POVJERENSTVO ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST


Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost se sastaje jednom mjesečno, tjedan dana prije održavanja sjednice Fakultetskog vijeća. Prijave teme doktorata se, za slijedeću sjednicu, zaprimaju osam dana, a prijave ostalih predmeta pet dana prije održavanja sjednice Povjerenstva.
Sva dokumentacija vezana za prijavu teme ili ocjenu doktorskog rada predaje se u urudžbeni ured Medicinskog fakulteta ili šalje poštom s naznakom Službe za znanstvenoistraživačku djelatnost.
Informacije možete zatražiti od voditeljice Službe za znanstvenoistraživačku djelatnost, gđe Višnje Ljepojević, dipl.iur., na broj telefona  651-214 ili na adresu visnja.ljepojevic@medri.uniri.hr .

Prijave teme doktorata trebaju biti strukturirane prema uputama
Izvješća za izbor u znanstvena zvanja trebaju biti strukturirana prema predlošku
Izjava o objavljenom CC radu
Izjava o objavljenim SCIE/JCR radovima
Izjava mentora o provjeri izvornosti  studentskog rada
Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na SuRi.

 

Slijedeća sjednica Povjerenstva održat će se 8. rujna 2015.
Rok za predaju prijave tema doktorata je 31. kolovoza 2015.
Rok za predaju ostalih predmeta je  2. rujna 2015.

 

Članovi Povjerenstva su:
Prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl.inž., predsjednica
Prof.dr.sc. Ivana Marić, dr.med., zamjenica
Prof.dr.sc. Astrid Krmpotić, dr.med.
Prof.dr.sc. Bojan Polić, dr.med.
Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.
Prof.dr.sc. Natalia Kučić, dr.med.
Prof. dr sc. Blaženka Grahovac, dipl.inž.med.biokem.
Prof.dr.sc. Robert Domitrović, dipl.inž. med.biokem.
Prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr.med.
Prof.dr.sc. Gordan Gulan, dr.med.
Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med.
Izv.prof.dr.sc. Ika Rončević-Gržeta, dr.med.
Izv.prof.dr.sc. Ivana Brekalo-Pršo, dr.dent.med.
Izv.prof.dr.sc. Neda Smiljan Severinski, dr.med.
Izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med.

Zapisnici:
zapisnik I -28.10.2014.
zapisnik II -11.11.2014.
zapisnik III -16.12.2014.
zapisnik IV -13.01.2015.
zapisnik V -10.02.2015.
zapisnik VI -10.03.2015.
zapisnik VII -07.04.2015.
zapisnik VIII -05,05,2015.
zapisnik IX -09.06.2015.
zapisnik X -07.07.2015.
 


+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | webmaster@medri.hr | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice