplantaciji bubrega

Irena BARBARIĆ: Morbiditet turista na opatijskom području s posebnim osvrtom na rizične skupine

Radoslava BARETA: Funkcije bolnice u zdravstvenom području

Alan BOSNAR: Sudsko-medicinsko ispitivanje umrlih od bolusne smrti u razdoblju od 1975. do 1985. godine
Ines BRAJAC: Klinička, epidemiološka i mikološka studija saprofitne pitirijaze

Irena CRNKOVIĆ: Značaj smanjene ekspresije molekula razreda i glavnog sustava tkivne snošljivosti kao mehanizma kojim citomegalovirus izmiče imunološkom nadzoru

Adelaida HALAJI-LAABY: Dijagnostički i terapijski radiologijski postupci kod renovaskularne hipertonije

Simona KRŽIŠNIK-ZORMAN: Mioglobinemija u trombolitičkom liječenju akutnog infarkta miokarda

Romana JERKOVIĆ: Ispoljavanje egzogenih gena u regenerativnom tkivu skeletnih mišića štakora

Hrvoje LALIĆ: Pojava neuroza i njihov utjecaj na radnu sposobnost radnica zaposlenih u uslužnim djelatnostima

Ivana MARIĆ: Sinus coronarius i njegove pritoke u čovjeka i psa

Vladimir MIĆOVIĆ: Mikrobiološka kontaminacija u objektima za proizvodnju i promet hrane

Jadranka NEMARNIK: Iizolacija i učinak presađivanja stanica Lagerhansovih otočića pankreasa glodavaca

Maja OSTERMAN-KOVAČEVIĆ: Utjecaj koncentracije iona na rezultat mjerenja duljine korijenskog kanala zuba električnom metodom – studija in vitro

Goran PALČEVSKI: Uloga balonske atrioseptostomije u liječenju prirođenih cijanotičnih srčanih pogrešaka u Klinici za dječje bolesti Kantrida od 1980. do 1993.

Renata PERINIĆ: Kineziograf kao pomoćno dijagnostičko sredstvo u analizi križanog zagriza

Bogdan RADAKOVIĆ: Sindrom nemirnih nogu u venskoj insuficijenciji

Neven SKITARELIĆ: Značaj i posljedice streptokokne bolesti u djece na zadarskom području

Neda SMILJAN: Histokemijska analiza zglobne hrskavice u anemičnih štakora

Marin F. STANČIĆ: Ratne ozljede živaca

Veljko ŠANTIĆ: Hepatitis B i multipla skleroza

Matjaž ŠEBENIK: Utjecaj nikardipina na globalnu i segmentnu funkciju lijeve klijetke kod vaskularne bolesti srca

Damir ŠTIFANIĆ: Vrednovanje Doppler sonografije i fotoelektrične pletizmografije u procjeni vaskularnih komplikacija šećerne bolesti
Danijela TOMIĆ: Značenje Chlamydia trachomatis u etiologiji negonoroičnog uretritisa (za razdoblje od 1988. do 1992. godine)

Vladimir ŽMAK: Transfuzije prethodno pohranjene autologne krvi tijekom ugradnje totalne endoproteze kuka

1995.
Nives AVANCINI: Analiza pojave cerebrovaskularnog inzulta na osnovi kliničkog meterijala

Zlata BEG-ZEC: Uloga torakalne kirurgije u suvremenoj pulmologiji. Komparativna analiza 1960.-1965. u odnosu na razdoblje 1985.-1990.

Silvana BURAZER: Akutna krvarenja iz gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta od godine 1985. do 1989. u Medicinskom centru Šibenik

Rajko ĆELOVIĆ: Sigmoidoplikacija kao metoda kirurške terapije valvulusa sigmoidnog kolona

Nataša ĆIRIĆ: Mogućnosti procjene tijeka i ishoda trudnoće u trudnica s intrahepatičkom holestazom

Vesna ERAKOVIĆ: Utjecaj blokatora kalcijskih kanala na razinu slobodnih masnih kiselina mozga u eksperimentalnim modelima cerebralne hipoksije i epilepsije u štakora

Palmira GREGOROVIĆ-KESOVIJA: Chlamydia trachomatis kao uzročnik bolesti koje se prenose spolnim putem

Gordan GULAN: Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidue prvog tromjesečja normalnih i patoloških trudnoća

Rozita GULIĆ: Zastupljenost upale srednjeg uha u alergičara

Željko JOVANOVIĆ: Epidemiologija Crohnove bolesti na riječko-istarskom području

Jasna KRIŽ: Učinci blokatora kalcijskih kanala na eksperimentalnu parcijalnu i generaliziranu epilepsiju u štakora

Maja LENKOVIĆ: Utjecaj trudnoće na pojavu venozne insuficijencije donjih ekstremiteta

Nebojša NIKOLIĆ: Terapijski efekti nifedipina u ublažavanju simptoma morske bolesti

Robert PARO-VIDOLIN: Vrijednost profilakse Rh-D imunizacije

Renata POROPAT: Mogućnost očuvanja oralnog zdravlja u populaciji otoka Krka

Mirko PRODAN: Značenje vibracijsko-akustičke stimulacije u nadzoru rizične i normalne trudnoće
Goran POPIĆ: Proširenost i značaj hepatitis B virusonoštva u populaciji trudnica

Jagoda RAVLIĆ-GULAN: Uloga limfocitnih subpopulacija u imunoprotektivnom djelovanju peptidoglikona

Ines STRENJA-LINIĆ: Antigeni HLA sustava i multipla skleroza u Gorskom kotaru, Hrvatska

Ivone ŠPILER-UHAČ: Utjecaj okluzijskih odnosa na izgled kineziografskog registrata u eugnatih ispitanika

Alan ŠUSTIĆ: Sonografija u sindromu akutnog zatajivanja bubrega

Biserka TROŠELJ-VUKIĆ: Zdravstveno-ekonomske posljedice akutnih infektivnih proljeva: dijagnostički i terapijski aspekti

Dinko VITEZIĆ: Benigna epilepsija s okcipitalnim paroksizmima

Robert ŽIVADINOV: Epidemiologijsko istraživanje bolesti motornog neurona u Primorsko-goranskoj županiji

Maja LENKOVIĆ: Utjecaj trudnoće na pojavu venozne insuficijencije donjih ekstremiteta

Nebojša NIKOLIĆ: Terapijski efekti nifedipina u ublažavanju simptoma morske bolesti

Biserka TROŠELJ-VUKIĆ: Zdravstveno-ekonomske posljedice akutnih infektivnih proljeva: dijagnostički i terapijski aspekti

Dinko VITEZIĆ: Benigna epilepsija s okcipitalnim paroksizmima

Silvana BURAZER: Akutna krvarenja iz gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta od 1985. do 1989. godine u Medicinskom centru Šibenik

1996.
Marko MIMICA: Procjena ugroženosti ploda mjerenjem fetalnog moždanog protoka krvi

Goran GOLČIĆ: Liječenje boli kod koštanih metastaza raka dojke

Vera VLAHOVIĆ-PALČEVSKI: Analiza potrošnje lijekova u kliničkom bolničkom centru rijeka od 1990. do 1994.godine

Sandro DESSARDO: Korelacija kliničkih ultrazvučnih i patomorfoloških nalaza u definiranju uzroka neonatalne smrti

Dalen LEGOVIĆ: Osteotomije goljenične kosti u varus artroza koljena

Sanja ZORIČIĆ: Morfološke i histokemijske osobitosti zglobne hrskavice štakora tretiranih glukozom

Stjepan RIMAN: Izbor i primjena tehnike u pristupu angiografskoj dijagnostici - vlastita iskustva

Berislav BUDISELIĆ: Mjesto i uloga renalne angiografije u dijagnostici vaskularnih i parenhimnih promjena bubrežnog transplantata

Vladimir MOZETIĆ: Uloga indeksa otpora u kolor doppler praćenju perfuzije transplantata bubrega

Andrijana VČEVA: Nova terapijska shema za eradikaciju helicobacter pilori i cijeljenje duodenalnog ulkusa

Vladimir BUTORAC: Postoperativni astigmatizam rožnice u afakiji

Nataša MRDULJAŠ-ĐUJIĆ: O nekim karakteristikama depresije u bolesnica s karcinomom dojke

Dragan JANKOVIĆ: Evaluacija djelovanja akupunkture na cerebralnu cirkulaciju u osoba s migrenom

Silvio FERRERI: Sagitalno-vertikalni odnosi maksile i mandibule prema bazi lubanje u ispitanika s klasom ii/1 i klasom ii/2

Senija BEHREM-EMINOVIĆ: Procjena vrijednosti dna ploidije i ag nor-a kao prognostičkih varijabli za kolorektalne karcinome

Nataša MATAKOVIĆ-MILEUSNIĆ: Uloga citologije u dijagnostici plućnih malignoma

Tamara ŠOIĆ-VRANIĆ: Utjecaj salbutamola na denervirane skeletne mišiće štakora

Sonja PEZELJ-RIBARIĆ: Procjena homogenosti kanalnog ispuna postupkom fluidnog transporta

1997.
Milorad STIPANOVIĆ: Biomedicinski pokazatelji i odstupanja u ponašanju alkoholičara

Srećko SEVERINSKI: Gnojni meningitis u dječjoj dobi (Doprinos strategiji rane dijagnostike)

Snježana GOLUBOVIĆ: "Asa score": prognostički važan kriterij poslijeoperacijskih komplikacija transhijatalne esofagektomije

Jasna GRKOVIĆ: Kvaliteta života bolesnika na redovitoj hemodijalizi

Klaudija VIŠKOVIĆ: Promjene u epidemiološkoj slici razvojne anomalije kukova na području Labinštine tijekom 25 godina

Marija Crnić-Martinović: Značenje i uloga hla-dr antigena u patogenezi nekih autoimunih bolesti

Neven VRSALOVIĆ-CAREVIĆ: Farmakološka hemostaza kod prostatektomije

Slaven RADOJČIĆ: Najčešći uzroci smrti osoba stradalih u prometnim nezgodama

Jasna ŠTIFANIĆ: Vrednovanje ultrazvučne doppler-sonografije venskog sustava u ranoj detekciji inkompetencije valvula u djece školske dobi genetski determinirane za vensku insuficijenciju

Boris MLINARIĆ: Ultrazvučni i ct prikaz malignog hepatoma prije i poslije infuzije lipiodola

Ariana ŠJARDI : Bioelektrični potencijal dentina-klinička studija

Ervin RADETIĆ: Suvremena načela zbrinjavanja teških opeklina

Brankica MIJANDRUŠIĆ-SINČIĆ: testovi plućne funkcije bolesnika na redovitoj hemodijalizi

Aleks FINDERLE: Analiza indikacija za primjenu vakuumekstraktora

Neven MARTINOVIĆ: Istraživanje morbiditeta putnika i posade na putničkom brodu

Željko MATKOVIĆ: Intrauterina smrt ploda u drugoj polovini trudnoće

Tea SCHNNURER-LUKE-VRBANIĆ: Elektromiografsko ispitivanje paravertebralnih mišića u bolesnika s lumbalnim bolnim sindromom

Dražen STOJANOVIĆ: Oštećenje sluha u pripadnika hrvatske vojske u domovinskom ratu

Tatjana BOBUŠ: Telekobaltna terapija kod operabilnog karcinoma dojke

Klementina RUŽIĆ: Incidencija nesreća na radu u miru i u ratu

Neven PEJKOVIĆ: Promjena serumske koncentracije mioglobina nakon
intravenskog unošenja sukcinil kolina

Ankica VIDAS-KAĆANSKI: Učestalost primarnih i sekundarnih demencija
obrada kliničkog materijala

Dražen CUCULIĆ: Žrtve domovinskog rata obrađene na Zavodu za sudsku
medicinu rijeka u razdoblju od 1991. do 1995.godine

Elizabeta DADIĆ-HERO: Utjecaj ratnog iskustva na anksioznosti, poremećaje
u ponašanju i školski uspjeh u adolescenata

Senija ČEKADA: Utjecaj nasljeđa i stečenih faktora na učestalost anomalija urinarnog trakta

Inge BOŠKOVIĆ: Istraživanje veličine slijepe pjege kompjutoriziranom perimetrijom
u glaukomu otvorenog kuta

Toni VALKOVIĆ: Odnos tumorskih makrofaga i gustoće malih krvnih žila u
invazivnom raku dojke

Elvira ŠKUNCA-RIDMAN: Uloga biofizikalnog profila u nadzoru stanja fetusa

Saša OSTOJIĆ: Modulacija trudnoće raznorodnim solubilnim čimbenicima u cba/j x dba/2 miševa

Alenka VUKELIĆ: Procjena fizičkog opterećenja pri radu na "stabilnom" radnom mjestu statističkom analizom pulsa

Sandra ROSOVIĆ: Diferencijalno-dijagnostički problemi krvarenja iz gornjeg dijela
gastrointestinalnog trakta

1998.
Arsen PAVIĆ: Prevencija i liječenje infekcija ratnih ozljeda ekstremiteta uzrokovanih gram negativnim bacilima

Viviana AVANCINI-DOBROVIĆ: Promjene na koži bolesnika s reumatoidnim artritisom

Ika RONČEVIĆ-GRŽETIĆ: Depresivne reakcije pacijenata s posttraumatskim stresnim
poremećajem

Antica DULETIĆ-NAČINOVIĆ: Usporedba učinkovitosti hidroksiureje i busulfana u
liječenju kronične granulocitne leukemije

Ljubica JURETIĆ-KUŠČIĆ: Procjena bubrežne funkcije radionuklidima prije i nakon
litotripsije

Neven MATERLJAN: Hrvatski prilozi u povjesnici pomorske medicine

Leonardo BUKMIR: Epidemiološko istraživanje uporabe lijekova u osoba starijih od 65
godina i utjecaj socio-medicinskih čimbenika na raširenost pojave

Tanja FRANČIŠKOVIĆ: Reakcija na borbeni stres

Dubravka TOPLJAK-POLIĆ: Rana dijagnostika tumora ženske dojke ultrazvukom i
mamografijom

Lovel GIUNIO: Dinamika promjena kardijalne i respiracijske funkcije u sistemnom
eritemskom lupusu

Silva ŠOJAT: Usporedba kirurških i nekirurških načina sterilizacije žena

Ivan PAVLOVIĆ: Uloga i vrijednost irigografije u suvremenoj dijagnostici karcinoma
debelog crijeva

Goran PELČIĆ: Ortoptičko liječenje strabizma

Leo ČABRIJAN: Kliničko, patohistološko i imunohistokemijsko razlikovanje
keratoakantoma i spinocelularnog karcinoma

Gojko GOŠOVIĆ: Učinkovitost povišenog tlaka kisika na metastaziranje anaplastičnog
karcinoma u štakora ovisno o broju uštrcanih tumorskih stanica

Edita SIMONIĆ: Utjecaj psihičkih čimbenika na psoriasis vulgaris

Vladimir BOSCHI: Vrijednost preventivne antibiotske terapije u zbrinjavanju ranjenika

Suzana SURIJAN: Osobitosti streptokoknih infekcija na području Doma zdravlja Buzet

Stela ŽIVČIČ-ĆOSIĆ: Promjene tjelesne težine kod bolesnika s kroničnim terminalnim bubrežnim zatajenjem na početku liječenja redovitom hemodijalizom

Lorena RADOLOVIĆ-PRENC: Značaj analize provodljivosti perifernih živaca u dijagnostici dijabetičke polineuropatije

Astrid KRMPOTIĆ: Značaj m l52 gena mišjeg citomegalovirusa u izbjegavanju imunološkog nadzora

Sanja KATALINIĆ: Operacijski zahvati tijekom trudnoće u razdoblju od 1987. do 1997. godine

Mirela FABIJANIĆ-BASSI:Analiza faktora okoline koji mogu utjecati na razvoj skoliotičnog držanja školske djece

Milan RADOJČIĆ: Popratne pojave telekobaltne terapije tumora glave i vrata

Leo GRANDIĆ: Etiologija opstruktivne žutice i mogućnosti kiruškog liječenja

Hrvoje ŠTALEKAR: Nove spoznaje u kirurškom liječenju poslijetraumatskog osteomijelitisa

Natalija KUČIĆ: Karakterizacija citomegalovirusnih gena za izbjegavanje imunološkog
nadzora

Bojan GLAŽAR: Svećenici i redovnici u hrvatskoj medicinskoj biobliografiji druge polovice 19. i početka 20.stoljeća

Edmea STIPČEVIĆ-BILIĆ: Utjecaj pušenja majke na javljanje alergijskih bolesti u djece

Stanislav RUPČIĆ : Zdjelična i paraaortna limfadenektomija u bolesnica s rakom jajnika

Larisa PRPIĆ: Imunofenotipizacija u diferencijalnoj dijagnostici akutnih leukemija

Anđelko ĐIRLIĆ: Desetgodišnja analiza rada jedinice intezivnog liječenja Kliničkog
bolničkog centra Rijeka

Asja VALKOVIĆ-MIKA: Razlikovanje cističkih tvorbi aspiracijskom punkcijom štitne
žlijezde

Ivana BREKALO: Razina proupalnih prostaglandina i dušičnog monoksida u slini
bolesnika s adultnim parodontitisom

Olivio PERKOVIĆ: Cerebrovaskularni inzult u mladoj odrasloj dobi

Gordana LAŠKARIN: Regulacija izražavanja citolitičkog proteina perforina u humanim decidualnim limfocitima

Dubravka JURIŠIĆ-ERŽEN: Doprinos prevenciji osteoporoze u postmenopauzalnih žena kvarnersko-goranskog kraja

Vladimir SABLJIĆ: Praćenje nuspojava na primjenu psihofarmaka

1999.
Natalia LUČEV: Ispitivanje položaja i grananja vanjske karotidne arterije

Ante KVESIĆ: Utjecaj metode liječenja prijeloma humerusa na trajanje rehabilitacije

Aleksandra PIRJAVEC: Prilog kirurškoj tehnici u rekonstrukcijskim zahvatima donjih
ekstremiteta

Daniel ČOHAR: Biokemijski pokazatelji ejakulata te kromosomske aberacije i varijante u muškaraca sa smanjenom plodnošću

Zoran REBAC: Liječenje prijeloma dugih kostiju u djece i mladih metodom ecmes

Irena ZORICA-MILOTIĆ: Uloga fc receptora mišjeg citomegalovirusa

Robert KRAJINA: Klinička i laboratorijska dijagnostika infekcija u novorođenčadi

Alemka BRNČIĆ-FISCHER: Prijevremeni porođaj - etiologija i ishod

Srđan NOVAK: Važnost divertikula dvanaesnika za nastanak bolesti biliopankreatičnog
sustava

Franjo LOVASIĆ: Anatomske osobitosti i patohistološke promjene završnog dijela duktusa koledokusa

Sandi KRSTINIĆ: Uloga obiteljskog liječnika u liječenju visokog krvnog tlaka

Mirjana GRAOVAC: Dob početka shizofrenije i hereditet

Miljenko MANESTAR: Transvaginalni ultrazvuk i uterobrush u evaluaciji
postmenopauzalnih krvarenja

Tamara TIĆ-BAČIĆ: Utjecaj estetskih operacija na strukturu ličnosti

Zdenka TOMŠE: Analiza rezultata kirurškog liječenja karcinoma gušterače

Sandra MILIĆ: Ishod akutnog infarkta miokarda donje stijenke lijeve klijetke

Željko KUPANOVAC: Analiza trombolitičkog liječenja bolesnika s akutnim infarktom
miokarda

Tea TUDOR-PAVLIĆ: Ocjena zdravstvenog stanja strojovođa s posebnim osvrtom na
oštećenje sluha zbog djelovanja buke

Renata GRŽETIĆ-LENAC: Biometrija anatomskih struktura u glaukomskom oku

Đordano BAČIĆ: Prognostički čimbenici u kirurškom liječenju karcinoma rektuma i rektosigmoidnog prijelaza

Slobodanka VUČKOVIĆ-RAPAIĆ: Autosomno dominantne hiperlipidemije u osoba s
preboljelim infarktom miokarda

Igor ANTONČIĆ: Konzervativno liječenje primarnih moždanih krvarenja

Zrinka BRADIČIĆ-VIVODA: Učestalost komplikacija šećerne bolesti u populaciji
primorsko-goranske županije

Ivona ŠKARPA: Zastupljenost citolitičkih stanica u perifernoj krvi bolesnika s
poslijetraumatskim stresnim poremećajem

Indira BOBIĆ: Učinak liječenja eritropoetinom na koncentraciju lipoproteina u
hemodijaliziranih bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega

Sanja JANOVIĆ: Rast stanica mišjeg fibrosarkoma transficiranih citomegalovirusnim
inhibitorima antigenskog predočavanja

Željko ŽUPAN: Akutna normovolemijska hemodilucija bolesnika tijekom kirurške
revaskularizacije srčanog mišića

Irena MERLAK-RADOJČIĆ: Epidemiološka studija u djece s meningomijelokelom u
primorsko-goranskoj, istarskoj i ličko-senjskoj županiji

Nado BUKVIĆ: Odnos uspješnosti konzervativnog i operacijskog liječenja prijeloma kosti lakatnog zglobno- koštanog spoja u djece i mladih

Dominik RUKAVINA: Porod nakon konizacije grlića maternice

Ingrid ŠKARPA-PRPIĆ: Doprinos analize cerebrospinalnog likvora, evociranih moždanih potencijala i magnetske rezonancije u dijagnostici multiple skleroze

George SALEBI: Poslijetraumatski stresni poremećaj i alkoholizam

Velimir RAHELIĆ: Kliničko vrednovanje mehaničkog šava u kirurgiji debelog crijeva

Damir VALENTIĆ: Analiza ozljeda i pobola tijekom rada na naftnim platformama

Tatjana NESTEROVSKA FUNARIĆ: Melanoma: kliničko-epidemiološki aspekti u riječkoj regiji u vremenskom razdoblju od 1977. do 1996. godine

Gordana PAVAN: Procjena mogućnosti liječenja arterijskih oboljenja perkutanom
transluminalnom angioplastikom

Ingrid BELAC-LOVASIĆ: Malignomi dojke u bolesnika KBC Rijeka (1988.-1995):
epidemiološko ispitivanje, terapija i radioterapija

Teodora ZANINOVIĆ-JURJEVIĆ: Disperzija qt intervala i maligne ventrikulske aritmije u bolesnika s akutnim infarktom miokarda

Ivica BEDENICKI: Ispoljavanje cd3-zeta lanca t staničnog receptora i gena za citolitičke molekule u humanim decidualnim limfocitima

Nataša ŠTRBO: Uloga interleukina-15 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih
limfocita

Darko EKL: Komparativna studija liječenja pseudoartroze navikularne kosti

Sanja BRAJNOVIĆ-ZAPUTOVIĆ: Prirođene srčane greške u djece liječene u Dječjoj bolnici Kantrida tijekom petogodišnjeg razdoblja

2000.
Barbara MADY: Longitudinalno praćenje razvoja eugnatija i disgnatija od mlječne do trajne denticije

Zlatko KOLIĆ.: Učestalost i značajnost Berrettinieve anastomoze između medijanog i
ulnarnog živca

Harry NIKOLIĆ: Odnos stupnja vezikoureteralnog refluksa u djece i uspješnost dugotrajnog konzervativnog liječenja

Nina BAŠIĆ-MARKOVIĆ: Uzročnici upale ždrijela u pacijenata na riječkom području u razdoblju od 1993. do 1997. godine
Aleksandar LJUBOTINA: Uloga psihičkog stresa u nastajanju hipertenzije i vrijeda
dvanaesnika

Diana DEBELIĆ: Rekombinantni interferon beta 1-a u terapiji multiple skleroze

Sonja FABRIS-IVŠIĆ: Epidemiološko istraživanje pušenja duhana u srednjoškolske mladeži

Radojka GALIĆ-MILJANOVIĆ: Utjecaj vanbolničke grupne psihoterapije na depresivne reakcije shizofrenih bolesnika

Romano OGUIĆ: Kliničko vrednovanje dijagnostičkog algoritma pretraga u bolesnika s
karcinomom bubrega

Nada VUKELIĆ-DAMIJANI: Uspješnost antikoagulantnog liječenja duboke venske
tromboze ekstremiteta

Daniela KOVAČEVIĆ: Utjecaj šećerne bolesti, sideropenične anemije i hiperkolesterolemije na stomatognati sustav u žena

Irena FRANOLIĆ: Usporedba kožnog testa metodom uboda i specifičnih imunoglobulina e u dijagnostici atopijskih bolesti u djece

Ognjen CEROVIĆ: Odnos težine ozljede i razine serumskih laktata u ozlijeđenih osoba

Ljiljana BULAT-KARDUM: Vrijednost testa eukapnijske hiperventilacije ohlađenim zrakom u dijagnostici bronhalne astme dječje dobi

Nataša IVANČIĆ: Ozljede prednjih zuba u djece

Tedi CICVARIĆ: Kirurško liječenje ranjenika s ratnim ozljedama gornjih ekstremiteta

Miljenko KOVAČEVIĆ: Predisponirajući čimbenici nastanka supraventrikularnih aritmija nakon kirurške revaskularizacije miokarda

Robert CEROVIĆ: Periferna neurektomija kao prilog liječenju neuralgije trigeminusa

Jadranka KAZDA-GARKOVIĆ: Prevalencija helicobacter pylori u djece ličkog kraja

Gordana TOMAŠIĆ-ČUBRANIĆ: Liječenje kolagenoza u djece kombinacijom
imunoglobulina i udarnih ("pulse") doza kortikosteroida

Ivan BAČIĆ: Prevencija i liječenje dehiscijencije operacijske rane trbubušne stijenke

Nebojša SINDIK: Dijatermijska ekscizija transformacijske zone u liječenju cervikalnih
intraepitelijskih neoplazija

Zoran KOVAČ: Utjecaj okluzijskih odnosa zubi na razliku centrične relacije i maksimalne interkuspidacije

Gabrijela STANIĆ: Značenje nalaza apoptotičkih stanica i apoptotičkih tjelešaca u bubrezima endemskih nefropata

Daniela RAČKI: Procjena ljestvica za ocjenu invalidnosti bolesnika od multiple skleroze

Zoran TOMIĆ: Epidemiološko-kliničko ispitivanje migrene

2001.
Gordan CINDRIĆ: Parodontitis odraslih - kliničke i patohistološke korelacije

Marina NIKOLIĆ: Histomorfološke osobitosti humanih skeletnih mišića u odnosu na životnu dob

Melita KUKULJAN-BADURINA: Radiološka procjena komplikacija spontanog subarahnoidnog krvarenja

Igor MEDVED: Utjecaj kirurške revaskularizacije miokarda na funkciju lijeve klijetke u ranom poslijeoperacijskom razdoblju u bolesnika s ishemijskom bolesti srca

Zdravko LUČIN: Timpanometrijsko ispitivanje školske djece za vrijeme i nakon akutne upale srednjeg uha

Sanja FLAJŠMAN-RASPOR: Značaj vrijednosti ige u krvi pupkovine za razvoj alergije u prvim godinama života

Vlasta ROTSCHILD: Stomatološko zdravstveno prosvjećivanje u hrvatskoj tijekom protekla dva stoljeća

Stanislav SOTOŠEK: Ozljede urogenitalnog sustava tijekom domovinskog rata na ličkom ratištu

Vlatka SOTOŠEK: Uloga interleukina - 18 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita

Snježana BEŠLIĆ: Aktivnost alkalne i kisele fosfataze u prijelaznom stadiju apikalnog parodontitisa u pasa

Veljko FLEGO: Citogenetičke promjene malignih stanica pleuralnih izljeva i prognoza bolesti

Dean TURINA: Procjena ishoda liječenja bolesnika s akutnom kraniocerebralnom ozljedom u jedinici intezivnog liječenja - poseban osvrt na ratne ozljede

Zdenka BARIČEV-NOVAKOVIĆ: Sprječavanje bolesti ovisnosti u srednjoškolske mladeži

Dean MARKIĆ: Intraepitelna neoplazija u reseciranom tkivu prostate

Josipa BORČIĆ: Učestalost i etiologija nekarijesnih cervikalnih lezija zuba

Bernard MRAK: Optička pozicija očne leće izmjerena ultrazvukom u presbiopa

Nenad ĐORĐEVIĆ: Učestalost ozlijeđenih i smrtno stradalih pješaka na administarativnom području Županijskog suda u Rijeci

Alen BRAUT: Progresija bakterijske infekcije iz korijenskog kanala u okolna tkiva na modelu psećih zubi

Domagoj MARIČIĆ: Uspjeh terapije kserostomije laserom

Tamara BRAUT: Lokalna primjena ciprofloksacina u liječenju dugotrajno supurirajućeg uha

Marija VUČIĆ-PEITL: Seksualno samopoimanje u shizofrenih bolesnika

Tomislav TADIN: Klinička procjena konvencionalne sonografije u stupnjevanju malignoma mokraćnog mjehura

Gordan RAČKI: Indikacije za završetak porođaja carskim rezom

Nenad PETROŠIĆ: Utjecaj hemodinamskog statusa davatelja na ranu funkciju bubrežnog transplantata

2002.
Joško PROLOŠČIĆ: Povezanost karaktera pijenja i pušenja sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja

Vladimir AHEL: Usporedba marsupijalizacije i cistektomije u liječenju ciste mandibule

Ljerka JINDRA: Utjecaj pušenja na nastanak i progresiju parodontnih bolesti

Miljenka BARLOW: Utjecaj usvojenih navika održavanja oralne higijene na zdravlje parodontnoga tkiva osoba s downovim sindromom

Damir ZEKIĆ: Procjena uspješnosti fiksno-protetskih nadomjestaka

Frad ZEIDLER: Bodovanje ozljeda rano umrlih ozljeđenika radi provjere kvalitete zbrinjavanja

Dražen MASSARI: Citostatska i hormonska kontrola rasta stanica humanog kolorektalnog karcinoma

Dragana MIJATOVIĆ: Procjena uspješnosti liječenja šećerne bolesti analizom učestalosti njezinih akutnih komplikacija

Miranda MUHVIĆ-UREK: Utjecaj x-zračenja na submandibularnu žlijezdu u miševa

Danko BAKARČIĆ: Zdravstveno stanje usta i zubi u djece s poteškoćama u razvoju

Suzana JONOVSKA: Klinička epidemiologija hidronefroze u djece i adolescenata

Željko MADŽAR: Arteriovesnka fistula podlaktice kao prvi trajni pristup krvotoku bolesnika na redovitoj hemodijalizi

Maja MERLAK: Usporedba uspješnosti operacije katarakte metodom ekstrakapsularne ekstrakcije katarakte i fakoemulzifikacije

Marko ZELIĆ: Utjecaj metoklopramida na motilitet gastroduodenalnog segmenta probavne cijevi nakon kirurške revaskularizacije srčanog mišića

Đana PAHOR: Medicinske odrednice u povijesti otoka Krka

Koraljka RAJKOVIĆ: Uloga jodne profilakse u iskorjenjivanju endemske gušavosti na području Grobinštine

Višnja JOVANOVIĆ: Natalitet, mortalitet i letalitet stanovništva Rijeke tijekom devetnaestog stoljeća


2003.
Ante BARBIR: Epidemiološko istraživanje pušenja duhana u zdravstvenim školama

Dragan TRIVANOVIĆ: Utjecaj hiperbarične oksigenacije na tijek trudnoće u abortivnom modelu miševa

Ines DIMINIĆ-LISICA: Uloga obiteljskog liječnika u prepoznavanju depresije

Ana KAŠTELAN: Psihotični simptomi u posttraumatskom stresnom poremećaju

Tea ŠTIMAC: Epidemiološka analiza celijakije u djece u Istarskoj županiji

Ivana LJUBIČIĆ-BISTROVIĆ: Ishod liječenja križobolje s obzirom na dijagnostičku obradu, operacijsku tehniku i stupanj depresivnosti bolesnika

Arsen PLAZONIĆ: Akutno zatajivanje srca u koronarnoj jedinici

Hana MAHMUTEFENDIĆ: Endocitoza i vezikularni transport MHC molekula I. razreda

Davor JURIŠIĆ: Analiza rezultata kirurškog liječenja Dupuytrenove kontraktne

Rajna KNEZ-NIKŠIĆ: Poremećaj hranjenja uzrokovan prehrambrenim navikama u adolescenata

Tanja BATINAC: Ekspresija p53 i Ki-67 proteina u proliferativnim neoplastičnim i ne-neoplastičnim promjenama kože

Damir FABIJANIĆ: Osobitosti akutnog infarkta miokarda u odnosu na spol

Neven ČAČE: Aspiracije stranih tijela u donje dišne putove u djece

Aleksandar ČUBRANIĆ: Tumorska angiogeneza kao prognostički čimbenik u bolesnika s karcinomom želuca

2004.
Josip ŠPANJOL: Histomorfološke promjene hrskavice i subhondralne kosti koljenoga zgloba u ljudi starije životne dobi i onih s osteoartritisom

Lidija ORLIĆ: Utjecaj dijaletičkog liječenja na dužinu i kvalitetu života starih bolesnika

Zlatko ČUBRANIĆ: Prognostičko značenje bloka grane u akutnom infarktu miokarda

Kristijan ĆUPURDIJA: Uloga decidualnih makrofaga u regulaciji imunološke reaktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva

Sanja ŠTIFTER: Indeks proliferacije i apoptoze u odnosu na angiogenezu u bolesnika s non-Hodgkinovim limfomom

Gordana ĐORĐEVIĆ: Ispoljavanje PRAD 1/Cyclin D1 i Ki 67 u paratireoidnoj hiperplaziji izazvanoj kroničnim bubrežnim zatajenjem

Marina BRALIĆ: Poremećaji razvitka mozga tijekom citomegalovirusne infekcije

Tatjana BOGOVIĆ CRNČIĆ: Istraživanje limfokinima aktivirane ubilačke (LAK) aktivnosti decidualnih limfocita

Marina BUBONJA: Patogeneza listerioze u miševa inficiranih intragastričnim putem

Olga CVIJANOVIĆ: Morfometrijske analize humanog koštanoga tkiva trupa slabinskoga kralješka i grebena bočne kosti

Dejan ANDRIĆ: Značajke dekompresijske bolesti ronilaca liječenih u barokomorama na
području Hrvatske od 1967. do 2002. godine

Mirsad SELIMOVIĆ: Primarna mikrokirurška rekonstrukcija perifernih živaca

Neven EŠKINJa: Kirurško liječenje traumatske mijelopatije vratne kralježnice

Sandro BRUSICH: Usporedba mehaničkih i bioloških aortnih zalistaka s obzirom na kvalitetu života bolesnika

Inge KARAVIDA: Morbiditet djece porodne težine od 1000 do 1499 grama

Vesna MAHULJA-STAMENKOVIĆ: Probir novorođenčadi na oštećenje sluha

Luka ČIČIN-ŠAIN: Reaktivacija virusa i protuvirusna imunizacija unosom bakterija transformiranih citomegalovirusnim genomom

Kristian DEŠa: Primjena bodovnih sustava predviđanja smrtnosti u jedinici intezivnog liječenja

Liliana STOJNIĆ-SOŠA: Učinkovitost specifične imunoterapije u liječenju alergijske bronhalne astme i alergijskog rinitisa

Danijela SANTINI-DUŠEVIĆ: Poremećaj regulacije apoptoze u nastanku kožnih promjena eritematoznog lupusa

Marko VELEPIČ: Značaj pojedinih patogenetskih faktora za razvoj sekvela kroničnih tubotimpanalnih smetnji u dječjoj dobi

David BONIFAČIĆ: Uloga timpanometrije u dijagnostici konduktivne redukcije sluha nakon palisadne timpanoplastike

Silvija ZEC SAMBOL.: Utjecaj vegetarijanske dijete na mineralnu gustoću

2005.
Gordana STARČEVIĆ-KLASAN: Utjecaj adolescentne idiopatske skolioze na jakost mišića iliopsoasa

Aldo IVANČIĆ: Utjecaj kliničkih parametara na ishod liječenja aneurizme abdominalne aorte

Koraljka JURETIĆ: Fenotipska i funkcijska obilježja dendritičnih stanica na spoju majčinih i fetalnih tkiva

Iva SORTA BILAJAC: Utjecaj edukacije iz kliničke bioetike na poimanje distanazije i ostalih aspekata smrti i umiranja

Vajdana TOMIĆ: Tijek i ishod trudnoća kompliciranih gestozama

Sanjin RAČKI: Morbiditet, mortalitet od kardiovaskularnih bolesti u bolesnika na redovitoj hemodijalizi

Mirjana LULIĆ-DRLJAČIĆ: Usporedba različitih anestezioloških tehnika u mikrokirurgiji srednjeg uha

Gordana PELČIĆ: Bioetika i transplantacija: utjecaj religijskih uvjerenja na donaciju organa

Robert KARLO: Prijelomi kostiju šake u dječjoj dobi

Vjera MATKOVIĆ: Psihijatrijski komorbiditet kod posttraumatskoga stresnog poremećaja

Radmila LUČIĆ: Promjene kraniofacijalnih parametara u djece s normokluzijom i malokluzijom

Maja NOVAK-STROLIGO: Usporedba vrijednosti refrakcije oka u djece pregledane skijaskopijom i automatskim refraktometrom

Ivana GOBIN: Virulencija legionella longbeachae u intratrahealno inokuliranih miševa

Ozren MAMULA: Analiza prognostičkih čimbenika u bolesnica s rakom endometrija prvog FIGO stadija

Dijana DETEL: Aktivnost dipeptidilpeptidaze IV, disaharidaza i alkalne fosfataze sluznice tankoga crijeva djece s celijakijom

Miro KLARIĆ: Psihičke posljedice u žena izloženih kroničnom ratnom stresu

Vedran FRANČIŠKOVIĆ: Transvaginalna sonografija i tumorski biljezi u razlučivanju novotvorina jajnika

2006.
Manuela BALABAN: Učestalost mutacija del35G gena connexin 26 u idiopatskoj gluhoći

Lada KALAGAC FABRIS: Unilateralna spinalna anestezija – hiperbarni/hipobarni blok u jednodnevnoj kirurgiji

Hari JURDANA: Analiza radiograma femoralnog dijela endoproteze kuka

Denis KLAPAN: Kirurško liječenje preponskih kila otvorenim i endoskopskim metodama

Branko LAKNER: Utjecaj štetnih navika roditelja na nastanak bolesti ovisnosti adolescenata

Stanko ĆAVAR: Vrijednost privremene derivacije mokraće u pripremi za definitivni rekonstruktivni zahvat na mokraćovodu u djece

Irena KRZNARIĆ-ZRNIĆ: Epidemiologija akutnog pankreatitisa u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju od 1995. do 2004.

Morana BRKLJAČIĆ: Bioetika i palijativna medicina: potreba grada Rijeke za hospicijem i palijativnom medicinom

Marina LETICA CREPULJA: Tijek i ishod idiopatske trombocitopenične purpure u djece

Marzena Renata MAZUR-GRBAC: Procjena dijagnostičke vrijednosti virtualne kolonoskopije u otkrivanju polipoidnih lezija debelog crijeva

Petra VALKOVIĆ: Usporedba mamografije i ultrazvuka u predoperacijskoj procjeni suspektne lezije u dojci

Marina MILETIĆ-BARKOVIĆ: Perioperacijska analgezija nesteroidnim antireumaticima u rekonstrukcijskim zahvatima na koljenu

2007.
Mirta KUČAN MORAAL: Razina citokina u slini bolesnika s oralnim lichen planusom

Milena KABALIN: Učestalost astme u predškolske djece Primorsko-goranske županije

Daniela GERMIN PETROVIĆ: Intradijalitičke promjene determinirane korištenim dijalitičkim metodama i biomaterijalima

Maksim VALENČIĆ: Senzorično urgentno mokrenje kao predznak cistocele

Mirjana FUMIĆ: Sudsko-medicinske karakteristike i učestalost ozljeda maksilofacijalnog područja smrtno stradalih u prometnim nesrećama

Fedor DORČIĆ: Učestalost psihičkih poremećaja uzrokovanih ratnim stresom utvrđenih u ambulantama primarne zdravstvene zaštite

Kristina LAH TOMULIĆ: Prevalencija simptoma astme, alergijskog rinitisa i atopijskoga dermatitisa u djece Primorsko-goranske županije

Medjit SMAILJI : Incidencija prijeloma kostiju lokomotornog aparata u djece i adolescenata

Slavica ĆORIĆ.: Psihosomatski status pretilih u Hercegovačko-neretvanskoj županiji

Igor MIRKOVIĆ.: Značaj femoropoplitealne premosnice kod okluzijskih oboljenja arterija donjih akstremiteta

Dejvis MOČENIĆ: Pojačanje transpedikularnog fiksatora u liječenju nestabilnih prijeloma slabinske kralješnice

2008.
Lara BATIČIĆ:Klinička značajnost određivanja aktivnosti serumske dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) u oboljelih od upalnih bolesti crijeva

Darija MALOVIĆ.: Stanični sastav i morfologija stanica limfnog čvora u bolesnika s akutnim toksoplazmoznim limfadenitisom

Vanja GAGIĆ JOVIĆ.: Lipidni status u bolesnika s cirozom jetre

Frane RUNJIĆ.: Difuzijski kapacitet pluća u bolesnika s arterijskom hipertenzijom

Linda CASER.: Terapijska vrijednost primjene svježe smrznute plazme

Juraj ARBANAS.: Imunohistokemijska analiza velikog slabinskog mišića u čovjeka s obzirom na polazište i starenje

 

2009.

Nikica ŠUTALO, dr. med.: Usporedba uspješnosti Lichtensteinove operacije preponske hernije s polipropilenskom prema trodimenzionalnoj prolenskoj mrežici

Mirjana JANKOVIĆ, dr. med.: Praćenje i analiza nuspojava lijekova u duševnih bolesnika

Zoran TROSKOT, dr. stom.: Uspješnost terapije potpunim protezama obzirom na stupanj resorpcije alveolarnoga grebena

Vlasta ORLIĆ KARBIĆ, dr. med.: Stajalište maturanata o darivanju organa i transplantaciji

Ivona FERKOVIĆ, dr. med.: Histološke i endoskopske karakteristike sluznice želuca u djece s Helicobacter pylori infekcijom

2010.

Daniela GLAŽAR IVČE, dr.med.: Epidemiološka analiza zaraznih bolesti u Primorsko-goranskoj županiji

Marinko MARIĆ, dr. med.: Porod u stavku zatkom - rani neonatalni ishod obzirom na način dovršenja trudnoće

Andrej ANGELINI, dr. med.: Prijelomi proksimalnog dijela bedrene kosti u bolesnika liječenih u općoj bolnici Pula (1999.-2009.)

Josip MIHIĆ, dr. med.: Učestalost i tijek liječenja ozljeda neurokranija djece na području Brodsko-posavske županije

Rajko MIŠKULIN, dr. med.: Riječko iskustvo u liječenju ishemijske bolesti srca (Libs studija)

2011.

Đurđica KOŠULJANDIĆ-VUKIĆ, dr. med.: Funkcionalna dijagnostika hidronefroze dječje dobi

Hrvoje GAZDIK, dr. med. dent.: Ispitivanje hermetičnosti zatvaranja korijenskog kanala zuba metodom propusnosti tekućeg medija i bakterijske prodornosti znanstveno

Bojan GLUHAČIĆ, dr. med.: Usporedba dinamičke stabilizacije i rigidne fiksacije kralježnice u liječenju spondilogene radikulomijelopatije

Jana BARIĆ-HONTIĆ, dr. med.: Informiranost, suradljivost i kvaliteta života u bolesnika s aknama lica i vrata

Izidora HOLJAR-ERLIĆ, dr. med.: Procjena aktivnosti Crohnove bolesti u oboljele djece MR enterografijom i kolonografijom

Edita IVANKOVIĆ, dr. med.: Sustavno praćenje transfuzijskog liječenja hematoloških bolesnika u Kliničkom bolničkom centru Rijeka

Zoran TRNINIĆ, dr. med.: Prijeoperacijska dijagnostička točnost u bolesnika s akutnom boli u trbuhu

Daliborka DALIJA BILIĆ, dr. med.: Utjecaj strukture osobnosti, životnih događaja i tjelesnog stresa na razinu anksioznosti u osoba s akutnim tjelesnim poremećajem

Marinka TIČIĆ, dr. med.: Usporedba enteralne i parenteralne rehidracije u djece s akutnim proljevom

Vedrana FARAGUNA CVEČIĆ, dr. med.: Učestalost depresije kod pacijenata s malignom bolešću u ambulanti liječnika obiteljske medicine

Ivana SMOLJAN, dr. med.: Signalni put koštanih morfogenetskih proteina u životinjskom modelu upalne bolesti crijeva

Paola RIOSA, dr. med.: Značaj dopler sonografije u dijagnostici asimptomatske karotidne aterosklerotske bolesti u bolesnika sa šećernom bolešću tipa II

Arijana PAČIĆ, dr. med.: Dijagnostički i prognostički čimbenici u fokalnoj segmentalnoj glomerulosklerozi

Marko LEGAC, dr. med.: Prevalencija stenoza karotidnih arterija u bolesnika s koronarnom bolešću srca u Primorsko-goranskoj županiji

Sonja BJELANOVIĆ, dr. med.: Usporedba medicinskog djelovanja hitne medicinske pomoći s propisanim smjernicama

Dolores JANKO-LABINAC, dr. med.: Deskriptivno i analitičko epidemiološko istraživanje multiple skleroze u Istarskoj županiji

Ivona BUTORAC AHEL, dr. med.: Dijagnostička obrada u djece nakon prve dokazane infekcije mokraćnog sustava

Sonja BAČIĆ POŽGAJ, dr. med.: Utjecaj gustoće žljezdanog tkiva i debljine na pojavu suspektnih tvorbi u žena uključenih u mamografski probir

2012.

Milan PRENC, dr. med.: Mikrodelecije Y kromosoma kao uzrok steriliteta

Zlatko TOMAŠIĆ, dr. med.: Posebnosti koštanih prijeloma gornjeg ekstremiteta u djece

Dunja KULAŠ-KEZELE, dr. med.: Učinkovitost analoga prostaglandina u sniženju intraokularnog tlaka u pacijenata s glaukomom otvorenog kuta

Tamara LUPIS, dr. med.: Incidencija i prevalencija kroničnih upalnih bolesti crijeva u djece na području Primorsko-goranske i Istarske županije (1995-2009)

Nikola GRŽALJA, dr. med.: Prikaz i obilježja politraumatiziranih bolesnika upotrebom trauma registra

Blanka PRUŽINEC-POPOVIĆ, dr. med.: Pojavnost bakterija roda Campylobacter u pilećem mesu u maloprodaji grada Rijeke

Milica ZVONAREK-VALKOVIĆ, dr. med.: Utjecaj klimatotalasoterapije na kontrolu dječje astme

Nenad BIĆANIĆ, dr. med.: Utjecaj terapijskog perioda primjene statina na koštanu masu u bolesnika s dislipidemijom

Sandra VELČIĆ BRUMNJAK, dr. med.: Usporedba djelotvornosti i sigurnosti ultrazvukom i neurostimulacijski vođenog interskalenskog bloka u kirurškom liječenju ramena

Vesna UTJEŠINOVIĆ GUDELJ, dr. med.: Epidemiologija dermatomikoza u Primorsko-goranskoj županiji

Dijana PAPEŽ KINKELA, dr. med.: Usporedba učinkovitosti multimodalne u odnosu na epiduralnu analgeziju u bolesnika nakon ugradnje totalne proteze koljena

Daglas DODIĆ, dr. med.: Otpornost na antitrombocitne lijekove u ranoj fazi rehabilitacije bolesnika s preboljelim infarktom miokarda

Suzana PEČENKOVIĆ-MIHOVILOVIĆ, dr. med.: Utjecaj hiperbarične oksigenacije na cijeljenje kroničnih rana

Tanja STARAJ BAJČIĆ, dr. med.: Infekcije u bolesnika na liječenju hemodijalizomBoris BONEFAČIĆ, dr. med.: Značaj mjerenja serumskog tireoglobulina u bolesnika s čvorastom gušom

Vedrana GAČIĆ, dr. med.: Obilježja i učestalost infekcija bolnički liječenih bolesnika s multiplim mijelomom

Ivan SONNENSCHEIN, dr. med.: Važnost ranog otkrivanja blagog kognitivnog poremećaja u osoba sa smetnjama pamćenja

Vesna DABO-VLAHOVIĆ, dr. med.: Posttraumatski stresni poremećaj i depresija kao komorbiditetno stanjeAdriana PRUNK DRMIĆ, dr. med.: Tihi infarkt mozga kao pretkazatelj akutnog ishemijskog moždanog udara

Sretenka VUKSANOVIĆ-MIKULIČIĆ, dr. med.: Kliničko značenje liječenja anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti

Grgo MARTINOVIĆ, dr. med.: Usporedba liječenja prijeloma trohanterne regije bedrene kosti intramedularnom osteosintezom i osteosintezom pločama

Slavica KOVAČIĆ, dr. med.: Usporedba kirurških i endovaskularnih postupaka u liječenju bolesnika sa simptomatskom aterosklerotskom bolešću karotidnih arterija

Gordana ŠTRKOVIĆ-TOMAŠKO, dr. med.: Gledišta zdravstvenih djelatnika o zlostavljanju i zanemarivanju djece

Jasmina SIMOVIĆ MEDICA, dr. med.: Učestalost sekundarnih anemija u bolesnika s karcinomom pluća u razdoblju od 2008. do 2009. godine

Neven ERNJAK, dr. med.: Učestalost bolesti glave i vrata u bolesnika liječenih na odjelima maksilofacijalne kirurgije u Republici Hrvatskoj

Dolores BARIČEVIĆ-MAVRINAC, dr. med.: Oftalmološki uzroci onesposobljenosti vozača u Primorsko-goranskoj županiji

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice